O nás

Restauračních pivovarů a produkčních minipivovarů s výstavem piva do 10 000 hl ročně v České republice neustále přibývá. Do konce letošního roku se jejich počet vyšplhá až nad 400. Jde o svébytné odvětví, které kombinuje výrobu piva s jeho přímým prodejem a které se začíná potýkat s celou řadou problémů z těchto dvou rozdílných činností vyplývajících.

 

Poskytování právního a legislativního servisu a hájení zájmů minipivovarů je základní oblastí činnosti Českomoravského svazu minipivovarů. Českomoravský svaz chce v této oblasti vystupovat nejen jako poradce, ale také jako silná a jednotná autorita vůči úřadům, institucím a při jednáních se zákonodárci nad novinkami a úpravami v příslušné části legislativy.

 

Některé regiony díky nebývalému boomu těchto provozoven začínají trpět nedostatkem zkušených sládků. Právě na vzdělávací a právní servis, na školení sládků se intenzivně zaměří nově vzniklý Českomoravský svaz minipivovarů.

 

Dalším z cílů Českomoravského svazu minipivovarů je vzdělávací servis, školení sládků o technologických postupech a specifikách při vaření piva v minipivovarech resp. při přípravě speciálních druhů, ale také systém vzájemného vyměňování osobních zkušeností a seznamování s novinkami v oboru. Rádi bychom se také podíleli na vzdělávání a přípravě budoucích sládků, např. ve spolupráci se Střední průmyslovou školou potravinářské technologie v Praze.“

 

Třetí oblastí, na kterou se bude Českomoravský svaz minipivovarů zaměřovat, je informační servis o vhodných zdrojích a surovinách. Svaz bude svým členům pomáhat v zajišťování nejkvalitnějších surovin, zdroje a technologie potřebné při vaření speciálních piv a pod.

 

Českomoravský svaz minipivovarů byl na ustanovující valné hromadě 16. dubna 2011 založen 32 restauračními pivovary. Prezidentem svazu byl zvolen Jan Šuráň z Pivovarského domu Praha, dalšími členy prezídia jsou Jan Kočka z pivovaru KOCOUR Varnsdorf a Milan Vedra z pivovaru Dobruška.