Kodex chování a komunikace ČMSMP a jeho členů

Českomoravský svaz minipivovarů (ČMSMP) a jeho členové si jsou plně vědomi historického a společenského fenoménu českého pivovarství a sladařství, které jsou světově unikátní. Jako celek je české pivovarství na vysoké kvalitativní úrovni, která je výsledkem umu našich sládků předávaným z generace na generaci v průběhu několika staletí. Symbolem těchto tradic českého pivovarnického průmyslu je chráněné zeměpisné označení České pivo a jeho specifikace.

 

Důležitost ČMSMP je v tom, že sdružuje členy ze všech regionů republiky a členové mohou významným způsobem ovlivňovat společenský život v regionech a tím i jméno českého piva a pivovarství.

 

Uvědomujeme si, že je v zájmu našeho oboru i nás samotných navázat na tradici nám danou, a proto se zavazujeme:

Podporovat, rozvíjet či bránit dobré jméno našeho oboru, a zvláště pojmu České pivo.

 

Hájit společné zájmy ČMSMP a jeho členů. Umožnit a podporovat činnost a aktivity Svazu.

 

Ke korektní a slušné komunikaci, která bude nadále šířit dobré jméno celého oboru pivovarnictví, bez rozdílu velikosti pivovaru.

 

V zájmu vlastní konkurenční výhody se nebudeme vzájemně napadat a znevažovat dobré jméno českého pivovarnictví a sladařství nebo CHZO České pivo.

 

Při přípravě marketingových a PR aktivit či kampaní budeme respektovat principy slušné komunikace českého pivovarnictví.

Žádný pivovar nebude zneužívat pojem České pivo ve svůj prospěch, na úkor ostatních uživatelů tohoto označení, a označení bude komunikovat výhradně pozitivně.

 

Komunikace bude ve slušnosti respektovat malé i velké konkurenční pivovary, a kromě platných právních norem se bude řídit pravidly slušnosti a etiky v komunikaci.

 

Žádný z pivovarů nemá právo stavět svůj názor na výrobu piva za jediný správný nebo nejlepší.

 

Bude-li v komunikaci některého pivovaru použita kritika výrobních postupů, technologií či používaných surovin, bude vedena pouze v obecné rovině, tzn., nebude spojována s konkrétními výrobci, jejich velikostí, či značkami piv, a tudíž nebude přinášet prospěch jednotlivci či skupině výrobců na úkor jiného, či jiných výrobců.

 

Je nutné zdržet se kampaní poškozujících dobré jméno českého pivovarnictví a sladovnictví.

 

Komunikace pivovarů a značek bude podporovat a propagovat zodpovědný přístup ke konzumaci, prodeji i marketingu piva. Reklama nebude nabádat k nadměrné konzumaci.

 

Na valné hromadě, 18. 3. 2022

Členové ČMSMP