Zpráva o činnosti Českomoravského svazu minipivovarů (valná hromada, 18. 3. 2022)

 • Prezídium se schází pravidelně jednou měsíčně, před Jarní cenou českých sládků každý týden.
 • Komunikace s médii a úřady probíhá operativně každý den.
 • Komunikace se členy Svazu probíhá dle potřeby ústně, telefonicky, emailem, nebo jsou rozesílány (legislativní) informace k aktuálnímu dění.
 • Připomínky a impulzy od členů jsou řešeny na denní bázi.

 

Září:

 • Festival minipivovarů na Pražském hradě.
 • Vyúčtování.
 • Předání funkcí po valné hromadě.
 • Sídlo a pošta - sídlo Svazu bude zůstávat na Podskalské, zařizování nové poštovní schránky Svazu.
 • Zápis v rejstříku. 
 • Účet Svazu a účetnictví - prezídium se dohodlo, že účet bude psaný na prezidenta (Michala Voldřicha), dispoziční právo bude mít nadále Jan Šuráň (kvůli Festivalu minipivovarů na Pražském hradě) a jako zástupce bude Miloš Hrabák.

 

Říjen:

 • Spolupráce s velkým svazem - s velkým svazem bude navázána intenzivnější spolupráce, pracuje se na zápisu českého ležáku do nehmotného dědictví UNESCO.
 • V tomto směru je velmi důležité táhnout s velkým svazem za jeden provaz.
 • Čilá komunikace s médii s cílem tlačit na vládu, aby přiznala kompenzace minipivovarům a restauracím.
 • Navázaný kontakt s AHR - V. Stárkem.

 

Listopad: 

 • UNESCO - připravuje se přihláška pro Západočeský kraj (je potřeba okomentovat změny, což může chvíli trvat).
 • Kalendář akcí - členové Svazu byli obesláni s žádostí, aby poslali informace o akcích, které plánují na rok 2022, do kalendáře akcí budeme vkládat i akce velkých pivovarů, do kalendáře akcí budeme akce vkládat i bez konzultace s pořadatelem.
 • Chceme, aby se kalendář akcí stal zdrojem informací o akcích spojených s pivem.

Další

 • Tiskové zprávy a vyjádření se konzultují s panem Stárkem z Asociace hotelů a restaurací ČR, pokud to jejich povaha vyžaduje.
 • Českomoravský svaz minipivovarů nebude podporovat iniciativu ‚Chcípl pes‘.
 • Na přelomu ledna a února máme v plánu udělat dotazníkové šetření pro členy Českomoravského svazu minipivovarů a představit ho na Jarní ceně českých sládků.
 • Dokončují se dokumenty k mistrovské zkoušce.

 

Prosinec:

 • Webové stránky, „zpráva o činnosti“, newslettery - report o návštěvnosti webu, zřízen archiv newsletterů na webu, do sekce "O nás" byla přidáná podsekce "Naše činnost"
 • Jarní cena českých sládků - přípravy.
 • Stanovy Svazu - konzultace.
 • Příprava prezentace – strategie Svazu.
 • UNESCO - velmi úzká spolupráce na přihláškách Unesco, sepsána a podána přihláška pro Plzeňský kraj (v lednu se podá přihláška pro Jihočeský kraj).

 

Leden – únor:

 • Jednání se státními orgány.
 • Kontakty na nové úředníky po volbách.
 • Konzultace s VÚPS – sleva na měření, senzorické školení, semináře.
 • Příprava dotazníku.
 • Strategie svazu.
 • Řešení zálohování jednocestných obalů.
 • Diskuse nad změnou stanov.
 • Kodex ČMSMP.
 • Nabídka Cestovní hospoda.
 • Spolupráce na slavnostech F. O. Poupěte.
 • Proud to be clear.

 

Březen:

 • Příprava valné hromady.
 • Příprava Jarní ceny sládků.