Želivský klášterní pivovar

Želiv 122

394 44 Želiv

Sládek: Jiří Kratochvíl

Obchodní zástupce: Martin BOUŠKA

 

obchod@pivovarzeliv.com

+420 601 546 570

www.pivovarzeliv.com 

želiv - logo

 

První zmínky o vaření piva v premonstrátském klášteře na Želivě jsou už ze 14 století. V polovině 15 století král Jiřík z Poděbrad zkonfiskoval želivský klášter ve prospěch husitského rodu Trčků, kteří zde vládli více než 130 let. Patřilo k dobrému tónu v tehdejší společnosti, aby feudální pán na svém zámeckém sídle měl dobrý pivovar. Trčkové a jejich následovníci se zřejmě vaření piva hojně věnovali, o čemž svědčí zachovaný popis zdejšího pivovaru z roku 1617.Premonstráti po navrácení želivského panství ve vaření piva pokračovali. Více než 300 letá tradice vaření piva v klášteře Želiv v nové době byla přerušena roku 1907, kdy klášter Želiv by zachvácen velkým požárem. V roce 2016 Kanonie premonstrátů založila nový pivovar Želivský klášterní pivovar a provedla základní rekonstrukci pivovaru, při které byla nejen instalována moderní výrobní technologie, ale i provedeny stavební úpravy. Pro naše zákazníky jsme připravili zážitkový pivovar, který nabízí nejen celou řadu druhů piv, jak klasických ležáků tak i speciálů, ale i svrchně kvašená piva typu Abby Ale, ale také zajímavé exkurze v provozu pivovaru, či víkendové zákaznické vaření piva. Pivovar je součástí komplexu, kde najdete restauraci, hotel a wellness.