Řešení ze strany státu – postupná likvidace českých hospod a restaurací?

Českomoravský svaz minipivovarů se znepokojením sleduje současnou epidemiologickou situaci a způsoby jejího řešení ze strany státu, které přináší postupnou likvidaci českých hospod a restaurací. Protože prodej piva z minipivovarů je odlišný od velkých průmyslových pivovarů, prodávají především sudové, nefiltrované, nepasterované pivo s krátkou trvanlivostí, dotýká se minipivovarů tato situace výrazně více.

 

„ČSPaS udává celkový propad výroby piva v letošním roce kolem 10 %, my odhadujeme propad v minipivovarech na nejméně 30 %. Protože většina minipivovarů má vlastní restaurací, kde někteří z nás realizují až 100 % prodeje svého piva, dotýká se nás současná situace, se zavíráním restaurací a zákazy konzumace alkoholu na veřejnosti, vpravdě existenčně,“ říká Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

 

Z interní dotazníkové akce Českomoravského svazu minipivovarů vyplynulo, že na úvěry garantované státem Covid I – III nedosáhl vůbec nikdo, Antivirus je spíš pomoc zaměstnancům než pivovarům a Covid nájem se týkal pouze 20 % minipivovarů. Celkově minipivovary hodnotí pomoc státu jako spíše nedostatečnou, která jim nepomohla (50 %), nebo nedostatečnou (30 %), 10 % neví a jenom 10 % pomohla. Jiná pomoc se, na rozdíl od okolních států, nekonala.

Z průzkumu ministerstva zahraničních věcí (tabulka), vyplývá, že všechny okolní státy svému oboru gastro pomáhaly přímou dotací. Od Slovenska s 10 % loňských tržeb, po Německo 75 % loňských tržeb.

 

„Přitom má Český stát v rukou velmi přesný nástroj, který si pořídil za naše peníze. Je to EET, z něhož je možné na korunu přesně vyčíst, jaké tržby měl daný podnik před rokem, a kdyby nebyla platnost EET pozastavena, jaké tržby má teď. Rozdíl by jasně ukázal propad daného podniku a stát by se mohl rozhodnout, jakou část propadu způsobeného zavřením či omezením provozu restaurace nahradí. Navrhujeme náhradu 30 % loňských tržeb, při zavření vnitřních prostor restaurace, či při propadu tržeb o 50 a více procent. Stát by navíc velmi přesně věděl, kdo má na pomoc nárok a kdo nikoliv. Zároveň by dopředu věděl, kolik peněz ho bude zavření segmentu gastro stát. Nic z toho stát nepoužil a o přímé podpoře segmentu gastro ani neuvažuje,“ dodává Jan Šuráň.

 

Navíc je zde minimální spolupráce při zavádění opatření, která by snížila riziko nákazy a přitom umožnila restauracím v omezené míře fungovat (projekt Bezpečná restaurace). S minipivovary se nikdo nebaví. Vydávají se pouze necitlivé zákazy a nařízení, bez konzultace s odborníky v branži.

 

„Vyzýváme tedy státní orgány, aby použily nástroje, které nás donutily zavést, jako jsou EET a kontrolní hlášení, a konečně zavedly přímou a cílenou podporu segmentu gastro. Pomohou tím nejen restauracím, ale i jejich dodavatelům a potravinářům k zachování pracovních míst a k přežití pestré sítě restaurací a hospůdek,“ doplňuje závěrem Jan Šuráň.    

 

 

 

Opatření podpory podnikatelů v reakci na pandemii COVID-19 – srovnání

MZV       27. 11. 2020      

 

 

Podpora podniků v reakci na druhou vlnu

Kompenzace pro zaměstnance

Úlevy na daních a pojištění

Náhrady podnikům

Státem garantované půjčky

Německo

ANO: listopadová pomoc, překlenovací pomoc II, kurzabeit

ANO

ANO

ANO

ANO

Polsko

ANO: podpora pro zasažené sektory

ANO

ANO

ANO

ANO

Slovensko

ANO: zvýšení První pomoci pro OSVČ, nově podpora cestovního ruchu, prodloužení příspěvku na nájemné

ANO

?

ANO

ANO

Rakousko

ANO: Fáze II dotace fixních nákladů, nově Náhrada příjmů, Fáze II Bezpečnostní sítě pro podnikatele, upravené kompenzace zaměstnancům

ANO

ANO

ANO

ANO

Česká republika

ANO: Covid nájem I. a II., Kurzarbeit, pomoc OSVČ, odpuštění sociálních a zdravotních plateb

ANO

Omezeně

Ne

ANO

 

Slovensko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

První pomoc pro OSVČ

OSVČ

od 13. března

- pokles tržeb nejméně o 20 % NEBO povinnost omezit činnost

- 270 až 810 € podle poklesu tržeb:
- pokles do 40 %: 270 €
- pokles do 60 %: 450 €
- pokles do 80 %: 630 €
- pokles nad 80 %: 810 €

Nové

Podpora cestovního ruchu:
100 mil € (10 na rok 2020)

podniky cestovního ruchu

(gastro, ubytovací služby, zábavní průmysl)

zpětně duben až prosinec

- pokles tržeb o alespoň 40 % meziročně

- náhrada 1,4 až 10 % poklesu tržeb v závislosti na výši poklesu (při 100 % poklesu tržeb nahradí 10 %)

Upravené

První pomoc – kompenzace zaměstnancům

zaměstnavatelé

od 13. března

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada mzdy ve výšce až 80 % ušlé mzdy, max 1 100 € NEBO náhrada 270 až 810 € v závislosti na poklesu tržeb (pokud tržby poklesly min o 20 %)

Upravené

Příspěvek na nájemné mimo bydlení:

250 mil €

podnikatelé (fyz. i práv. osoby)

březen až září, nově i pro druhou vlnu

 

- podle dohody nájemce a nájemníka, max 50 % nájemného za období staženého užívání

 

Rakousko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

Fixkostenzuschuss Phase II – dotace fixních nákladů, fáze II:

20 mld €

podnikatelé a firmy

od 16. 9. do 30. 6. 2021, žádost možné podat od 23. 11.

- ztráty z prodeje v určeném období nejméně 30 % v důsledku koronakrize, musí podat daňový poradce či jiná pověřená osoba, pokud částka přesáhne 36 000 € a nebude paušální

- náhrada veškerých fixních nákladů na úrovni ztráty tržeb (pokud je ztráta 30 % tržeb, bude nahrazeno 30 % fixních nákladů), max 800 000 € na společnost

Nové

Umsatzersatz – náhrada příjmů

pro firmy zasažené restrikcemi – stravování, hotely, služby, maloobchod

od 3. 11. do 6. 12., žádost od 6. 11. do 15. 12.

- firmy vyjmenované v zákoně, firma nesmí propouštět zaměstnance

- u přímo ovlivněných firem hradí až 80 % tržeb (max 800 000 €) v meziročním porovnání; v případě maloobchodu až 20, 40 nebo 60 % (podle skupiny), min 2300 €

Upravené

Hardship fund (Härtefall-Fonds) fáze II – bezpečnostní síť pro podnikatele:

cca 1 mld €

pouze pro OSVČ a mikropodniky

12 období od 16. března 2020 do 15. března 2021, žádosti se podávají zpětně (fáze I byla pro účely rychlé pomoci do 10. dubna)

- 50 % snížení obratu NEBO neschopnost platit náklady NEBO zasaženi restrikcemi otevření podniku

- vždy 500 € za měsíc, plus náhrada čistého příjmu 80 % nebo 90 % oproti minulému roku v max výši 2000 € za měsíc (tedy max 30 000 € za celé období)

Upravené

Corona-Kurzarbeit ab 1.10.2020 - kompenzace zaměstnancům k říjnu

 

od 1. října (navazuje na kompenzace zaměstnanců do 30. záříú

- zkrácená pracovní doba od 1. října, max 6 měsíců, o 30 až 80 %

- náhrada 80 až 90 % původní mzdy podle výše hrubé mzdy za poslední plně placený měsíc (či tříměsíční průměr)

 

Německo

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Nové

Listopadová pomoc

pro firmy a OSVČ, kteří museli zavřít 2. listopadu či později, a jejich dodavatele (alespoň 80 % příjmu z uzavřených podniků) kvůli restriktivním opatřením

od listopadu, pomoc bude pokračovat v prosinci, dále nejisté

- firma či OSVČ zasažen restriktivními opatřeními,  tržby v listopadu nepřekročí 25 % meziročně; OSVČ mohou ihned žádat bez prověřování až o 5 000 €, pokud nežádali o překlenovací podporu; pokud žádají více nebo již žádali o překlenovací podporu, mohou žádat skrze prověřovací osobu (auditor, právník, daňový poradce)

- proplácí 75 % obratu minulého listopadu NEBO průměrného měsíčního obratu v případě kolísání

Upravené

Překlenovací podpora II

všechny společnosti s alespoň jedním zaměstnancem (včetně NNO), OSVČ, výjimky zde

navazuje na překlenovací pomoc I, pokrývá újmy od září do prosince, žádosti do 31. ledna

- pokles tržeb alespoň o 50 % ve dvou měsících od dubna do srpna oproti měsícům předchozího roku NEBO pokles tržeb alespoň o 30 % v průměru mezi dubnem a srpnem

- pokles prodeje > 70 %: hradí 90 % fixních nákladů;
- pokles prodeje ≥ 50 % a ≤ 70 %: hradí 60 % nákladů;
- pokles prodeje > 30 %: hradí 40 % fixních nákladů (max 50 000 € za měsíc, resp. 200 000 za čtyři měsíce, předchozí práh 15 000 € již neplatí);
- personální náklady hrazeny paušálně – 20 % z fixních nákladů (dříve 10 %)

 

Upravené

Kompenzace zaměstnancům

zaměstnavatelé

max 12 (někdy 24) měsíců, zatím do 31. prosince

- snížení odpracované doby alespoň o 10 % alespoň u 10 % zaměstnanců

 

- až 60 % částky, o kterou poklesl plat (až 67 % v případě rodičů),
- pokud plat poklesl více jako o polovinu, po 4. měsíci kompenzace do výše až 70 % ušlého platu (až 77 % pro rodiče), po 7. měsíci až 80 % (87 % pro rodiče)

 

Sleva na DPH

 

od 07. 2020 do 12. 2020

 

snížení DPH z 19 na 16 %, resp. ze 7 na 5 %

 

Polsko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Nové

Tarcza Branżowa: sektorový štít (nový balíček pro II. vlnu):
39 mil €

firmy a OSVČ v odvětvích (gastro, zábavní průmysl, fitness, maloobchod)

přijato v říjnu pro říjen, listopad, případné prodloužení

- min 40 % snížení tržeb oproti stejnému měsíci minulého roku

- 1 092 € pro podniky měsíčně na říjen a listopad, odpuštění sociálního pojištění za listopad, odložení platby záloh daně z příjmu o půl roku

 

Kompenzace zaměstnancům

 

od 1. dubna

snížení tržeb nejméně o 15 % v po sobě jdoucích dvou měsících po lednu 2020 v meziročním porovnání NEBO nejméně o 25 % v jakémkoliv měsíci po lednu 2020 v meziročním porovnání

- pro SME náhrada 50 % min mzdy plus SP, pokud snížení tržeb dosáhlo alespoň 30 %; náhrada 70 % min mzdy plus SP při snížení tržeb alespoň o 50 %, náhrada 90 % min mzdy plus SP při snížení tržeb alespoň o 80 %;

- v případě ekonomické nečinnosti: dotace ve výši 50 % minimální mzdy plus sociální pojištění po dobu max tří měsíců;

- v případě snížení odpracované doby mezi 20 až 50 %: dotace až 50 % platu, ale ne více než 40 % platu z předchozího čtvrtletí plus sociální pojištění po dobu max tří měsíců

 

Česká republika

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

První pomoc pro OSVČ

 

OSVČ

od 13. března do 30. dubna

- zastavení nebo omezení činnosti

- 500,- Kč na den, max. 25 000,- Kč

 

Upravené

Ošetřovné

zaměstnanci

od 1. dubna do 30. června

 

od 1. října do otevření škol

- na děti do 10 let

 

 

- na děti do 10 let

- 80 % vyměřovacího základu mzdy,

 

 

- 70 % vyměřovacího základu mzdy, max. 400,- Kč / den

Upravené

Antivirus A, kurzarbeit

zaměstnavatelé

od 13. března

 

 

od 1. října

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada vyplacené mzdy ve výši až

80 %, max. 39 000 Kč)

 

- náhrada vyplacené mzdy + odvody ve výši až 100 %, max. 50 000,- Kč

Upravené

Antivirus B, kurzarbeit

zaměstnavatelé

od 13. 03.

do 31. 12.

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada vyplacené mzdy ve výši až

60 %, max. 39 000 Kč)

 

Upravené

Příspěvek na nájemné

 

podnikatelé (fyz. i práv. osoby)

březen až září, nově i pro druhou vlnu

I.                 Lockdown

 

 

II.               Lockdown

 

- dohoda nájemce a nájemníka o snížení nájmu o 30 %, 50 % nájemného za 03. – 05. 2020

- bez dohody nájemce a nájemníka,

50 % za 09. – 11. 2020

 

 

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Manager

melisova@cmsmp.cz

+420 774 996 628

Publikace Praxe výroby piva nejen v malých pivovarech

V současné době je na trhu množství knih popisujících konzervativní teorii výroby českého ležáku nebo naopak kreativní tvorbu receptů všemožných pivních stylů vyráběných v nespecifikovaných podmínkách domácího vaření či minipivovaru.

 

Tato publikace se zabývá především praktickým pohledem na výrobu piva v minipivovarech a malých pivovarech se zaměřením na nástrahy reálného provozu.

 

Dalo by se říci, že knižní trh je v současné době nasycen (až přesycen) knihami o pivu. Můžete si vybrat z širokého množství titulů, které popisují teorii výroby českého ležáku nebo čtenáře naopak seznamují s kreativní stránkou výroby piva, tedy s praktickou tvorbou receptů podle různých pivních stylů a testovaných v jedinečných podmínkách domácích pivovarů či minipivovarů.

 

V této publikaci naleznete to nejlepší z obou přístupů. Můžete ji použít jako učebnici pivovarství a zároveň také jako základní materiál pro přípravu práce v pivovaru či dokonce jako příručku k řešení technologických problémů při výrobě piva.

 

V knize se setkáte především s praktickým pohledem na výrobu piva v minipivovarech a malých pivovarech se zaměřením na nástrahy reálného provozu.

 

Text je zaměřen převážně na pivovarskou praxi v České republice, popisovaná technologie se tedy orientuje zejména na pivní styl v Česku nejrozšířenější – světlý ležák. Autor však nezapomíná čtenáře seznámit s tím, jakým způsobem výroba světlého ležáku souvisí s výrobou tradičních svrchně kvašených piv a jak se od ní odlišuje. Moderní a specifické pivní styly jsou však v publikaci diskutovány pouze velmi okrajově. Čtenáři z praxe také ocení kapitoly věnované dalším nezbytným aspektům reálné produkce, jako je distribuce piva, legislativa spojená s jeho výrobou a ekonomická stránka celého procesu.

 

Na Pražském hradě se sešli milovníci piva

V pátek a sobotu patřil Pražský hrad milovníkům piva. Proběhl zde jubilejní 10. ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, který je jediným opravdu degustačním festivalem v České republice. Více než 50 českých a moravských pivovarů představilo to nejlepší z české minipivovarnické scény a návštěvníci tak mohli ochutnat například populární svrchně kvašené Ale, sour beery, piva dozrávaná v sudech po jiných alkoholech (barrel aged), ale v nabídce byla i IPA, NEIPA a samozřejmě klasické české ležáky.

 

„Cílem Festivalu minipivovarů na Pražském hradě je představit veřejnosti produkci minipivovarů napříč celou republikou a porovnat ji s blízkým zahraničím. Letos představil svá piva pivovar z Polska. Návštěvníci akce měli jedinečnou příležitost na jednom místě ochutnat desítky kvalitních vzorků z produkce minipivovarů a nahlédnout tak do velmi pestrého světa malých výrobců piva,“ říká za organizátory Jan Šuráň.

 

„Na akci se nám velmi líbí. Našli jsme tu i historickou spojitost mezi Těšínem a Prahou, což je Přemysl I. Nošak, kníže těšínský, který byl předním dvořanem Karla IV. a pobýval zde na Pražském hradě. My jsme zde nabízeli pivo, které bylo uvařeno právě na jeho počest,“ říká Wladek Żagan z Browar Zamkowy Cieszyn.

 

Festival je již tradiční záležitostí, kterou pravidelně navštěvují milovníci dobrého piva, a to jak ze všech koutů České republiky, tak i ze zahraničí. „Letos se akce účastnilo přes 2500 lidí, kteří již přesně věděli, co je čeká. Je skvělé, že se sem lidé nechodí opíjet, ale cíleně za ochutnávkou piva. Festival, který pořádá Českomoravský svaz minipivovarů, se zcela vymyká pivním festivalům, jak je v České republice známe,“ dodává Jan Šuráň.

 

Každý ze zúčastněných pivovarů vybral svá dvě nejlepší piva a k degustaci tak bylo připraveno přes 100 druhů piv 33 různých stylů a celkově se zdarma vyčepovalo přes 5000 litrů piva, což představovalo 66 000 degustačních dávek po 0,75 dl a na každého návštěvníka tak připadlo 39 degustačních dávek.

 

„Festival minipivovarů na Pražském hradě je jedním z velkých počinů Českomoravského svazu minipivovarů a jsem každý rok šťastnější, když ho navštívím se svým pivem. Jsem přesvědčen, že tato akce úžasně pomáhá českému craftovému světu a byl bych rád, aby do Svazu vstupovalo čím dál tím více minipivovarů, protože v jednotě je síla. Českomoravský svaz minipivovarů je jednou z nejlepších forem, jak jednat se státní správou a myslím, že v této době je to obzvlášť potřeba, neboť tato doba to jednohlasně vynucuje. Dej Bůh štěstí!“ Josef Krýsl z Joe´s garage brewery.

 

 

 

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Manager

melisova@cmsmp.cz

+420 774 996 628

 

Festival minipivovarů na Pražském hradě - fotogalerie

Jubilejní 10. ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě se blíží

Již 10. a 11. června proběhne jubilejní 10. ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, který pořádá Českomoravský svaz minipivovarů. Festival, kterého se bude letos účastnit více než 50 českých a moravských pivovarů, má za účel představit veřejnosti produkci minipivovarů z celé České republiky a porovnat ji s blízkým zahraničím. V tomto roce se bude jednat o Polsko.

 

„Desátý Festival minipivovarů na Pražském hradě se vrátil do svého tradičního termínu a stává se skutečností. Za těch deset ročníků prošla komunita minipivovarů značnou proměnou. Před deseti lety nás byla jenom stovka a minipivovary byly raritní vzácností v české pivní krajině. Dnes je nás již pětkrát tolik a nebýt covidových patálií, mohlo nás být ještě víc,“ říká za organizátory Jan Šuráň.

 

Minipivovary se pevně usadily na pivním trhu a mnohde se staly důležitými společensko-ekonomickými činiteli městeček a vesnic, kam přináší pracovní příležitosti a ekonomické oživení. Ve velkých městech se zase starají o pivní pestrost a jsou výrazným lákadlem turistického ruchu. Postupem času se staly nepřehlédnutelnou součástí české pivní scény, s čímž přichází i odpovědnost za vysokou kvalitu produkce.

 

„Již nestačí jen být minipivovar a lidi se sami pohrnou. Dnes je zapotřebí také vyrábět kvalitní pivo, které se nebude muset stydět za to, že je z minipivovaru. A odpovědnost za kvalitu piva je výhradně na bedrech sládků,“ doplňuje Jan Šuráň.

 

Sládci a majitelé pivovarů také budou přítomni na Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, který je jediným opravdu degustačním festivalem v České republice a návštěvníkům budou podávat co nejobsáhlejší a nejpřesnější informace o svých pivech.

 

„Každý z pivovarů vybere svá dvě nejlepší piva a k degustaci bude připraveno přes 100 druhů piv 33 různých stylů z celé republiky. Celkově se zdarma vyčepuje přes 5 000 litrů piva, což představuje na 66 000 degustačních porcí po 0,75 dl. Na návštěvníka tak připadne 39 degustačních dávek. Festival je tak pro milovníky piva jedinečnou příležitostí, aby na jednom místě ochutnali desítky kvalitních vzorků z produkce minipivovarů a nahlédli tak do stále pestřejšího světa malých výrobců piva,“ popisuje akci Jan Šuráň.

 

Vstupenky jsou k dispozici online ZDE, na každý den jich je připraveno 1200 a část z nich se bude prodávat i přímo na místě. Počet návštěvníků je limitován místem a bezpečností Pražského hradu. Cena zahrnuje katalog pivovarů, degustační sklenici a neomezenou degustaci. Festival se bude konat v překrásných prostorách Královské zahrady Pražského hradu, na Střelecké cestě pod Královským letohrádkem, v pátek 10. června od 14 - 20 hodin a v sobotu 11. června od 12 - 20 hodin. Milovníci piva se mohou těšit například na populární svrchně kvašené Ale, IPA, NEIPA, sour beery, piva dozrávaná v sudech po jiných alkoholech (barel aged) a samozřejmě také na klasické ležáky.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Manager

melisova@cmsmp.cz

+420 774 996 628

 

Podnikatelské soutěže Firma roku 2022 a Živnostník roku 2022

Českomoravský svaz minipivovarů navázal spolupráci s podnikatelskou soutěží Firma roku 2022 a Živnostník roku 2022.

 

 

Odkaz na nominace a registrace najdete zde: https://registrace.firmaroku.cz.

PREZENTACE SEMINÁŘŮ NA JARNÍ CENĚ ČESKÝCH SLÁDKŮ

Ve dnech 18. a 19. března 2022 proběhl 14. ročník Jarní ceny českých sládků, tedy největší soutěže piv z minipivovarů v Evropě. 

 

Součástí Jarní ceny českých sládků jsou již tradičně technické, technologické a legislativní vzdělávací semináře, o které byl letos opět enormní zájem. Svědčí to o snaze minipivovarníků zvyšovat si svoje vzdělání a kvalifikaci a projevilo se to mimo jiné i na kvalitě piva.

 

Právě tyto semináře naleznete na tomto odkazu ke stažení.

Jarní cena českých sládků - fotogalerie

Foto Lenka Pospíšilová, Deník

JARNÍ CENA ČESKÝCH SLÁDKŮ - NEJPRESTIŽNĚJŠÍ OCENĚNÍ ZÍSKAL PIVOVAR TRANSFORMÁTOR

Právě skončil 14. ročník největší soutěže piv z minipivovarů v Evropě. Na tuto dvoudenní akci, která proběhla v pátek a v sobotu v Pivovarském dvoře Zvíkov, se do 15 kategorií přihlásilo 134 pivovarů s 574 vzorky piv. Nejprestižnější cenu, tedy první místo v kategorii světlý český ležák, získal jihočeský pivovar Transformátor s českým ležákem Garáž. Akce se tradičně uskutečnila v hlavním sále Pivovarského dvoru Zvíkov, pod patronátem Českomoravského svazu minipivovarů.

 

„I přes problémy, se kterými se náš obor poslední dva roky potýkal, se do soutěže přihlásil vysoký počet pivovarů, s velkým počtem vzorků. Aby bylo možné všechny vzorky zhodnotit, je akce již tradičně dvoudenní, a aby probíhala kvalitně a rychle, pracuje na ní v zákulisí více než 20 lidí,“ říká Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů a doplňuje: „Součástí Jarní ceny českých sládků jsou i tradiční technické, technologické a legislativní vzdělávací semináře, o které byl letos opět enormní zájem. Svědčí to o snaze minipivovarníků zvyšovat si svoje vzdělání a kvalifikaci a projevilo se to mimo jiné i na kvalitě piva.“

 

Piva hodnotilo 80 degustátorů v deseti základních degustačních komisích a 4 finálových komisích. Českomoravský svaz minipivovarů všechny degustátory vybírá velmi pečlivě a degustují konsensuálním způsobem. Musí se tedy dohodnout, které pivo je natolik dobré a kvalitní, aby postoupilo do dalšího kola. Stejně tak se musí na závěr dohodnout, které pivo zvítězí.

 

„Na letošním ročníku jsme měli velmi málo piv, které by neodpovídaly standardům, vzorky byly velmi kvalitní a vyrovnané. Jarní cena českých sládků je pro minipivovary vysoce prestižní záležitostí, protože zvítězit v takové konkurenci již něco znamená,“ hodnotí Michal Voldřich.

 

Vedoucí nezávislé finálové komise složené z osobností velkých pivovarů, Martin Slabý z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, dodává: „Ve většině kategorií bylo velmi těžké určit vítěze kvůli vyrovnanosti vzorků. Letošní úroveň piv byla vynikající.“

 

Nejprestižnější kategorii českého ležáku vyhrál jihočeský pivovar Transformátor se svým pivem Garáž. „Je to pro mě obrovská radost a cítím velké štěstí. Zvláště, když jsme obsadili s dalším ležákem i druhé místo,“ říká Marie Stejskalová, podsládková pivovaru, která přejímala ocenění.

 

Soutěž je určena pro minipivovary, výzkumné a školní pivovary a jejich pivní vzorky jsou zařazeny do 15 kategorií. Protože se jedná o soutěž českých sládků, jsou přednostně zařazeny typicky české kategorie - světlé pivo výčepní, český světlý ležák, polotmavý ležák, tmavý ležák, speciální piva světlá, speciální piva tmavá, speciální piva polotmavá a speciální piva silná. Ze známých světových stylů piv jsou to piva pšeničná, piva typu Pale Ale, piva India Pale Ale, piva India Black Ale, pšeničná piva silná, silná svrchně kvašená piva a piva typu Stout.

Přílohy
xlsxKompletní pavouk [xlsx, 89 kB]

Vstupenky na Festival minipivovarů na Pražském hradě

10. června 2022 – pátek, od 14:00 do 20:00

11. června 2022 – sobota, od 12:00 do 20:00

 

VSTUPENKY

 

Českomoravský svaz minipivovarů pořádá každým rokem Festival minipivovarů na Pražském hradě, který má za účel představit veřejnosti produkci minipivovarů z celé republiky a porovnat ji s blízkým zahraničím.

 

Účastní se jej vždy 66 nejlepších českých a moravských minipivovarů a tři minipivovary zahraniční. Již jsme hostili pivovary slovenské, polské, maďarské, německé a rakouské. 

 

Festival je výjimečný, jedná se o degustační akci, kde nejde o to prodat a vypít co nejvíce piva. Počet návštěvníků je limitován místem a bezpečností Pražského hradu, takže vstupenek je připraveno na každý den 1 200, z nichž 600 se bude prodávat přímo na místě. Cena zahrnuje katalog pivovarů, degustační sklenici a neomezenou degustaci. Více informací o akci a pivovarech se dozvíte na našem Facebooku.

 

Akci navštěvuje i velké množství zahraničních návštěvníků. Byli zde již pivní fandové například z Belgie, Irska, Švédska, Velké Británie, Rakouska, ale dokonce i z USA.

 

Festival se koná v překrásných prostorách Královské zahrady Pražského hradu, na Střelecké cestě pod Královským letohrádkem, v pátek 10. června od 14 - 20 hodin a v sobotu 11. června od 12 - 20 hodin. Na festivalu budou přítomni sládci a majitelé z každého pivovaru, kteří budou podávat návštěvníkům co nejobsáhlejší a nejpřesnější informace. Celkově se zdarma vyčepuje přes 7 000 litrů piva, což představuje na 93 000 degustačních porcí po 0,75 dl. Na návštěvníka tak připadne 37 degustačních dávek.

 

Smutná zpráva