Zpráva o činnosti duben 2023 - březen 2024

Březen 2024

 

Zasedání prezídia – příprava a schválení materiálů pro VH

 

Příprava VH a Jarní ceny

 

Připraven a prezídiem projednán návrh rozpočtu

 • Ekonomicky vyrovnaný, konzervativní, podobný jako pro rok 2023

 

Technicko-technologický seminář ČMSMP a BB v Budvaru

 • Příprava semináře, který proběhne 8. dubna 2024.

 

Jednání v PS ČR s předsedou zemědělského výboru o zdražování podzemních vod

 

Vypořádání připomínek v MPŘ na MF

 

 

Únor 2024

 

BRÜSTOK 2024: Pivně-kulturní festival v Plzni

 • ČMSMP rozeslal newsletter, poskytne záštitu a případnou marketingovou podporu v rámci svých možností.

 

Příprava valné hromady

 • 22. 3. 2024 v rámci Jarní ceny sládků v Pivovarském dvoře Zvíkov.
 • Pozvánka na valnou hromadu.

 

Jarní cena českých sládků

 • Příprava akce.

 

Technicko-technologický seminář ČMSMP a BB v Budvaru

 • Tradičně profesionální seminář s obrovským zájmem. Velké díky za spolupráci.

 

Seminář MZe k CHZO České pivo

 

Počet rozeslaných newsletterů: 5

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 6

 

Leden 2024

 

Oborový ples minipivovarníků

 • Českomoravský svaz minipivovarů poskytuje této akci záštitu.

 

Založení Independent Brewers of Europe

 • ledna 2024 se na přání organizátorů zúčastní ve Vídni pouze Michal Voldřich. V případě potřeby bude rozhodnutí průběžně telefonicky konzultovat se členy prezídia.

 

Podání připomínek k novele zákona o SD

 • Podpora ČSPS k našim připomínkám do MPŘ.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 7

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 5

 

 

Prosinec 2023

 

Řemeslná rada AMSP ČR

 • Účastnil se Michal Voldřich.
 • Informoval, že Českomoravský svaz minipivovarů si stojí za tím, aby byla mistrovská zkouška svěřena profesionálním institucím, které již mají licence (např. VŠCHT, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská, Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí atd.).

 

MPŘ zálohování

 

Návštěva poslanců zemědělského výboru v Žatci

 • Účastnit se měl Michal Voldřich.
 • Jednání bylo odloženo na duben 2024.

 

Legislativa

 • Michal Voldřich informoval o připravovaných legislativních změnách a dalších regulacích v legislativním procesu v ČR a v EU a vyjádřil velké znepokojení nad vývojem regulace.
 • ČMSMP chce být v této oblasti aktivní v hájení zájmů svých členů.
 • ČMSMP má v legislativní a daňové komisi požadavky, které by se měly připomínkovat při otevírání zákonů, vyhlášek, či směrnic v následujícím období.
 • Prokazování ekonomické stability.
 • Vracení piva na daňový sklad ze zahraničních akcí.
 • Definice a úprava malých závislých pivovarů a placení SD.
 • Definice spontánně kvašených piv a celní sazebník.

 

Překvapení, jakým způsobem se mohou mediálně vyjadřovat jiné asociace a soutěžitelé k situaci na trhu a co je přitom ČMSMP zakazováno ze strany ÚOHS. ČMSMP však vůči tomu nebude aktivně vystupovat.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 5

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 10

 

 

Listopad 2023

 

Mise majitelů albánských minipivovarů do ČR

 • Jednání se účastnili Michal Voldřich a Miloš Hrabák.
 • Proběhlo vzájemné informování o činnosti.

 

 Technicko-technologický seminář ČMSMP a BB v Budvaru

 • Tradičně profesionální seminář s obrovským zájmem. Velké díky za spolupráci.

 

BrauBeviale

 • Vzájemná propagace a prezentace.
 • Členové Českomoravského svazu minipivovarů měli zajištěný vstup zdarma.

 

Test ležáků pro MF Dnes

 • Účastnili se Michal Voldřich a Miloš Hrabák.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 4

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 6

 

 

Říjen 2023

 

Expo Japonsko

 • Účastnil se Miloš Hrabák.
 • Účast na schůzce na Ministerstvu zemědělství s generálním komisařem Českého centra Expo Ósaka.
 • Předběžné informace o možnostech zapojení minipivovarů do prezentace na českém pavilonu.

 

Jednání o spolupráci na projektu Interreg CZ-AT

 • Českomoravský svaz minipivovarů by působil v roli strategického partnera.
 • Poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

Golden Bohemia 2023

 • Českomoravský svaz minipivovarů se aktivně účastnil.

 

AleFestivale 2023

 

Proběhla jednání o provenienci na Ministerstvu zemědělství

 

 

Počet rozeslaných newsletterů: 9

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 18

 

 

Září 2023

 

Zákon o obalech

 • Proběhla diskuse prezídia nad návrhem zákona.
 • Zákon ve stádiu MPŘ, Svaz podává připomínky.
 • Prezident a viceprezidenti se vyjádřili k návrhu o zálohování PET a plechovek. Michal Voldřich bude nadále sledovat vývoj a průběžně informovat.
 • Chceme být aktivně součástí systému, abychom mohli co nejvíce pozitivně ovlivňovat zájmy našich členů.

 

Zákon o odpadech z obalů

 • Nesouhlasné stanovisko společně s ČSPS.

 

Technicko-technologický seminář ČMSMP a BB v Radegastu

 • Velký zájem, skvělá atmosféra a pohostinnost.
 • Tradičně profesionální seminář s obrovským zájmem, velké díky za spolupráci.

 

Slunce ve skle

 

Počet rozeslaných newsletterů: 4

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 14

 

 

Červenec a srpen 2023

 

Snaha o odložení DPH

 

Setkání s Ministrem financí Stanjurou kvůli DPH

 

Technicko-technologický seminář ČMSMP a BB v Radegastu

 • Plánování akce, rozesílání pozvánky, komunikace s účastníky.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 5

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 15

 

Červen 2023

 

Festival minipivovarů na Pražském hradě

 • 9. – 10. 6. 2023
 • Velice podařená akce, velký úspěch v médiích.

 

Technicko-technologický seminář ČMSMP a BB v Budvaru

 • Tradičně profesionální seminář s obrovským zájmem. Velké díky za spolupráci.

 

Slavnosti piva F. O. Poupěte

 • Spolupráce na přípravě akce.

 

Založen Klub přátel pivovarství v Parlamentu ČR

 

Série jednání na MŽP k zálohování PET a plechovek

 

 

Počet rozeslaných newsletterů: 6

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 38

 

 

Květen 2023

 

Konzultace ke zvýšení DPH na čepované pivo a koordinace s dalšími svazy

 

Pokračujeme v jednání s BrauBeviale

 • Budeme prezentovat veletrh BrauBeviale na Festivalu minipivovarů na Pražském hradě formou letáků.
 • BrauBeviale poskytne Českomoravskému svazu minipivovarů zdarma vstupenky na veletrh.

 

Festival minipivovarů na Pražském hradě

 • Informace o přípravách Festivalu minipivovarů na Pražském hradě.
 • Proběhla tisková konference.

 

Slavnosti piva F. O. Poupěte

 • Společný stánek Českomoravského svazu minipivovarů.
 • 16. a 17. června se bude konat 5. ročník Slavností piva F. O. Poupěte.

 

Schválení přihlášek v Plzeňském a Jihočeském kraji na seznam nemajetkového dědictví lidové kultury

 

Brewers of Europe – fórum

 • prezentace ČMSMP

 

Série jednání na MŽP k zálohování PET a plechovek

 

Počet rozeslaných newsletterů: 9

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 29

 

 

Duben 2023

 

Jednání o provenienci na Ministerstvu zemědělství

 

Příprava technicko-technologického semináře na Severní Moravě

 • Seminář by se uskutečnil po letních prázdninách.
 • Program domlouváme s paní Olšovskou.

 

Členové prezídia se účastnili obou částí Pink Boots Day

 

Prezident Svazu se účastnil národní prezentační přehlídky pro širokou veřejnost pod tradiční značkou Pivex

 

Prezident Svazu se účastnil Mezinárodního pivního festivalu v Litoměřicích 2023

 

13. ročník konference Automatizace a modernizace pivovarů 2023

 • Proběhne 11. května 2023 v Telči.
 • Na semináři zveřejněna čísla z dotazníku, která pak odprezentujeme na Jarní ceně českých sládků 2024.

 

Příprava zápisu z valné hromady a jeho distribuce

 

 

Počet rozeslaných newsletterů: 9

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 15

Zápis z prezídia - 21. 3. 2024

Autorizace zápisů z online porad prezídia

 • Prezídium schválilo zápisy z porad.

Příprava valné hromady

 • Schválení podkladů na valnou hromadu.

 

Zapsala Tereza Melišová

Zápis z prezídia - 15. 12. 2023

 1. Zákon o obalech
 • proběhla diskuse prezídia nad návrhem zákona
 • zákon ve stádiu MPŘ, Svaz podává připomínky
 • prezident a viceprezidenti se vyjádřili k návrhu o zálohování PET a plechovek
 • Michal Voldřich bude nadále sledovat vývoj a průběžně informovat
 • chceme být aktivně součástí systému, abychom mohli co nejvíce pozitivně ovlivňovat zájmy našich členů

 

 1. Expo Japonsko
 • účastnil se Miloš Hrabák
 • účast na schůzce na Ministerstvu zemědělství s generálním komisařem Českého centra Expo Ósaka
 • předběžné informace o možnostech zapojení minipivovarů do prezentace na českém pavilonu

 

 1. Jednání o spolupráci na projektu Interreg CZ-AT
 • Českomoravský svaz minipivovarů by působil v roli strategického partnera
 • poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 1. Mise majitelů albánských minipivovarů do ČR
 • jednání se účastnili Michal Voldřich a Miloš Hrabák
 • proběhlo vzájemné informování o činnosti

 

 1. Řemeslná rada AMSP ČR
 • účastnil se Michal Voldřich
 • informoval, že Českomoravský svaz minipivovarů si stojí za tím, aby byla mistrovská zkouška svěřena profesionálním institucím, které již mají licence (např. VŠCHT, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, VOŠ, G, SPŠ a SOŠ Podskalská, Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí atd.)

 

 1. Návštěva poslanců zemědělského výboru v Žatci
 • účastnit se měl Michal Voldřich
 • jednání bylo odloženo na duben 2024

 

 1. Technicko-technologický seminář ČMSMP a BB v Radegastu
 • velký zájem, skvělá atmosféra a pohostinnost

 

 1. Technicko-technologický seminář ČMSMP a BB v Budvaru
 • tradičně profesionální seminář s obrovským zájmem, velké díky za spolupráci.

 

 1. BrauBeviale
 • vzájemná propagace a prezentace
 • členové Českomoravského svazu minipivovarů měli zajištěný vstup zdarma

 

 1. Test ležáků pro MF Dnes
 • účastnili se Michal Voldřich a Miloš Hrabák

 

 1. Golden Bohemia 2023
 • Českomoravský svaz minipivovarů se aktivně účastnil

 

 1. Oborový ples minipivovarníků
 • Českomoravský svaz minipivovarů poskytuje této akci záštitu

 

 1. BRÜSTOK 2024: Pivně-kulturní festival v Plzni
 • ČMSMP rozeslal newsletter, poskytne záštitu a případnou marketingovou podporu v rámci svých možností

 

 1. Založení Independent Brewers of Europe
 • 1. 2024 se na přání organizátorů zúčastní ve Vídni pouze Michal Voldřich
 • v případě potřeby bude rozhodnutí průběžně telefonicky konzultovat se členy prezídia

 

 1. Legislativa
 • Michal Voldřich informoval o připravovaných legislativních změnách a dalších regulacích v legislativním procesu v ČR a v EU a vyjádřil velké znepokojení nad vývojem regulace
 • ČMSMP chce být v této oblasti aktivní v hájení zájmů svých členů
 • ČMSMP má v legislativní a daňové komisi požadavky, které by se měly připomínkovat při otevírání zákonů, vyhlášek, či směrnic v následujícím období
 • prokazování ekonomické stability
 • vracení piva na daňový sklad ze zahraničních akcí
 • definice a úprava malých závislých pivovarů a placení SD
 • definice spontánně kvašených piv a celní sazebník

 

 1. Překvapení, jakým způsobem se mohou mediálně vyjadřovat jiné asociace a soutěžitelé k situaci na trhu a co je přitom ČMSMP zakazováno ze strany ÚOHS. ČMSMP však vůči tomu nebude aktivně vystupovat.

 

 1. Další agenda
 • Příprava další činnosti do valné hromady, která se bude konat 22. 3. 2024 v rámci Jarní ceny sládků v Pivovarském dvoře Zvíkov – Tereza pohlídá termín, aby byly pozvánky na valnou hromadu zaslány s větším než legislativním předstihem, tedy nejpozději do 15. 2. 2024.

 

Zapsala Tereza Melišová

Zápis z prezídia - 15. 5. 2023

Konzultace ke zvýšení DPH na čepované pivo a koordinace s dalšími svazy.

 

 

Zapsala Tereza Melišová

Zápis z prezídia - 5. 5. 2023

Proběhlo jednání o provenienci na Ministerstvu zemědělství

 

 

Chystáme technicko-technologický seminář na Severní Moravě

 • Seminář by se uskutečnil po letních prázdninách.
 • Program domlouváme s paní Olšovskou.

 

Členové prezídia se účastnili obou částí Pink Boots Day

 

 

Prezident Svazu se účastnil národní prezentační přehlídky pro širokou veřejnost pod tradiční značkou Pivex

 

 

Prezident Svazu se účastnil Mezinárodního pivního festivalu v Litoměřicích 2023

 

 

11. května 2023 proběhne v Telči již 13. ročník konference Automatizace a modernizace pivovarů 2023

 • Na semináři zveřejníme čísla z dotazníku, která pak dále budeme prezentovat na Jarní ceně českých sládků 2024.

 

Pokračujeme v jednání s BrauBeviale

 • Budeme prezentovat veletrh BrauBeviale na Festivalu minipivovarů na Pražském hradě formou letáků.
 • BrauBeviale poskytne Českomoravskému svazu minipivovarů zdarma vstupenky na veletrh.

 

Festival minipivovarů na Pražském hradě

 • Informace o přípravách Festivalu minipivovarů na Pražském hradě.
 • proběhne tisková konference.

 

Zapsala Tereza Melišová

 

Zápis z prezídia - 23. 3. 2023

Autorizace zápisů z online porad prezídia

 • Porady prezídia proběhly 4. března 2022, 29. dubna 2022, 11. května 2022, 10. června 2022, 16. září 2022, 11. listopadu 2022, 28. prosince 2022, 27. ledna 2023, 10. března 2023 a 23. března 2023.

 

Příprava valné hromady

 • Schválení podkladů na valnou hromadu.

 

 

Zapsala Tereza Melišová

 

Zpráva o činnosti duben 2022 – březen 2023

Březen

 

 1. Příprava VH a Jarní ceny
 1. Připraven a prezídiem projednán návrh rozpočtu
 • Ekonomicky vyrovnaný, konzervativní, podobný jako pro rok 2022.
 1. Příprava úpravy stanov
 • Aktualizovat dle platné legislativy, upravit limit pro členy na 30 tis. hl/rok, odpovědnost za finance celé prezídium, platnost zasedání i formou videokonference – připravuje AK Vilímková Dudák.
 1. Původní kodex musí být okamžitě odstraněn z web stránek – požadavek ÚOHS
 1. Nový kodex schválený ÚOHS se musí schválit na VH
 1. Organizační diskuse k připravovaným akcím
 1. CBCE – an international craft beer exhibition in China
 • Domlouváme spolupráci.
 1. Jednání s MZe na projektu B2B – Srbsko Vojvodina
 1. Spolupořadatelství Semináře pro začínající sládky
 • Budvar 14. 3. 23.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 3

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 0

 

 

Únor

 

 1. Obdrželi jsme odpověď z MF
 1. Příprava úpravy stanov se zvýšením na 30 tis. hl/rok
 1. Probíhá diskuse s MZe na téma provenience
 • Seznámíme členy na Jarní ceně českých sládků.
 1. Komunikace s maďarským svazem minipivovarů na téma surogace a HGB
 1. Komunikace s Mathieu Schneider – Project manager Brewers of Europe
 1. Odeslána pozvánka na VH
 1. Pokračuje komunikace o přípravě Jarní ceny, Pivexu, Pivní pečetě, Festivalu na Hradě a festivalu F.O.Poupěte
 1. Zprostředkování účasti našich členů na veletrhu Beer&Food Attraction e BBtech Expo 2023 v Rimini

 

 

Počet rozeslaných newsletterů: 5

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 2

 

 

Leden

 

 1. ročník akce Jarní cena českých sládků na Zvíkově
 • Veškeré podklady byly pivovarům rozeslány.
 • Tereza po domluvě s Michalem osloví firmy/dodavatele/přispívající členy s možností sponzoringu akce a prezentace na akci (sponzorský dar na večerní raut, prezentační stánky, reklamní materiály na valnou hromadu).
 • Diskuze: uděláme Jarní cenu i pro pivovary do 30 tisíc hl?
 1. Valná hromada – 24. 3. 23, začátek v 16.30
 • Chceme měnit stanovy – na to je potřeba nadpoloviční většina členů (činných a přispívajících).
 • Pokud by nadpoloviční většina nedorazila, stačí nám 30 %, aby byla VH usnášeníschopná a není tak potřeba do 30 dnů pořádat novou VH.
 • Pozvánka na VH musí být rozeslána nejpozději 30 dnů před konáním, prezídium se shodlo, že čím dříve, tím lépe.
 1. Slavnosti F.O.Poupěte
 • Akce se uskuteční 16. – 17. 6. 2023, tedy týden po Festivalu minipivovarů na Pražském hradě v rámci Ignis Brunensis (Ohňostroje na brněnské přehradě).
 • Michal bude dále jednat s p. Morávkem (například o možnosti více píp).
 • Informace o akci zveřejníme na našich webových stránkách, rozešleme členům a budeme je informovat i na Jarní ceně českých sládků.
 • Všechny potřebné podklady k akci dodá Tereze pan Morávek.
 • Budeme chtít, aby na jejich stránkách prezentovali Festival minipivovarů na Pražském hradě – podklady dodá Tereza.
 1. Pivní pečeť v Litoměřicích
 • Akce se bude konat 18. – 22. 4. 2023.
 • Informace zveřejníme ještě před Jarní cenou.
 • Informace zašle po domluvě s Michalem pan Srb.
 • Budeme chtít, aby na jejich stránkách prezentovali Festival minipivovarů na Pražském hradě – podklady dodá Tereza.
 1. Pokračuje příprava Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 1. Michal odeslal připomínky ČMSMP k přípravě zákona o spotřební dani
 1. Odeslán dopis Ministru financí s žádostí o podporu

 

Počet rozeslaných newsletterů: 5

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 0

 

 

Prosinec

 

 1. Příprava strategie na další rok
 • ČMSMP je členem velkého svazu – s ČSPS probíhá koordinace činnosti.
 1. Výzva z programu podpory pro zvýšené náklady na zemní plyn
 • Zastropovala se cena i pro velké pivovary, výzva se prodloužila do února – je na to až 30 mld. korun (důležité je, aby ztráta byla kvůli energetické krizi, ale málokdo na to dosáhne).
 • Pro letošní rok velký pivovar, který se dostal do ztráty, může požadovat část ztráty, v případě, že to bylo způsobeno energetickou krizí.
 • Pro příští rok jsou zastropované ceny pro všechny pivovary.
 • Všichni potravináři budou od 10/2023 v kategorii D (jako byty a infrastruktura).
 1. Rozeslali jsme informaci o zpětném dovozu sudů z Ruska
 • Je lepší, abychom toho měli staženého co nejvíce do 8. ledna.
 1. Alkohol zodpovědně
 • V současné situaci se představuje akční plán (Kofola je zásadně proti pivovarům).
 1. Michal se potkal s adiktologem
 • Předal mu informace, jak můžeme reagovat – o celém tomto tématu budeme mluvit velmi opatrně a probereme na VH na Zvíkově v březnu.
 1. Brewers of Europe (21. – 23. 5. 2023)
 • v 1.Q budeme informovat členy o této prestižní akci pro české pivovarství.
 1. „Proud to be clear“
 • Chceme říkat, jaký má pivo obsah kalorií atd., nutriční semafor je odložen (pro příští rok se nedostane do legislativy).
 1. Roste konzumace nealko piv
 • Mladí lidé nepijí tolik alkopivo.
 1. „Férové zdanění piva“ neboli jednotné zdanění alkoholu
 • Toto iniciují lihovarníci – pro ČSPS, ale i pro české pivovarství nemyslitelné.
 1. D test
 • Uvedli nám špatné hodnoty (Roman Havlík situaci řešil, nepočítáme ale, že by na to z d testu reagovali)
 1. Řešil se projekt „nealkoholické nápoje a mladiství“
 2. Velký svaz chce udržet stabilní daňové prostředí
 • Michal je součástí daňové a finanční komise (NERV doporučuje zrušit veškeré daňové výjimky, což by pro nás bylo zničující – je potřeba sepsat návrh, který toto eliminuje).
 • Michal chce připravit návrh a napsat dopis ministru financí, velké pivovary by nás podpořili.

    14. Chceme udržet stávající systém zdaňování

 • Nezvyšovat spotřební daň a neslučovat zdaňování velkých a malých pivovarů.

    15. Zálohování PET lahví a plechovek

 • Připravuje se nový zákon, info bude na Jarní ceně.

    16. ÚOHS po nás chce původní kodex odstranit ze stránek

 • My ale nemůžeme rozhodovat sami, musí se to projednat na valné hromadě.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 5

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 3

 

 

Listopad

 

 1. Návštěva u ÚOHS.
 • Byl vysvětlen pohled úřadu na hospodářskou soutěž a možné hranice vyjadřování se k budoucím skutečnostem.
 • Nutno opravit kodex. Změna se následně schválí valnou hromadou.
 1. Adiktologie – nabídka spolupráce.
 • Michal Voldřich se s nimi spojí a zjistí další podrobnosti.
 • Radek Koudelka informoval, že Svaz podporuje „Na pivo s rozumem“, což je celorepubliková akce, nevidí tedy důvod spolupracovat s pražským adiktologem.
 1. Podpora publikace Pivovarství – teorie a praxe výroby piva.
 • Tereza rozeslala 31. října informaci o publikaci členům Svazu.
 • Svaz podpoří publikaci částkou 15.000,- Kč.
 1. Spolupořadatelství Semináře pro začínající sládky.
 • Budvar 9. 11. 22.
 • Další opakování semináře v březnu, před Jarní cenou.
 1. Mediální spolupráce - "Svatomartinské pivní speciály".

 

Počet rozeslaných newsletterů: 1

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 6

 

 

Říjen

 

 1. Přednáška na Pivovarsko - sladařských dnech v Plzni Minipivovary a jejich místo v českém pivovarství.
 1. Vyhodnocen a představen výsledek dotazníků z valné hromady.
 1. Návrh projektu PROPED „Prezentace českých pivovarů ve Švédsku“
 1. Poslanec Munzar – místopředseda rozpočtového výboru.
 1. Zasedání řemeslné rady na MPO.
 2. Poslanec Havlíček  - místopředseda sněmovny.
 • Otázky daní, zvyšování ceny energií, zvyšování cen surovin
 1. Zajištění a organizace workshopu a degustace Ale Festivale – pivovar Kocour.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 8

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 11

 

 

Září

 

 1. Slunce ve skle.
 1. Slavnosti F. O. Poupě v Brně
 • společný stánek, prezentace minipivovarů.
 1. Vyhodnocení Festivalu minipivovarů na Pražském hradě.
 • Je potřeba se více zaměřit na cizince.
 • Akce se bude konat 9. – 10. června- 2023 a v tomto termínu by to měla být jediná akce v Praze (Parukářka nebude ve stejným termínu).
 • Potřebujeme, aby přišlo o cca 250 lidí víc.
 • Aby byla akce zisková, je potřeba na ní dostat 1800 – 2000 lidí.
 • Všichni zkusí shánět reklamu, podporu.
 • Akce má obrovský propagační význam.
 • Na místě je problém s elektřinou, není tam dobré připojení, letos jen elektřina stála obrovskou částku.
 • Vstupné – bylo by odstupňované, domluví Tereza se SMS ticket.
 • Do konce roku 600,- Kč, do akce 650,- Kč, na místě 700,- Kč.
 • Je potřeba vyhledat a oslovit weby, FB stránky, které sdružují cizince a domluvit se na spolupráci.
 • Reklamu budeme směřovat pouze na cizince.
 • Je potřeba přesvědčit členy, aby si dali na FB/web reklamu na Festival – sdělí se jim to na valné hromadě, Tereza osloví opakovaně přes newsletter.
 • Tereza nechá vytvořit základní grafiku – úvodní foto na FB, profilovou fotografii, základní leták.
 • Potřebujeme domluvit vzájemnou podporu s nekonkurenčními akcemi.
 1. Svatováclavská slavnost
 • Workshopy, vyhlášení.
 1. Oslavy dne českého piva.
 • "Svatováclavské slavnosti piva" - Ostrava Zábřeh.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 7

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 18

 

 

Červenec a srpen

 

 1. Zprostředkování spolupráce s pivovarem v Guatemale.
 2. Mediální spolupráce s Deníkem.
 • Moravskoslezská a olomoucká verze - zvýhodněná prezentace pivovarů v tematické příloze "Moravské pivovary".

Počet rozeslaných newsletterů: 4

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 15

 

 

Červen

 

      1. Přednáška na semináři Automatizace v pivovarství – Budoucnost českého (mini)pivovarnictví ve světle globální ekonomické nejistoty.

 1. Valná hromada ČSPS
 • jednoznačný nesouhlas se zálohováním, které by mělo v plánu postihnout minipivovary i restaurace.
 1. Festival minipivovarů na Pražském hradě.
 • Velice podařená akce, velký úspěch v médiích.

      4. Vyhodnocení akce po vyúčtování v září.

      5. Přednáška v Parlamentu Vznik českého ležáku, CHZO České pivo.

      6. Podpora a doporučení vyplnění dotazníku pro Brewers of Europe.

      7. Mediální spolupráce s MF Dnes.

 • Moravskoslezská a jihomoravská mutace - zvýhodněná prezentace pivovarů ve speciálu "Pivovary".

 

Počet rozeslaných newsletterů: 3

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 44

 

 

Květen

 

      1. Konkrétní příprava na tiskovou konferenci. Připravené Q&A.

      2. Setkání a spolupráce s AHR.

 • Navázaná spolupráce, pravidelné informování a společné prosazování cílů.
 • Společný boj s byrokracií.

      3. Účast v pracovní skupině Systém odborného vzdělávání

 

Počet rozeslaných newsletterů: 3

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 42

 

 

Duben

 

 1. Dohoda o garantované spolupráci s Communa s.r.o.
 • Firma roku a Živnostník roku 2022.
 • Tereza připraví newsletter pro členy s informací, že mohou nominovat sami sebe či někoho jiného; registrovat se mohou přes Českomoravský svaz minipivovarů či dají Terezu do kopie.
 • Pokud by se nikdo nenominoval, nominaci provede Českomoravský svaz minipivovarů.
 1. Unesco
 • Podaná přihláška za Plzeňský kraj.
 • Ze strany některých novinářů se vyskytla pomluva, jak si vůbec dovolujeme myslet, že „povalování se po hospodách“ je kulturní dědictví.
 • Martina Ferencová a Michal se s novinářem chtějí setkat a vysvětlit mu situaci.
 • Obecně je ale přihláška přijímaná velmi kladně.
 1. Příprava Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 • Dáme prostor nečlenům, kteří mají zájem účastnit se Festivalu.
 • Z ekonomických důvodů nebudeme platit za reklamu.
 1. Obaly - informace
 • Zálohujeme.cz – iniciátorem je Mattoni.
 • Michal se spojil s Andreou Brožovou a probírali to.
 • Rozhodně se k tomu pozitivně přihlásíme, ale zavazovat se nebudeme.
 • Naše požadavky jsou jasné – nechceme, aby se výkupní systém týkal samotných minipivovarů a restaurací.
 1. Rozhovory s tiskem
 • Nechceme se vyjadřovat k zavřeným pivovarům.
 1. Akce Růžové holinky
 • Michal se účastnil.
 • Akce propaguje ženy v pivovarství.
 1. Tisková konference k Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 • Termín dohodneme na příští poradě 13. května.
 • Připravit Q&A.

 

Počet rozeslaných newsletterů: 7

Počet vyšlých článků o Českomoravském svazu minipivovarů: 39

 

 

Zpráva o činnosti Českomoravského svazu minipivovarů (valná hromada, 18. 3. 2022)

 • Prezídium se schází pravidelně jednou měsíčně, před Jarní cenou českých sládků každý týden.
 • Komunikace s médii a úřady probíhá operativně každý den.
 • Komunikace se členy Svazu probíhá dle potřeby ústně, telefonicky, emailem, nebo jsou rozesílány (legislativní) informace k aktuálnímu dění.
 • Připomínky a impulzy od členů jsou řešeny na denní bázi.

 

Září:

 • Festival minipivovarů na Pražském hradě.
 • Vyúčtování.
 • Předání funkcí po valné hromadě.
 • Sídlo a pošta - sídlo Svazu bude zůstávat na Podskalské, zařizování nové poštovní schránky Svazu.
 • Zápis v rejstříku. 
 • Účet Svazu a účetnictví - prezídium se dohodlo, že účet bude psaný na prezidenta (Michala Voldřicha), dispoziční právo bude mít nadále Jan Šuráň (kvůli Festivalu minipivovarů na Pražském hradě) a jako zástupce bude Miloš Hrabák.

 

Říjen:

 • Spolupráce s velkým svazem - s velkým svazem bude navázána intenzivnější spolupráce, pracuje se na zápisu českého ležáku do nehmotného dědictví UNESCO.
 • V tomto směru je velmi důležité táhnout s velkým svazem za jeden provaz.
 • Čilá komunikace s médii s cílem tlačit na vládu, aby přiznala kompenzace minipivovarům a restauracím.
 • Navázaný kontakt s AHR - V. Stárkem.

 

Listopad: 

 • UNESCO - připravuje se přihláška pro Západočeský kraj (je potřeba okomentovat změny, což může chvíli trvat).
 • Kalendář akcí - členové Svazu byli obesláni s žádostí, aby poslali informace o akcích, které plánují na rok 2022, do kalendáře akcí budeme vkládat i akce velkých pivovarů, do kalendáře akcí budeme akce vkládat i bez konzultace s pořadatelem.
 • Chceme, aby se kalendář akcí stal zdrojem informací o akcích spojených s pivem.

Další

 • Tiskové zprávy a vyjádření se konzultují s panem Stárkem z Asociace hotelů a restaurací ČR, pokud to jejich povaha vyžaduje.
 • Českomoravský svaz minipivovarů nebude podporovat iniciativu ‚Chcípl pes‘.
 • Na přelomu ledna a února máme v plánu udělat dotazníkové šetření pro členy Českomoravského svazu minipivovarů a představit ho na Jarní ceně českých sládků.
 • Dokončují se dokumenty k mistrovské zkoušce.

 

Prosinec:

 • Webové stránky, „zpráva o činnosti“, newslettery - report o návštěvnosti webu, zřízen archiv newsletterů na webu, do sekce "O nás" byla přidáná podsekce "Naše činnost"
 • Jarní cena českých sládků - přípravy.
 • Stanovy Svazu - konzultace.
 • Příprava prezentace – strategie Svazu.
 • UNESCO - velmi úzká spolupráce na přihláškách Unesco, sepsána a podána přihláška pro Plzeňský kraj (v lednu se podá přihláška pro Jihočeský kraj).

 

Leden – únor:

 • Jednání se státními orgány.
 • Kontakty na nové úředníky po volbách.
 • Konzultace s VÚPS – sleva na měření, senzorické školení, semináře.
 • Příprava dotazníku.
 • Strategie svazu.
 • Řešení zálohování jednocestných obalů.
 • Diskuse nad změnou stanov.
 • Kodex ČMSMP.
 • Nabídka Cestovní hospoda.
 • Spolupráce na slavnostech F. O. Poupěte.
 • Proud to be clear.

 

Březen:

 • Příprava valné hromady.
 • Příprava Jarní ceny sládků.