Průběžná zpráva o činnosti

Duben

 1. Dohoda o garantované spolupráci s Communa s.r.o.
 • Firma roku a Živnostník roku 2022.
 • Tereza připraví newsletter pro členy s informací, že mohou nominovat sami sebe či někoho jiného; registrovat se mohou přes Českomoravský svaz minipivovarů či dají Terezu do kopie.
 • Pokud by se nikdo nenominoval, nominaci provede Českomoravský svaz minipivovarů.
 1. Unesco
 • Podaná přihláška za Plzeňský kraj.
 • Ze strany některých novinářů se vyskytla pomluva, jak si vůbec dovolujeme myslet, že „povalování se po hospodách“ je kulturní dědictví.
 • Martina Ferencová a Michal se s novinářem chtějí setkat a vysvětlit mu situaci.
 • Obecně je ale přihláška přijímaná velmi kladně.
 1. Příprava Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 • Dáme prostor nečlenům, kteří mají zájem účastnit se Festivalu.
 • Z ekonomických důvodů nebudeme platit za reklamu.
 1. Obaly - informace
 • Zálohujeme.cz – iniciátorem je Mattoni.
 • Michal se spojil s Andreou Brožovou a probírali to.
 • Rozhodně se k tomu pozitivně přihlásíme, ale zavazovat se nebudeme.
 • Naše požadavky jsou jasné – nechceme, aby se výkupní systém týkal samotných minipivovarů a restaurací.
 1. Rozhovory s tiskem
 • Nechceme se vyjadřovat k zavřeným pivovarům.
 1. Akce Růžové holinky
 • Michal se účastnil.
 • Akce propaguje ženy v pivovarství.
 1. Tisková konference k Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 • Termín dohodneme na příští poradě 13. května.
 • Připravit Q&A.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 7

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 39

 

Květen

 1. Konkrétní příprava na tiskovou konferenci. Připravené Q&A.
 1. Setkání a spolupráce s AHR.
 • Navázaná spolupráce, pravidelné informování a společné prosazování cílů.
 • Společný boj s byrokracií.
 1. Účast v pracovní skupině Systém odborného vzdělávání

 

Počet rozeslaných newsletterů: 3

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 42

 

Červen

 1. Přednáška na semináři Automatizace v pivovarství – Budoucnost českého (mini)pivovarnictví ve světle globální ekonomické nejistoty.
 1. Valná hromada ČSPS
 • jednoznačný nesouhlas se zálohováním, které by mělo v plánu postihnout minipivovary i restaurace.
 1. Festival minipivovarů na Pražském hradě.
 • Velice podařená akce, velký úspěch v médiích.
 1. Vyhodnocení akce po vyúčtování v září.
 1. Přednáška v Parlamentu Vznik českého ležáku, CHZO České pivo.
 1. Podpora a doporučení vyplnění dotazníku pro Brewers of Europe.
 1. Mediální spolupráce s MF Dnes.
 • Moravskoslezská a jihomoravská mutace - zvýhodněná prezentace pivovarů ve speciálu "Pivovary".

 

Počet rozeslaných newsletterů: 3

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 44

 

Červenec a srpen

 1. Zprostředkování spolupráce s pivovarem v Guatemale.
 2. Mediální spolupráce s Deníkem.
 • Moravskoslezská a olomoucká verze - zvýhodněná prezentace pivovarů v tematické příloze "Moravské pivovary".

 

Počet rozeslaných newsletterů: 4

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 15

 

Září

 1. Slunce ve skle.
 1. Slavnosti F. O. Poupě v Brně
 • společný stánek, prezentace minipivovarů.
 1. Vyhodnocení Festivalu minipivovarů na Pražském hradě.
 • Je potřeba se více zaměřit na cizince.
 • Akce se bude konat 9. – 10. června- 2023 a v tomto termínu by to měla být jediná akce v Praze (Parukářka nebude ve stejným termínu).
 • Potřebujeme, aby přišlo o cca 250 lidí víc.
 • Aby byla akce zisková, je potřeba na ní dostat 1800 – 2000 lidí.
 • Všichni zkusí shánět reklamu, podporu.
 • Akce má obrovský propagační význam.
 • Na místě je problém s elektřinou, není tam dobré připojení, letos jen elektřina stála obrovskou částku.
 • Vstupné – bylo by odstupňované, domluví Tereza se SMS ticket.
 • Do konce roku 600,- Kč, do akce 650,- Kč, na místě 700,- Kč.
 • Je potřeba vyhledat a oslovit weby, FB stránky, které sdružují cizince a domluvit se na spolupráci.
 • Reklamu budeme směřovat pouze na cizince.
 • Je potřeba přesvědčit členy, aby si dali na FB/web reklamu na Festival – sdělí se jim to na valné hromadě, Tereza osloví opakovaně přes newsletter.
 • Tereza nechá vytvořit základní grafiku – úvodní foto na FB, profilovou fotografii, základní leták.
 • Potřebujeme domluvit vzájemnou podporu s nekonkurenčními akcemi.
 1. Svatováclavská slavnost
 • Workshopy, vyhlášení.
 1. Oslavy dne českého piva.
 • "Svatováclavské slavnosti piva" - Ostrava Zábřeh.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 7

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 18

 

Říjen

 1. Přednáška na Pivovarsko - sladařských dnech v Plzni Minipivovary a jejich místo v českém pivovarství.
 1. Vyhodnocen a představen výsledek dotazníků z valné hromady.
 1. Návrh projektu PROPED „Prezentace českých pivovarů ve Švédsku“.
 1. Poslanec Munzar – místopředseda rozpočtového výboru.
 1. Zasedání řemeslné rady na MPO.
 2. Poslanec Havlíček  - místopředseda sněmovny.
 • Otázky daní, zvyšování ceny energií, zvyšování cen surovin.
 1. Zajištění a organizace workshopu a degustace Ale Festivale – pivovar Kocour.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 8

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 11

 

Listopad

 1. Návštěva u ÚOHS.
 • Byl vysvětlen pohled úřadu na hospodářskou soutěž a možné hranice vyjadřování se k budoucím skutečnostem.
 • Nutno opravit kodex. Změna se následně schválí valnou hromadou.
 1. Adiktologie – nabídka spolupráce.
 • Michal Voldřich se s nimi spojí a zjistí další podrobnosti.
 • Radek Koudelka informoval, že Svaz podporuje „Na pivo s rozumem“, což je celorepubliková akce, nevidí tedy důvod spolupracovat s pražským adiktologem.
 1. Podpora publikace Pivovarství – teorie a praxe výroby piva.
 • Tereza rozeslala 31. října informaci o publikaci členům Svazu.
 • Svaz podpoří publikaci částkou 15.000,- Kč.
 1. Spolupořadatelství Semináře pro začínající sládky.
 • Budvar 9. 11. 22.
 • Další opakování semináře v březnu, před Jarní cenou.
 1. Mediální spolupráce - "Svatomartinské pivní speciály".

 

Počet rozeslaných newsletterů: 1

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 6

 

 

Zpráva o činnosti Českomoravského svazu minipivovarů (valná hromada, 18. 3. 2022)

 • Prezídium se schází pravidelně jednou měsíčně, před Jarní cenou českých sládků každý týden.
 • Komunikace s médii a úřady probíhá operativně každý den.
 • Komunikace se členy Svazu probíhá dle potřeby ústně, telefonicky, emailem, nebo jsou rozesílány (legislativní) informace k aktuálnímu dění.
 • Připomínky a impulzy od členů jsou řešeny na denní bázi.

 

Září:

 • Festival minipivovarů na Pražském hradě.
 • Vyúčtování.
 • Předání funkcí po valné hromadě.
 • Sídlo a pošta - sídlo Svazu bude zůstávat na Podskalské, zařizování nové poštovní schránky Svazu.
 • Zápis v rejstříku. 
 • Účet Svazu a účetnictví - prezídium se dohodlo, že účet bude psaný na prezidenta (Michala Voldřicha), dispoziční právo bude mít nadále Jan Šuráň (kvůli Festivalu minipivovarů na Pražském hradě) a jako zástupce bude Miloš Hrabák.

 

Říjen:

 • Spolupráce s velkým svazem - s velkým svazem bude navázána intenzivnější spolupráce, pracuje se na zápisu českého ležáku do nehmotného dědictví UNESCO.
 • V tomto směru je velmi důležité táhnout s velkým svazem za jeden provaz.
 • Čilá komunikace s médii s cílem tlačit na vládu, aby přiznala kompenzace minipivovarům a restauracím.
 • Navázaný kontakt s AHR - V. Stárkem.

 

Listopad: 

 • UNESCO - připravuje se přihláška pro Západočeský kraj (je potřeba okomentovat změny, což může chvíli trvat).
 • Kalendář akcí - členové Svazu byli obesláni s žádostí, aby poslali informace o akcích, které plánují na rok 2022, do kalendáře akcí budeme vkládat i akce velkých pivovarů, do kalendáře akcí budeme akce vkládat i bez konzultace s pořadatelem.
 • Chceme, aby se kalendář akcí stal zdrojem informací o akcích spojených s pivem.

Další

 • Tiskové zprávy a vyjádření se konzultují s panem Stárkem z Asociace hotelů a restaurací ČR, pokud to jejich povaha vyžaduje.
 • Českomoravský svaz minipivovarů nebude podporovat iniciativu ‚Chcípl pes‘.
 • Na přelomu ledna a února máme v plánu udělat dotazníkové šetření pro členy Českomoravského svazu minipivovarů a představit ho na Jarní ceně českých sládků.
 • Dokončují se dokumenty k mistrovské zkoušce.

 

Prosinec:

 • Webové stránky, „zpráva o činnosti“, newslettery - report o návštěvnosti webu, zřízen archiv newsletterů na webu, do sekce "O nás" byla přidáná podsekce "Naše činnost"
 • Jarní cena českých sládků - přípravy.
 • Stanovy Svazu - konzultace.
 • Příprava prezentace – strategie Svazu.
 • UNESCO - velmi úzká spolupráce na přihláškách Unesco, sepsána a podána přihláška pro Plzeňský kraj (v lednu se podá přihláška pro Jihočeský kraj).

 

Leden – únor:

 • Jednání se státními orgány.
 • Kontakty na nové úředníky po volbách.
 • Konzultace s VÚPS – sleva na měření, senzorické školení, semináře.
 • Příprava dotazníku.
 • Strategie svazu.
 • Řešení zálohování jednocestných obalů.
 • Diskuse nad změnou stanov.
 • Kodex ČMSMP.
 • Nabídka Cestovní hospoda.
 • Spolupráce na slavnostech F. O. Poupěte.
 • Proud to be clear.

 

Březen:

 • Příprava valné hromady.
 • Příprava Jarní ceny sládků.