Přihláška - Fyzická osoba

Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil s platnými stanovami a podmínkami členství občanského sdružení Českomoravský svaz minipivovarů, o.s. a zavazuji se, v případě přijetí za člena Svazu, těmito stanovami řídit.

Současně souhlasím se zpracováním údajů o společnosti nebo mých osobních údajů za účely souvisejícími s činností Českomoravského svazu minipivovarů, o.s. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zadejte kontrolní kód: 15