Českomoravský svaz minipivovarů

Aktuality

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Dovolujeme si Vás pozvat na Legislativní seminář který se koná v úterý, 16. prosince v 10 hod v Pivovarském domě Výzkumného ústavu ...

Operační program Životního prostředí

V rámci příprav na nový  Operační program Životního prostředí (OPŽP)  zpracovali specialisté ze společnosti  eNovation přehledného průvodce ...

Novinka na letošním festivalu Znojemský hrozen: odborný seminář pro minipivovary

Letošní, v pořadí již 16. ročník mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozenuspořádá pro představitele minipivovarů ...


Aktuality

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Dovolujeme si Vás pozvat na

Legislativní seminář

který se koná v úterý, 16. prosince v 10 hod

v Pivovarském domě Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.,

Lípová 15, Praha 2

 

 

P r o g r a m:

 

10.00  Zahájení: Ing. Věra Hönigová, manažer výzkumu VÚPS a ing. Jan Šuráň,  president Českomoravského svazu restauračních pivovarů

 

10.15  Vystoupení hosta: Ing Michaela Mezerová, metodik odboru kontroly,  laboratoří a  certifikace, Ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské   inspekce „ Přístup SZPI ke kontrolám restauračních pivovarů“

 

11.30  Přestávka

            

11.45  Legislativní servis VÚPS, odpovědi na dotazy: Ing. Petr Volf

           

12.00  Představení programu mikrobiologického oddělení VÚPS pro restaurační pivovary: možnosti využití kvasničných kmenů sbírky VÚPS a zhodnocení mikrobiologických rizik v restauračních pivovarech, odpovědi na dotazy: RNDr. Dagmar Matoulková, PhD.

           

12.30 Ing. Jan Šuráň (PIVO Praha): Novela zákona o spotřební dani, možnostti kontroly minipivovarů orgány hygieny atd.

 

13.45   Zakončení

 

Vložné bude hrazeno v hotovosti na místě: 500 Kč pro členy Českomoravského svazu restauračních pivovarů, ostatní 1 000 Kč.

Počet míst je omezen, proto prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti na e-mailové adrese honigova@beerresearch.cz nebo jan.suran@cmsmp.cz


Operační program Životního prostředí

V rámci příprav na nový Operační program Životního prostředí (OPŽP) zpracovali specialisté ze společnosti eNovation přehledného průvodce podporovanými aktivitami v rámci tohoto operačního programu pro jednotlivé podnikatelské sektory.

 

Vzhledem k tomu, že pivovarnický sektor patří v OPŽP mezi hojně podporované oblasti, mohl by být uvedený přehled podporovaných aktivit pro členy svazu velkým přínosem a usnadnit jim tak orientaci v tom, na jaké typy investic či aktivit je možné získat podporu.

 

Bližší informace o Operačním programu Životní prostředí naleznete na letáku v příloze, na opzp.enovation.cz nebo kontaktujte p. Bc. Markétu Vaníčkovou, +420 732 981 509 email: marketa.vanickova@enovation.cz.


Přílohy
pdfOPŽP [pdf, 199 kB]

Novinka na letošním festivalu Znojemský hrozen: odborný seminář pro minipivovary

Letošní, v pořadí již 16. ročník mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozenuspořádá pro představitele minipivovarů odborný seminář. V jeho rámci se uskuteční prezentace Mikrobiologie v minipivovarech, kterou přednese RNDr. Dagmar Matoulková, PhD. z VÚPS, a.s. Posluchači budou uvedeni do problematiky mikrobiologie pivovarského provozu. V příspěvku budou prezentovány především technologicky důležité vlastnosti pivovarských kvasinek a mikrobiálních kontaminant surovin, meziproduktů a piva.

 

S výsledky unikátního a prozatím nejrozsáhlejšího dotazníkového šetření mezi minipivovary a obcemi a městy na téma minipivovary jako příležitost pro cestovní ruch vystoupí v další části semináře Ing. Josef Vacl, CSc., ze společnosti PORT spol. s r. o.  Ve třetí část semináře Ing. Jan Šuráň ze společnosti Pivo Praha, s.r.o., který je zároveň prezidentem Českomoravského svazu minipivovarů, přednese prezentaci na téma Netradiční druhy piv, technologické postupy, chmelení.

 

„Dynamický až překotný rozvoj minipivovarů vyžaduje, aby pivovarníci byli neustále konfrontováni s nejnovějšími trendy v v jejich oboru a současně měli možnost se seznámit s novinkami, které jim co nejvíce usnadní jejich podnikání ve vysoce konkurenčním prostředí.,“ uvedl Ing. Jan Šuráň. „Věřím, že seminář se svým zaměřením a obsahem bude pro ně nesporně zajímavý i přínosný a navíc jsme se rozhodli, že účast na něm bude pro členy i nečleny našeho svazu bezplatná,“ dodal Ing. Jan Šuráň.

 

V panelu pro následnou diskusi budou kromě přednášejících přítomni a na otázky odpovídat i RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel VÚPS, a,.s. a Mgr. František Frantík z téže instituce a zároveň šéfredaktor odborného měsíčníku Kvasný průmysl.

 

„Avizovaná prezentace týkající se mikrobiologické problematiky v minipivovarech je také věnována nežádoucím chutím a vůním a zdraví škodlivým látkám, které se mohou v pivu tvořit činností kontaminujících mikroorganizmů,“ uvedl RNDr. Karel Kosař, CSc. „Jsme si totiž plně vědomi, jak je důležité pro správné a bezpečné fungování každého minipivovaru mít přístup k nejnovějším poznatků vědy a výzkumu v této oblasti, které jim seminářem zprostředkujeme a věřím, že to nepochybně uvítají,“ doplnil RNDr. Karel Kosař, CSc.

 

V rámci festivalu se uskuteční i slavnostní vyhlášení výsledků již pátého ročníku soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených pivovary v České republice  CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2014. Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Představitelé vítězných pivovarů převezmou ocenění za nejlepší piva ve čtyřech soutěžních kategoriích při slavnostním zahájení festivalu 16. října 2014.

 

Kontakt a další informace:

Mgr. Dana Frantálová

Znojemský hrozen

602 378 047 

festival@znojemsky-hrozen.cz

www.znojemsky-hrozen.cz

Mgr. František Frantík

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s.

603 431 322

frantik@beerresearch.cz

www.beerresearch.cz


Přílohy
docPřihláška [doc, 24 kB]

Svatováclavské slavnosti 2014 v Ostravě

zámek zábřeh & kulturní zařízení ostrava jih

vás zvou 27. a 28. září na slavnosti svatého václava:

degustační přehlídka minipivovarů
kulturní program
prohlídky zámku
&
premiéra knihy o zámku
slova|daniela hradilová
fotografie| daniel šíra

 

vstup zdarma

 

program:

 

27.září
14 hod walda a taurus
16 hod příjezd svatého václava
16.15 TANJA
17.15 historické vystoupení
18.15 BLUE EFFECT
19.15 historické vystoupení
20.15 REVIVAL LUCIE / ostrava/

 

28.září
14 hod BANDABAND
15 hod historické vystoupení
16 THE PLACES
17 hod historické vystoupení
18 hodin JASNÁ PÁKA

 

podpořeno statutárním městem ostrava, pod záštitou starosty městského obvodu ostrava jih karla sibinského
www.zamek-zabreh.cz 


Salón piva v Starej tržnici

Srdečně Vás zveme na akci Salón piva v Strarej tržnici, která se uskuteční ve dnech 11. - 13. září na náměstí SNP v Bratislavě. Zúčastní se celkem 30 pivovarů a k ochutnání bude až 60 druhů piva. Vstupné je 3 €.

 

"Pivo je výnimočný nápoj, ktorý si zaslúži výnimočnú prezentáciu a atmosféru. Výstava Salón Piva je zameraná na prezentáciu slovenských pivovarov, ich výrobkov, histórie / budúcnosti, výrobky z piva ale hlavne na pivo. Bude spojená s ukážkami ako sa má čapovať pivo, kultúra pitia piva, prednášky o výrobe piva, jeho jednotlivých druhoch a pod. a samozrejme ochutnávka a predaj piva."

 

Více na www.salonpiva.sk.

 


Seminář Znojemský Hrozen

Českomoravský svaz minipivovarů, pořádá ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v Praze a University of New York v Praze odborný seminář pro minipivovary, který je zaměřen na konkrétní problémy minipivovarů. Seminář je doprovodnou akcí Festivalu Znojemský Hrozen, který se koná 16 – 18. října 2014.

 

 

Ve čtvrtek 16. října 2014 od 14,30 – 16,30 hodin ve Znojemské Besedě

 

 

Program semináře:

1. RNDr. Dagmar Matoulková, PhD. (VÚPS, a.s.): Mikrobiologie v minipivovarech

2. Ing. Josef Vacl, CSc. (University of New York In Prague/Port, s.r.o.):  Minipivovary jako atraktivní cíl cestovního ruchu v ČR

3. Ing. Jan Šuráň (PIVO Praha): Netradiční druhy piv, technologické postupy, chmelení

 

Účast na semináři je zdarma.


Festival šumavských pivovarů

Zdravím Vás, 

 

rád bych Vás pozval na "Festival šumavských pivovarů", který pořádáme u nás ve vesničce pod Boubínem. 

 

Účastníci jsou zatím:

 • Belveder Železná Ruda
 • Šumavský pivovar Vimperk
 • Lyer Modrava
 • Gabretus Volary
 • Glockner Svachova Lhotka
 • Jakub Vyšší Brod
 • Žumberk
 • Kout na Šumavě
 • Strakonice (jen s pivy Klostermann a Král Šumavy)
 

https://www.facebook.com/events/503767563082305/

 

Na zdraví !!!

 

Bc. Zdeněk Mráz

+420 724 041 403


Přílohy

Pozvánka na hodnocení piva

Ústav analýzy potravin a výživy ve spolupráci s Ústavem biotechnologie si Vás dovolují pozvat na jednodenní seminář

SENZORICKÉHO HODNOCENÍ PIVA  SE ZKOUŠKOU A CERTIFIKÁTEM PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY.

 

Seminář se uskuteční dne 26.6.2014 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. 

 

Více informací v pozvánce v příloze. 


Přílohy
pdfPozvánka [pdf, 215 kB]

FESTIVAL MINIPIVOVARŮ NA PRAŽSKÉM HRADĚ: TŘETÍ ROČNÍK JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI

Je sobota 14. června a festivalová brána se právě uzavřela za posledním návštěvníkem. Skončila tak degustační akce roku - Festival minipivovarů na Pražském hradě. Akci navštívilo, rekordních 2 500 milovníků piva, což je také maximální počet, který se může v prostorách Střelecké cesty pod Královským letohrádkem, kde se festival pravidelně koná, pohybovat.

 

Pořadatelem akce je Českomoravský svaz minipivovarů a představilo se na ní 61 pivovarů se 120 druhy piva 25 různých stylů z celé republiky, kde každý z pivovarů vybral svá dvě nejlepší piva a celkově se zdarma vyčepovalo přes 6000 litrů. „Akce se pevně usadila v programu milovníků piva, což bylo vidět na zvýšené návštěvnosti. Již všichni pochopili, co očekávat a kolotoče už nikdo nehledal. Vše proběhlo v klidu a v pohodě,“ hodnotí Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

 

Na festivalu byli přítomni sládci a majitelé z každého pivovaru, kteří podávali návštěvníkům akce co nejobsáhlejší a nepřesnější informace. „Tento festival je povedenou kulturní a kultivovanou degustační akcí, kterou navštěvují poučení laici. Nejde tedy o běžný pivní festival, kam lidi přijdou vypít co nejvíce. Je to také skvělé místo na zprostředkování kontaktů mezi výrobci piva a majiteli pivoték a restaurací, kteří zde mohou rovnou ochutnat a porovnat piva, jež mohou skončit u nich na čepu. A v neposlední řadě také skvělá příležitost setkat se s kolegy pivovarníky,“ říká David Máša, sládek z Pivovaru Antoš Slaný.

 

Festival minipivovarů si ale chválili i návštěvníci. „Akce je to skvělá, organizace úžasná, počasí vyšlo krásně a je tu spousta zajímavých a dobrých piv. Nejvíce mě zaujala Flekovská 13° z Pivovaru a restaurace U Fleků, dále Abbey 16° z Joes garage brewery nebo Hop Swill IPA 17°z Pivovaru Zhůřák Nepomuk,“ říká Jiří z Prahy, návštěvník festivalu. „Super akce, hlavně ať pokračuje dál, jelikož má smysl podporovat minipivovary. Čím víc, tím líp,“ dodává návštěvník Marek z Opavy.

 

Akce se zúčastnil i známý milovník piva, Ladislav Jakl, zároveň prezident První pivní extraligy, který hodnotil: „Neexistuje žádný jiný festival, na kterém by byli v takové míře přítomni sládci a majitelé pivovarů, což je skvělé jak pro návštěvníky, jelikož se od nich mohou mnohé dozvědět, tak přímo pro pivovarníky, protože spolu mohou pohovořit. Pochválit musím i organizaci, která je rok od roku lepší. Festival se koná na krásném a prestižním místě, což si pivo jako ušlechtilý a prestižní nápoj zaslouží. Také musím dodat, že Honza Šuráň má určitě smlouvu s ďáblem, protože není možné, aby měl již třetím rokem takové štěstí na počasí.“

 

V Čechách bohužel zůstává přežitek minulosti, kde je pivo spojeno se zakouřenou restaurací, pitím v pracovní době a čímsi primitivním a tento festival ukazuje pravý opak, unikátní prostředí, výrazné chutě, krásné chování lidí vůči sobě, kteří mezi sebou diskutují, ale neopíjejí se. Velkou předností festivalu je to, že jsou pivovary postaveny sobě na roveň, kde nikdo nemá větší nebo menší stánek.

 

O Českomoravském svazu minipivovarů:

Českomoravský svaz minipivovarů byl založen 16. dubna 2011 32 restauračními pivovary, jako reakce na neustále rostoucí počet restauračních a produkčních minipivovarů a v současné době má 72 činných členů. Českomoravský svaz minipivovarů slouží jako profesní organizace, která poskytuje poradenství, vzdělávací servis a školení a v neposlední řadě informační servis o vhodných zdrojích a surovinách pro výrobu piva. 


Info z probíhajícího Festivalu minipivovarů na Pražském hradě

HRAD JE PLNÝ MILOVNÍKŮ PIVA:

začal Festival minipivovarů na Pražském hradě

 

Dnes, 13. června, ve 14 hodin začal již třetí ročník degustační akce roku - Festival minipivovarů na Pražském hradě. Na akci se představí 61 pivovarů se 120 druhy piva 25 různých stylů z celé republiky, od Ostravy po Sokolov, od Vansdorfu po Dolní Bojanovice. Každý z pivovarů vybral své dvě nejlepší piva a celkově se zdarma vyčepuje přes 6000 litrů piva.

 

Pořadatelem festivalu je Českomoravský svaz minipivovarů a koná se na Královské zahradě Pražského hradu, na Střelecké cestě pod Královským letohrádkem. Festival je dvoudenní, v pátek probíhá do 20 hodin a v sobotu 14. června od 10-20 hodin.

 

Na festivalu se mělo představit 70 pivovarů, ale Radovan Koudelka, víceprezident Českomoravského svazu minipivovarů k situaci uvádí: „Kombinací technických, personálních nebo kapacitních důvodů na poslední chvíli 9 pivovarů nedorazilo. Celá akce byla plánována dlouho dopředu, ale teplá sezóna letos začala dříve a sládci musí zásobit především své restaurace. To ale svědčí i o úrovni festivalu a úrovni sládků, jelikož na festival nepřijeli s příliš mladým pivem. Ostatně i toto je kouzlo malých pivovarů, pivo nejsou rohlíky, neuděláme ho ze dne na den.“

 

Na festivalu jsou přítomni sládci a majitelé z každého pivovaru, kteří podávají návštěvníkům akce co nejobsáhlejší a nepřesnější informace. „Sládky jsme na festival pozvali hlavně proto, aby lidem představili nejen jejich pivovar, ale i jejich kraj. Stejně jako se Morava poznává přes víno, můžeme poznávat celou republiku přes pivo,“ uvádí Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů. Hlavním cílem festivalu je seznámit návštěvníky s historickými kořeny českého a moravského pivovarnictví a ukázat jak tradiční, tak i moderní způsoby výroby piva. „Vždyť jak nejlépe poznat naši krásnou vlast, než skrze pivo,“ dodává Jan Šuráň.

 

V Čechách bohužel zůstává přežitek minulosti, kde je pivo spojeno se zakouřenou restaurací, pitím v pracovní době a čímsi primitivním a tento festival ukazuje pravý opak, unikátní prostředí, výrazné chutě, krásné chování lidí vůči sobě, kteří mezi sebou diskutují, ale neopíjejí se. Velkou předností festivalu je to, že jsou pivovary postaveny sobě na roveň, kde nikdo nemá větší nebo menší stánek. „Festival minipivovarů na Pražském hradě je jedinou akcí svého druhu u nás, jde o degustační záležitost, ne o pivní festival, jak ho všichni znají. Všechny pivovary, které se akce účastní, mají stejnou startovací pozici a jediný rozdíl mezi nimi je v pivu,“ uvádí Jan Kočka, víceprezident Českomoravského svazu minipivovarů.

 

Pivovary, které se na festivalu představí: Pivovarský dům Praha, Břevnovský klášterní pivovar, Purkmistr Černice, Pivovar Kozlíček, Zámecký pivovar Ostrava, Rodinný minipivovar Pacov, Štiřínský pivovar, U Fleků, U Medvídků, Šumavský pivovar Vimperk, Rodinný minipivovar Valášek, Rodinný pivovar Bravůr, Pivovar a Sladovna Dobruška, Pivovar Matuška, Permon Sokolov, Ratíškovický pivovar Na Mlýně, Městský Podorlický pivovar, Excelent Rýmařov, Pivovar Antoš Slaný, Želivský klášterní pivovar, Rohovský pivovar U Komárků, Pivovarský dvůr Lipan Dražíč, Radniční Pivovar Jihlava, Starokladenský pivovar, Zámecký pivovar, Herold Březnice, Minipivovar Jakub Vyšší Brod, Svatokopecký pivovar, Pivovar Zhůřák Nepomuk, Pivovar Mayzus Chotoviny, Pivovarský Dvůr Zvíkov, Pivovar Koníček Vojkovice, Pivovar Labuť Litoměřice, Líšeňský pivovar Brno, Městský pivovar Štramberk, Valašský pivovar v Kozlovicích, Pivovarský dům Ostrava, Minipivovar Mostecký Kahan, Pivovar Všeradice, Minipivovar Kocour Varnsdorf, Pivovar Kvilda, Rodinný pivovar Hendrych, Novoměstský pivovar Praha, Sousedský pivovar Bašta, Pivní Rozmanitost Praha, Pivovar Hastrman Velký Rybník, Pivovar Sv. Norbert Strahov, Pivovar Luční Bouda, Chmelařský institut Žatec, Pivovar Beznoska, Minipivovar Hukvaldy, Pivovar Kněžínek, Rodinný pivovar Neumann, Pivovar Urban Třebíč, Pivovar Magistr Brno, Černý Orel Kroměříž, Pivovar Faltus, Pivovar Chyše, Pivovar Svatý Ján Kolín, Pivovar Veselka Litomyšl, Minipivovar Kolštejn, Pivovar Glokner Svachova Lhotka, Pivovar ČZ Podlesí, Rožnovské pivní lázně, Pivovar Slavičín – Hrádek, Pivovar Děčín, Pivovar Zichovec, Pivovar Bobr Zadní Třebaň, Balitovy Valašské pivovary, Pivovar Mazák Dolní Bojanovice, U 3 Růží Praha, Na Rychtě Ústí nad Labem, Pivovar Karel Karlovy Vary, U Rytíře Lochoty Plzeň, Únětický pivovar, Pivovar Malenovice, Joes Garage Brewery Plzeň a další.

 

O Českomoravském svazu minipivovarů:

Českomoravský svaz minipivovarů byl založen 16. dubna 2011 32 restauračními pivovary, jako reakce na neustále rostoucí počet restauračních a produkčních minipivovarů a v současné době má 72 činných členů. Českomoravský svaz minipivovarů slouží jako profesní organizace, která poskytuje poradenství, vzdělávací servis a školení a v neposlední řadě informační servis o vhodných zdrojích a surovinách pro výrobu piva.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Specialista

melisova@cmsmp.cz

+420 774 996 628


Festival minipivovarů na Pražském hradě

Ve dnech 13. - 14. 6. 2014 se uskuteční na Pražském hradě III. Festival minipivovarů. Více informací naleznete v příloze. 

 

13. – 14. června 2013

13. června – pátek,  od 14,00 do 20,00

14. června – sobota, od 10,00 do 20,00


Pomozte nám vybrat nejabsurdnější byrokratické nařízení, které komplikuje podnikání!

Otevření restaurační zahrádky v březnu, písnička na přání u živé hudby nebo zbytečné náklady na preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců. Které byrokratické nařízení se stane Absurditou roku 2014? Hlasovat mezi sedmi kandidáty je možné ode od 14. 4.  do 27. 4. zde.  Vítězná absurdita bude vyhlášena 6. května.   

 

Ze všech nominací veřejnosti prostřednictvím webových stránek www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz vybrali organizátoři sedm kandidátů:   

 • Vyhláška nepředpokládá otevření restauračních zahrádek už v březnu.
 • Chcete si k farmě přistavět penzion? Zapomeňte na svépomoc, najměte si firmu.
 • Kvůli nejednoznačnému výkladu zákona hrozí, že zahraničního majitele nelze zastoupit.
 • Zákon nepřipouští u živé hudby písničku na přání.
 • Zbytečné náklady na preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců.
 • Stát požaduje po podnikatelích zbytečné sledování kamerami.
 • Protože si stát nevěděl rady s podvodníky, preventivně zlikvidoval všechny menší firmy v oboru
loga loga

Zápis z 6. valné hromady

V příloze naleznete zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov.


Přílohy

ZNÁME VÝSLEDKY JARNÍ CENY ČESKÝCH SLÁDKŮ

V sobotu 22. března probíhal od 9 do 17 hodin osmý ročník degustační soutěže - Jarní cena českých sládků. Nejúspěšnějším pivovarem se stal Podklášterní pivovar URBAN z Třebíče, který získal celkem dvě zlaté a jednu bronzovou medaili.

 

Pořadatelem soutěže je Českomoravský svaz minipivovarů a co do počtu vzorků (v letošním roce se degustovalo 309 vzorků z 93 pivovarů) se jedná o druhou největší degustační soutěž pivovarů v České republice. Před sedmi lety ale soutěž začínala skromně, za účasti 27 pivovarů a 40 vzorků piva.

 

Jarní cena českých sládků je určena pro minipivovary, výzkumné a školní pivovary a jejich pivní vzorky jsou řazeny do 12 kategorií (světlé pivo výčepní, český světlý ležák, polotmavý ležák, tmavý ležák, pšeničné pivo, speciální piva světlá, speciální piva tmavá, speciální piva silná, speciální piva polotmavá, piva typu Pale Ale, silná piva typu India Pale Ale a piva typu Stout). Piva hodnotilo více než 50 degustátorů v 7 základních degustačních komisích, z nichž každá měla 7 členů. Dále piva hodnotily speciální finálové komise, které byly složené z odborníků z velkých pivovarů, kteří degustovali 4 finálové nejobsazenější kategorie, a to světlý ležák, polotmavý ležák, polotmavé speciální pivo a India Pale Ale.

 

Vpředvečer Jarní ceny českých sládků se také konala 6. valná hromada Českomoravského svazu minipivovarů, v jejímž  rámci proběhly vzdělávací semináře pro sládky minipivovarů a také se znovu volil prezident svazu, kterým se již podruhé stal Jan Šuráň.

 

„Jarní cena českých sládků je největší a nejprofesionálnější soutěž pouze pro minipivovary, které jsou nejdynamičtější částí pivovarského průmyslu (rostou tempem 20% ročně),“ uvedl prezident Českomoravského svazu minipivovarů, Jan Šuráň z Pivovarského domu Praha.

 

Výsledky

 

Světlá výčepní 18 piv

 1. Vsacan Rodinný pivovar Valášek Vsetín
 2. Podskalská Koza SPŠT Podskalská
 3. Zámecká desítka Zámecký pivovar, Moravany

 

Světlé ležáky 71 piv

 1. Valášek Rodinný pivovar Valášek Vsetín
 2. Dobřanská Hvězda Pivovar Modrá Hvězda, Dobřany
 3. Podskalská Koza SPŠPT Podskalská


Polotmavé ležáky 34 piv

 1. Falkenstejn Křinický pivovar s.r.o., Krásná Lípa
 2. Černý Orel ČERNÝ OREL pivovar s.r.o., Kroměříž
 3. Novoměstský Novoměstský pivovar, Praha


Tmavé ležáky 14 piv

 1. Vraník Pivovar Koníček, s.r.o.,Vojkovice
 2. Purkmistr Purkmistr, Plzeň
 3. Pikard 11 Pivovar Pikard, Ostrava-Zábřeh


Světlá speciální piva 24 piv

 1. Ocelot Pivovar Hrádek, Slavičín
 2. Dalešické Májové AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s., Dalešice
 3. Mudrlant Staročeský pivovárek, s.r.o. - Rodinný pivovar se sladovnou v Dobrušce, Dobruška


Polotmavá speciální piva 26 piv

 1. Urban 13 Podklášterní pivovar URBAN Třebíč
 2. Svatý Norbert 13 Klášterní pivovar Strahov 
 3. Vimperský Marzen Vimperk

 

Tmavá speciální piva 22 piv

 1. Svatý Norbert Klášterní pivovar Strahov 
 2. Flekovský speciál U Fleků
 3. Brokát Dark Lager Kaltenecker, Rožňava


Silná speciální piva 24 piv

 1. Cosa Nostra Pivovar Falkon a Pivovar Antoš Slaný
 2. Dobřanský sv. Vít 23 Pivovar Modrá hvězda, Dobřany
 3. Břevnovský Benedict IL 20 Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha, a.s.


Pšeničná piva 20 piv

 1. Pšeničné Jihlavský radniční právovárečný pivovar a.s.
 2. Weizen Kocour, Varnsdorf
 3. Kaplan 12 Podklášterní pivovar URBAN Třebíč

 

Pale ale 15 piv

 1. Cornel Red Ale Podklášterní pivovar URBAN Třebíč
 2. Easy Rider Pivovar Nomád - Létající pivovar
 3. Blondie PA Prage Laffe, Petrovice


India Pale Ale 32 piv

 1. IPA Krkonošský medvěd, Vrchlabí
 2. Pegas IPA Pegas, Brno
 3. IPA Atlantis 14 Kaltenecker, Rožňava


Stouty 9 piv

 1. Černá vdova Robust Pivovar Zhůřák, Nepomuk
 2. Irish stout 15 Svitavský pivovárek Na kopečku
 3. Všerad Irish Stout 13 Mnipivovar Všerad, SOME CZ s.r.o.

 

Celkem 309 piv a 93 pivovarů.

 

O Českomoravském svazu minipivovarů:

Českomoravský svaz minipivovarů byl založen 16. dubna 2011 32 restauračními pivovary, jako reakce na neustále rostoucí počet restauračních a produkčních minipivovarů a v současné době má 72 členů. Českomoravský svaz minipivovarů slouží jako profesní organizace, která poskytuje poradenství, vzdělávací servis a školení a v neposlední řadě informační servis o vhodných zdrojích a surovinách pro výrobu piva.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

melisova@cmsmp.cz

+420 774 996 628

www.cmsmp.cz


Přílohy
pdfVýsledky [pdf, 33 kB]

Valná hromada ČMSMP a VIII. ročník Jarní ceny českých sládků 2014

Pivovarský dvůr Zvíkov ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů o.s. si dovolují vyhlásit

 

VIII. ROČNÍK JARNÍ CENY ČESKÝCH SLÁDKŮ 2014

 

Mezinárodní degustace piv se uskuteční v sobotu 22. března 2014 od 9 hodin v Pivovarském dvoře Zvíkov (Zvíkovské Podhradí 92), a to v následujících 12 kategoriích:

 

- světlé pivo výčepní

- český světlý ležák

- polotmavý ležák

- tmavý ležák

- pšeničné pivo

- speciální piva světlá

- speciální piva tmavá

- speciální piva silná

- speciální piva polotmavá

- piva Pale Ale 

- piva India Pale Ale 

- piva Stout

 

Své přihlášky zasílejte do 10. března 2014 na emailovou adresu info-jarnicenaceskychsladku@email.cz

 

Přihláška musí obsahovat:
- kontaktní osoba, telefon, e-mail
- název a adresa pivovaru (výrobce)
- přesný a úplný název přihlášených značek,
jejich stupňovitost a barva (bude uvedeno na diplomu).

 

Poplatek za každý vzorek činí 600 Kč včetně DPH, je uhrazen přímo na místě oproti výdejnímu dokladu.

 

Registrace bude začínat v pátek 21. března 2014 od 11 hodin, kdy i musí být dodány nejpozději vzorky piv!!!

POZOR ZMĚNA !!! (viz ORGANIZAČNÍ POKYNY)

V rámci vzdělávání letošního setkání se budou v pátek 21. března 2014 od 15 hodin konat přednášky na téma:

1) Sanitace a školení BOZP pro práci s kyselinami a louhy,

2) Stárnutí chmele a chmelových produktů,

3) Mikrobiologie v minipivovarech.


V pátek 21. března 2014 od 17 hodin proběhne Valná hromada ČMSMP.

 

Pokud máte zájem o ubytování, obracejte se, prosím, na paní ing. Dagmar Voldřichovou z Pivovarského dvora Zvíkov (e-mail: pivovar.zvikov@seznam.cz nebo na tel. 606 511 536).

 

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka

Organizační pokyny

Specifikace kategorii piv

Přihláška

Formulář

 

S pozdravem „Dej Bůh štěstí“

 

Pivovarský Pavel Jákl
Ing. Dagmar Voldřichová

Ing. Jan Šuráň


Přílohy
docPozvánka [doc, 17 kB]
docOrganizační pokyny [doc, 15 kB]
docPřihláška [doc, 12 kB]
docFormulář [doc, 28 kB]

GASTRO TOUR

Vážení členové CMSMP,

 

ve dnech 20.-23.2.2014 probíhá na Výstavišti Praha – Holešovice festival profesionální gastronomie GASTRO TOUR. Festival probíhá současně s veletrhy TOP Gastro & Hotel, Holiday World a Golf Show v Praze ve dnech 20.-23.2.2014, výstaviště Praha Holešovice, levé křídlo Křižíkův pavilon B.

Navštivte nás v našem stánku 10B.

 

NOVINKY VECTRON!

Nová modelová řada Vectron pokladen

Vectron MobilePro II - nová mobilní pokladna

Věrnostní systém bonVito - nové moduly

 

Pro členy asociace máme zajímavou nabídku. Pokladna ColorTouch včetně pokladního software za bezkonkurenční cenu 45 999,-Kč.


Přijďte se podívat na náš stánek - Návštěva, která se vyplatí!


6. ročník festivalu Slunce ve skle

Zveme Vás na 6. ročník festivalu minipivovarů Slunce ve Skle, který se koná v sobotu 21. 9. 2013 od 13.00 hod v Pivovarském dvoře Plzeň v Plzni-Černicích. Budete moci ochutnat piva z produkce více než padesáti tuzemských a zahraničních pivovarů, se kterými se nikdy na jednom místě nesetkáte, vyzkoušet řadu gastronomických specialit, poslechnout si dobrou muziku, shlédnout taneční vystoupení, nebo se zúčastnit pivních soutěží.

 

Festival minipivovarů Slunce ve skle je jednou z největších a nejstarších akcí tohoto druhu v Evropě. Zúčastňují se jí pravidelně desítky minipivovarů z tuzemska i zahraničí, které zde prezentují přes 150 druhů čepovaných piv, od piv výčepních přes ležáky, vícestupňové speciály, pšeničná, ochucená a nakuřovaná piva, až po piva typu Ale, IPA a Stout. Necte se zlákat účastí řady nově vzniklých pivovarů, které se zatím na podobné akci nikde neprezentovaly. Akci okoření doprovodný hudební program kombinovaný s tanečním vystoupením a pivními soutěžemi. V návštěvnické anketě budete moci vyhodnotit nejlepší čepované pivo. 

 

Více na http://www.slunceveskle.cz/


ALE festiv ALE 2013

Vážení kolegové!

 

Rok se s rokem sešel a ve varnsdorfském pivovaru Kocour je v plných přípravách již 4. přehlídka svrchně kvašených piv v Česku vařených a prodávaných s názvem „ALE festiv ALE 2013“.

 

I o tomto ročníku budeme sbírat zkušenosti, ovšem hlavním cílem naší akce bude důstojně se společně s Vámi prezentovat před návštěvníky festivalu a snad si také kulturně a společensky přehlídku užít. Také letošní ročník se bude určitě týkat jídla a nejrůznějších pochutin a v tomto směru chystáme mnoho novinek, včetně gastronomického umění kuchaře z USA Jeremyho Blakelyho. Hudební doprovod celé akce bude jako každoročně celodenní v podání kapel známých i méně známých. Tím známějším jistě bude koncert Vildy Čoka s kapelou. Minulý ročník navštívilo 1300 lidí a v tomto roce bychom tuto účast chtěli s Vaší podporou zopakovat. Festival proběhne od samého začátku ve vnitřních prostorách pivovaru, které pojmou na 1500 lidí.

 

Nechte se tedy naši pivní přátelé pozvat do pivovaru Kocour dne 26. 10. 2013 (konkrétní čas ještě upřesníme, ale tradičně budeme startovat krátce po poledni) ve Varnsdorfu. Je možné také pivo dodat a my ho na akci rádi odprezentujeme.

 

Zajistíme pro Vás ubytování – volejte p. Kostlána 739 242 302. V případě   jiných dotazů a potvrzení účasti prosím volejte p. Šustu 602 450 266 nebo opět výše jmenovaného.

 

„ALE festiv ALE 2013“ se bude konat pod záštitou prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Ing. Jana Šuráně.

 

Budeme se těšit na setkání s vámi.

 

Dej Bůh štěstí.

 

S přáním pěkného dne za pivovar Kocour

Josef Šusta


Svatováclavské slavnosti piva 2013

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH & Zámek Zábřeh Ostrava & ČMSMP
připravují:
„SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA 2013“
27. a 28. září 2013 na Zámku Zábřeh Ostrava

 

degustační přehlídka minipivovarů
vstupné zdarma

 

Plakát

 

Program: 

 

27. 9. 2013


14.00 – 15.00 PAVEL NOVÁK ml. – FAMILY /představí původní rep. Pavla Nováka/
15.45 – 16.00 Příjezd Sv. Václava
16.00 – 17.00 MAROW /ostravská kapela – objev Colours of Ostrava 2012/
17.00 – 17.20 Kejklíři a komedianti - zámecká scéna
18.00 – 19.00 BUTY /ostravská legenda/
19.00 – 19.20 Souboj nejen o čest a slávu - zámecká scéna
20.00 – 21.30 BLACK ROLL 


28. 9. 2013

 

14.00 - 15.00 ZTRACENÉ ILUZE /hudební legendy Bohumil Zatloukal – kytary, zpěv, Vladimír Zatloukal – kytary, zpěv, Jamajka Koblicová – zpěv, folk-rock/
15.00 - 15.20 Historky ze zámku a podzámčí /zámecká scéna/
16.00 - 17.00 NEO CHESS SUNNY ROCK AND ROLL BAND /Svěží rokenrol od Elvise přes Beatles, Rolling Stones …/
17.00 - 17.20 Rytířský turnaj /zámecká scéna/
18.00 - 19.00 MARSYAS /Spolu s kapelou PETR KALANDRA MEMORY BAND se stálým hostem Jiřím Charyparem se rozhodli navázat  na tradici původních MARSYAS a oživit tak českou hudební scénu společným projektem ZUZANA MICHNOVÁ  A OSKAR PETR & PETR KALANDRA MEMORY BAND/

 

Další info na http://www.kzoj.cz/cz/page-svatovaclavske-slavnosti-piva/


III. ročník festivalu Mikulovské Pivobraní

Srdečně Vás zveme na III. ročník festivalu Mikulovské Pivobraní, který se bude konat 9. - 10. srpna 2013 v prostorách amfiteátru města Mikulov. 

 

III. ročník festivalu Mikulovské Pivobraní nabídne:

 • pivo zdarma ke každé vstupence!
 • prezentaci minipivovarů z celé ČR
 • program pro celou rodinu
 • skvělou (především rockovou) muziku
 • pivní soutěže s Rudou z Ostravy
 • více než 70 druhů piv a pivních speciálů
 • grilované speciality k pivečku
 • oblíbené „Miss Mokré tričko“ a POLE DANCE
 • hair style show „Pivní Čiro“ a soutěž o nejvyšší pivní čiro festivalu
 • mistrovství ČR v pití piva aneb „Mistr pivní bříško“

Více info na www.mikulovskepivobrani.cz


Nabídka firmy Home Plus – pivní chlazení

Ceny chlazení pro festival minipivovarů.

 

SCH - 23 A včetně kompresoru 10.350,-
SCH - 23 bez vzduchového kompresoru 7.650,-


Veškeré ceny jsou bez DPH!


Přílohy

Festival minipivovarů na Pražském hradě 2013 na Facebooku

Informace, představení minipivovarů a aktuality o Festivalu minipivovarů na Pražském hradě 2013 naleznete také na Facebooku. Svou účast na akci můžete potvrdit zde. Těšíme se na Vaši návštěvu!


Festival minipivovarů na Pražském hradě

Ve dnech 14. - 15. 6. 2013 se uskuteční na Pražském hradě festival minipivovarů. Více informací naleznete v příloze. 


II. ročník festivalu minipivovarů na pražském hradě

14. – 15. června 2013

14. června – pátek,  od 14,00 do 20,00

15. června – sobota, od 10,00 do 20,00

 

 • Každý pivovar dodá 2 x 50 l  svého vybraného piva zdarma
 • Byla zdůrazněna nutnost zajištění obsluhy z pivovaru, která bude schopna podávat relevantní informace o pivu a pivovaru.
 • Pivovar, který nezajistí vlastní obsluhu, zaplatí brigádníky. Předpokládaná cena 1 400,- Kč katalog formátu A5 bude doplněn o informace o pivu i pivovaru, stejné informace budou použity i na svazových stránkách
 • O výčep piva se postará firma HOME plus service s.r.o. z Českých Budějovic, její zástupce p. Jiří Žána seznámil účastníky s výčepním systémem a požádal je o spolupráci při upřesňování narážecích fitinků atd.
 • Pivo bude, jako vloni, dodáno do Břevnovského klášterního pivovaru od 5.6.2013 nejpozději do 12.6.2013. Odsud budou po skončení akce odebírány sudy.

Zápis 5. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů

Zápis 5. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 22. března 2013 v Pivovarském dvoře - Zvíkov.


Přílohy

VII. ročník Jarní ceny českých sládků 2013

Pivovarský dvůr Zvíkov

 

ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů o.s.


si dovolují vyhlásit

 

VII. ročník Jarní ceny českých sládků 2013

 

 Degustace piv z malých českých pivovárků se uskuteční v sobotu 23. března 2013 v Pivovarském dvoře Zvíkov (Zvíkovské Podhradí 92), a to v následujících 11 kategoriích:


 • světlé pivo výčepní,
 • český světlý ležák, 
 • polotmavý ležák,
 • tmavý ležák,
 • pšeničné pivo,
 • speciální piva světlá,
 • speciální piva tmavá,
 • speciální piva silná,
 • speciální piva polotmavá,
 • piva typu Pale Ale
 • piva typu Stout (viz specifikace piv). 

 

Své přihlášky zasílejte do 13. března 2013 na emailovou adresu info-jarnicenaceskychsladku@email.cz

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • telefonické spojení
 • název pivovárku
 • název přihlášených značek, jejich stupňovitost a barva.


Poplatek za každý vzorek činí 500 Kč, je uhrazen přímo na místě oproti výdejnímu dokladu.

POZOR ZMĚNA!!!

 

Registrace bude začínat v 8.30 hodin, samotná kola degustací pak v 11 hodin a přihlášené vzorky piv musí být dodány nejpozději již v pátek!!!

 

V rámci vzdělávání letošního setkání se budou v pátek 22. března 2013 od 15 hodin konat přednášky na téma: 1) Sanitace, 2) Chmel, 3) Slad, 4) Biogenní aminy.

 

V pátek 22. března 2013 od 17 hodin proběhne Valná hromada ČMSMP.

 

Pokud máte zájem o ubytování, obracejte se, prosím, na paní ing. Dagmar Voldřichovou z Pivovarského dvora Zvíkov (e-mail: pivovar.zvikov@seznam.cz nebo na tel. 606 511 536).

S pozdravem „Dej Bůh štěstí“
Pivovarský Pavel Jákl, Ing. Dagmar Voldřichová, Ing. Jan Šuráň 

Příloha: 

 • Organizační pokyny
 • Specifikace kategorií piv
 • Přihláška  

Info na tel. 603 210 102 (Pavel Jákl)


Přílohy
docOrganizační pokyny [doc, 16 kB]
docPřihláška [doc, 12 kB]

Pivní Jarmark

Pivovar Hotel Na Rychtě pořádá již III. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů.

 

Jarmark se koná v sobotu 18.5. na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem.

 

Čeká na vás opět celodenní akce plná zábavy, pivních soutěží a ochutnávek, zajímavé koncerty a divadla. 


Více informací sledujte na:

http://www.usteckypivnijarmark.cz/ nebo

http://www.pivovarnarychte.cz/cz/akce/ustecky-pivni-jarmark.html


Katalog firmy Bricol

V příloze naleznete katalog firmy Bricol s nabídkou zejména pivních skleněných láhví. Láhve lze také opatřit potisky, či pískováním log. Celý sortiment s cenami naleznete na stránkách www.bricol.cz, kde je také e-shop pro objednávání lahví.


Jako členové Svazu minipivovarů máte slevu 5% při nákupu čehokoli z nabízeného sortimentu.


Přílohy
pdfKatalog [pdf, 368 kB]

2. ročník břeclavského pivního minifestivalu

Zveme Vás na 2. ročník břeclavského pivního minifestivalu, který se uskuteční v sobotu 22.června 2013 v břeclavském areálu Pod zámkem.


Vzhledem k tomu, že produkty pivovarů velkých a ještě větších můžete vyzkoušet prakticky kdekoli, tak je na festiválku neochutnáte, nebudou mít zastoupení. Zastoupeny však budou pivovárky malé a ještě menší, aby ona sobota byla dnem výjimečným a návštěvník tak mohl ochutnat produkty výjimečné a neobvyklé.

Prosím ctěné příznivce zlatavého moku, aby si pečlivě výše uvedené datum zaznamenali a šířili ho dál v okruhu svých přátel a známých, eventuálně majitelů a sládků svých oblíbených malých pivovarů a ponoukali je takto k účasti na oné akci.

 

Jsme také na facebooku:

Břeclavský pivní minifest


Pozvánka na Pivex 2013

Srdečně Vás všechny zveme k účasti na  21. ročníku soutěže Zlatý pohár PIVEX - PIVO 2013 - sekce Minipivovary.

 

Přihlášky lze odevzdat do 31.1.2013, termín soutěžního degustačního kola se uskuteční v Brně 20.2.2013

Slavnostní galavečer pivovarníků s vyhlášením výsledků soutěže proběhne 6.3.2012 v Brně v hotelu Voroněž.

  

V příloze naleznete pokyny pro účast v degustační soutěži a přihlášku do soutěže.


Přílohy
pdfPivex 2013 - pokyny [pdf, 379 kB]

Zápis 4. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů

Zápis 4. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 12. listopadu 2012 v Plzni - Černicích. 


Přílohy

Rozšíření spolupráce s pivovarem a sladovnou BERNARD a.s.

Nabídka sladů, žateckých chmelů, násadních kvasnic a analýz pro členy svazu.


Přílohy
docxNabídka od BERNARD a.s. [docx, 239 kB]

Festival minipivovarů na Pražském hradě

100 druhů piva na jednom místě.


V pátek 15. června a v sobotu 16. června 2012 se na Střelecké cestě Královské zahrady Pražského hradu představí 50 minipivovarů – členů Českomoravského svazu minipivovarů. Výjimečná degustační událost nabízí milovníkům piva možnost na jednom místě nahlédnout do světa pivní pestrosti, chuťových zážitků a fantazií padesáti sládků, kteří vybrali to nejlepší ze své produkce a na festivalu nabídnou k ochutnání na 100 druhů piva. V pátek od 14:00, v sobotu od 10:00, oba dny do 20:00 hod.

 

Cílem festivalu je poskytnout milovníkům pivních specialit a kvalitní zážitkové gastronomie možnost degustace širokého množství vzorků z produkce minipivovarů ze všech koutů České republiky, ochutnat a seznámit se s různými pivními druhy a styly. Nejde o klasický pivní festival zaměřený na masovou konzumaci piva. Je to příležitost seznámit se s novodobým fenoménem i s historickými kořeny českého a moravského pivovarnictví, prezentace tradiční i moderní regionální výroby piva a prostor pro objevování nové pivní kultury.

 

Vstupné na festival je 300 korun. Každý návštěvník obdrží degustační skleničku, rozsáhlý katalog s řadou informací o zúčastněných minipivovarech a nabízených pivních speciálech a bude moci neomezeně degustovat na sto druhů piv, které festival nabídne.

 

„Minipivovary jsou živou vodou pivovarnického řemesla, které už bylo skoro na vymření. Před dvaadvaceti lety v celém Československu existoval jeden jediný minipivovar, pivovar U Fleků. Po roce 1991 se zvolna začínají budovat minipivovary nové a v dnešní době jejich růst nabral pořádné obrátky. Už jich máme v Česku kolem stopadesáti a byť je jejich podíl na výrobě piva zanedbatelný, začínají se stávat svébytnou součástí pivovarnického průmyslu,“ říká Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

 

„Charakteristické senzorické vlastnosti nefiltrovaného čepovaného piva, jeho přírodní čistota, výroba několika druhů piv včetně specialit, vysoká úroveň pivního skla, vynikající kuchyně s krajovými i národními specialitami, to vše jsou přednosti lákající k posezení v restauraci s vlastním pivovarem. Pivo z minipivovaru je svěží, obsahuje kvasinky, které zaokrouhlují chuť, zjemňují hořkost a dávají pivu osobitý charakter. Další předností je menší nasycení těchto piv kysličníkem uhličitým, což má pozitivní vliv na tzv. pitelnost piva. V minipivovarech se většinou pivo čepuje přímo z výčepních tanků, kde má správnou teplotu, za kterou odpovídá sládek – konkrétní garant kvality denně přítomný v restauraci, nikoliv neosobní obchodní zástupce. U piva z minipivovaru je vždy zaručeno, že se jedná o pivo čerstvé, vyráběné v místě a podle potřeby. Trvanlivost nefiltrovaného piva je totiž omezena a není možné ho na rozdíl od filtrovaných, stabilizovaných a pasterovaných piv prodávat delší dobu. Zákazníky minipivovarů láká příjemné prostředí pivovarských restaurací s možností být přímo při výrobě, vnímat atmosféru a vůni vaření piva. Je to v podstatě zážitková gastronomie,“ dodává Jan Šuráň.

 

Tisková zpráva ke stažení.


Minipivovary kvasnice mít budou!

Rodinný pivovar BERNARD se rozhodl okamžitě zareagovat na krok Plzeňského Prazdroje, který ze dne na den přestal prodávat kvasnice malým pivovarům. Dohodl se s Českomoravským svazem minipivovarů, že jejich členům tyto dodávky pivovarských kvasnic zajistí.

 

„Pokud se Plzeňský Prazdroj bojí konkurence malých pivovarů, které nyní ‘odřízl’ od kvasnic, já ji naopak vítám,“ uvádí Stanislav Bernard a dodává: „Vždy jsem bojoval za chuťovou pestrost a rozmanitost českého pivního trhu, již mu dávají právě minipivovary a malé pivovary. Proto jsme se rozhodli, že dodávky kvasnic, ale i ječmenného sladu minipivovarům zajistíme my. Tento týden podepíšeme s Českomoravským svazem minipivovarů rámcovou smlouvu, ve které se zavážeme k jejich dlouhodobým dodávkám.“


„Minipivovary jsou kořením pivního trhu – jejich piva jsou alternativou k průmyslově vyráběným ‘europivům’ s unifikovanou chutí,“ říká Jan Šuráň, předseda Českomoravského svazu minipivovarů, a vysvětluje: „Krok Plzeňského Prazdroje, který zastavil  v srpnu dodávky kvasnic minipivovarům může u nich vést k výraznému navýšení nákladů, což může mít vliv na jejich další existenci. Přitom ještě v červenci hovořil vrchní sládek Gambrinusu o dodávkách kvasnic minipivovarům jako o kolegiální výpomoci.“


„Jsem rád za vstřícný a rychlý krok Rodinného pivovaru BERNARD vůči minipivovarům,“ komentuje Jan Šuráň a doplňuje: „Předmětem dohody jsou kromě stálých dodávek pivovarských kvasnic i dodávky sladu a zajištění analytických rozborů.“

 

Kvasnice jsou nezbytnou surovinou pro výrobu piva, které zajistí přeměnu cukrů na alkohol. K jejich výrobě je potřeba propagační stanice, která představuje nemalou investici, již si minipivovar může jen těžko dovolit. Z tohoto důvodu je zažitým zvykem, že velké pivovary prodávají kvasnice těm malým. V České republice je některým z nich až donedávna dodával Plzeňský Prazdroj. Ten se nyní ze dne na den rozhodl s dodávkami kvasnic minipivovarům skončit.


Informace:
Jan Šuráň, Prezident Českomoravského svazu minipivovarů
723 025 172, jan.suran@cmsmp.czwww.cmsmp.cz

Zdeněk Mikulášek, tiskový mluvčí Rodinného pivovaru BERNARD
565 300 215, zdenek.mikulasek@bernard.czwww.bernard.cz