O nás

Českomoravský svaz minipivovarů sdružuje členy ze všech částí České republiky, kteří významným způsobem ovlivňují společenský život v regionech. Šíří tím dobré jméno českého piva a slavnou tradici našeho pivovarství. Českomoravský svaz minipivovarů hájí zájmy svých členů a vystupuje nejen jako poradce, ale i silná a jednotná autorita při jednání s úřady a institucemi stejně jako při jednání se zákonodárci nad novinkami a úpravami legislativy.

 

Cílem Českomoravského svazu minipivovarů je mimo jiné poskytnout vzdělávací servis v širokém spektru vědomostí, týkajícího se podnikání v minipivovarech, ale také systém vzájemného vyměňování osobních zkušeností a seznamování s novinkami oboru. Svaz se také podílí na vzdělávání a přípravě budoucích sládků. V neposlední řadě poskytuje informační servis v legislativních novinkách.

 

Restauračních pivovarů a produkčních minipivovarů s výstavem piva do 10 000 hl ročně v České republice neustále přibývá. Rok 2022 končil číslem 505 pivovarůJde o svébytné odvětví, které kombinuje výrobu piva s jeho přímým prodejem, a které se začíná potýkat s celou řadou problémů z těchto dvou rozdílných činností vyplývajících.

 

Českomoravský svaz minipivovarů byl založen na ustanovující valné hromadě 16. dubna 2011 32 restauračními pivovary. Prezidentem svazu byl zvolen Jan Šuráň z Pivovarského domu Praha.  

 

Dne 23. 9. 2021 byl na valné hromadě Českomoravského svazu minipivovarů zvolen prezidentem Michal Voldřich z Pivovarského dvoru Zvíkov. Jelikož všem členům prezídia skončilo v období koronavirové pandemie tříleté volební období, volili se i noví viceprezidenti. Mandát obhájil Radovan Koudelka ze Zámeckého pivovaru Zábřeh Ostrava a novým viceprezidentem se stal Miloš Hrabák z Pivovaru Welzl Zábřeh. Jan Šuráň skončil ve vedení Svazu po deseti letech, prezidentem byl od jeho založení.

 

jooble