Řešení ze strany státu – postupná likvidace českých hospod a restaurací?

Českomoravský svaz minipivovarů se znepokojením sleduje současnou epidemiologickou situaci a způsoby jejího řešení ze strany státu, které přináší postupnou likvidaci českých hospod a restaurací. Protože prodej piva z minipivovarů je odlišný od velkých průmyslových pivovarů, prodávají především sudové, nefiltrované, nepasterované pivo s krátkou trvanlivostí, dotýká se minipivovarů tato situace výrazně více.

 

„ČSPaS udává celkový propad výroby piva v letošním roce kolem 10 %, my odhadujeme propad v minipivovarech na nejméně 30 %. Protože většina minipivovarů má vlastní restaurací, kde někteří z nás realizují až 100 % prodeje svého piva, dotýká se nás současná situace, se zavíráním restaurací a zákazy konzumace alkoholu na veřejnosti, vpravdě existenčně,“ říká Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

 

Z interní dotazníkové akce Českomoravského svazu minipivovarů vyplynulo, že na úvěry garantované státem Covid I – III nedosáhl vůbec nikdo, Antivirus je spíš pomoc zaměstnancům než pivovarům a Covid nájem se týkal pouze 20 % minipivovarů. Celkově minipivovary hodnotí pomoc státu jako spíše nedostatečnou, která jim nepomohla (50 %), nebo nedostatečnou (30 %), 10 % neví a jenom 10 % pomohla. Jiná pomoc se, na rozdíl od okolních států, nekonala.

Z průzkumu ministerstva zahraničních věcí (tabulka), vyplývá, že všechny okolní státy svému oboru gastro pomáhaly přímou dotací. Od Slovenska s 10 % loňských tržeb, po Německo 75 % loňských tržeb.

 

„Přitom má Český stát v rukou velmi přesný nástroj, který si pořídil za naše peníze. Je to EET, z něhož je možné na korunu přesně vyčíst, jaké tržby měl daný podnik před rokem, a kdyby nebyla platnost EET pozastavena, jaké tržby má teď. Rozdíl by jasně ukázal propad daného podniku a stát by se mohl rozhodnout, jakou část propadu způsobeného zavřením či omezením provozu restaurace nahradí. Navrhujeme náhradu 30 % loňských tržeb, při zavření vnitřních prostor restaurace, či při propadu tržeb o 50 a více procent. Stát by navíc velmi přesně věděl, kdo má na pomoc nárok a kdo nikoliv. Zároveň by dopředu věděl, kolik peněz ho bude zavření segmentu gastro stát. Nic z toho stát nepoužil a o přímé podpoře segmentu gastro ani neuvažuje,“ dodává Jan Šuráň.

 

Navíc je zde minimální spolupráce při zavádění opatření, která by snížila riziko nákazy a přitom umožnila restauracím v omezené míře fungovat (projekt Bezpečná restaurace). S minipivovary se nikdo nebaví. Vydávají se pouze necitlivé zákazy a nařízení, bez konzultace s odborníky v branži.

 

„Vyzýváme tedy státní orgány, aby použily nástroje, které nás donutily zavést, jako jsou EET a kontrolní hlášení, a konečně zavedly přímou a cílenou podporu segmentu gastro. Pomohou tím nejen restauracím, ale i jejich dodavatelům a potravinářům k zachování pracovních míst a k přežití pestré sítě restaurací a hospůdek,“ doplňuje závěrem Jan Šuráň.    

 

 

 

Opatření podpory podnikatelů v reakci na pandemii COVID-19 – srovnání

MZV       27. 11. 2020      

 

 

Podpora podniků v reakci na druhou vlnu

Kompenzace pro zaměstnance

Úlevy na daních a pojištění

Náhrady podnikům

Státem garantované půjčky

Německo

ANO: listopadová pomoc, překlenovací pomoc II, kurzabeit

ANO

ANO

ANO

ANO

Polsko

ANO: podpora pro zasažené sektory

ANO

ANO

ANO

ANO

Slovensko

ANO: zvýšení První pomoci pro OSVČ, nově podpora cestovního ruchu, prodloužení příspěvku na nájemné

ANO

?

ANO

ANO

Rakousko

ANO: Fáze II dotace fixních nákladů, nově Náhrada příjmů, Fáze II Bezpečnostní sítě pro podnikatele, upravené kompenzace zaměstnancům

ANO

ANO

ANO

ANO

Česká republika

ANO: Covid nájem I. a II., Kurzarbeit, pomoc OSVČ, odpuštění sociálních a zdravotních plateb

ANO

Omezeně

Ne

ANO

 

Slovensko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

První pomoc pro OSVČ

OSVČ

od 13. března

- pokles tržeb nejméně o 20 % NEBO povinnost omezit činnost

- 270 až 810 € podle poklesu tržeb:
- pokles do 40 %: 270 €
- pokles do 60 %: 450 €
- pokles do 80 %: 630 €
- pokles nad 80 %: 810 €

Nové

Podpora cestovního ruchu:
100 mil € (10 na rok 2020)

podniky cestovního ruchu

(gastro, ubytovací služby, zábavní průmysl)

zpětně duben až prosinec

- pokles tržeb o alespoň 40 % meziročně

- náhrada 1,4 až 10 % poklesu tržeb v závislosti na výši poklesu (při 100 % poklesu tržeb nahradí 10 %)

Upravené

První pomoc – kompenzace zaměstnancům

zaměstnavatelé

od 13. března

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada mzdy ve výšce až 80 % ušlé mzdy, max 1 100 € NEBO náhrada 270 až 810 € v závislosti na poklesu tržeb (pokud tržby poklesly min o 20 %)

Upravené

Příspěvek na nájemné mimo bydlení:

250 mil €

podnikatelé (fyz. i práv. osoby)

březen až září, nově i pro druhou vlnu

 

- podle dohody nájemce a nájemníka, max 50 % nájemného za období staženého užívání

 

Rakousko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

Fixkostenzuschuss Phase II – dotace fixních nákladů, fáze II:

20 mld €

podnikatelé a firmy

od 16. 9. do 30. 6. 2021, žádost možné podat od 23. 11.

- ztráty z prodeje v určeném období nejméně 30 % v důsledku koronakrize, musí podat daňový poradce či jiná pověřená osoba, pokud částka přesáhne 36 000 € a nebude paušální

- náhrada veškerých fixních nákladů na úrovni ztráty tržeb (pokud je ztráta 30 % tržeb, bude nahrazeno 30 % fixních nákladů), max 800 000 € na společnost

Nové

Umsatzersatz – náhrada příjmů

pro firmy zasažené restrikcemi – stravování, hotely, služby, maloobchod

od 3. 11. do 6. 12., žádost od 6. 11. do 15. 12.

- firmy vyjmenované v zákoně, firma nesmí propouštět zaměstnance

- u přímo ovlivněných firem hradí až 80 % tržeb (max 800 000 €) v meziročním porovnání; v případě maloobchodu až 20, 40 nebo 60 % (podle skupiny), min 2300 €

Upravené

Hardship fund (Härtefall-Fonds) fáze II – bezpečnostní síť pro podnikatele:

cca 1 mld €

pouze pro OSVČ a mikropodniky

12 období od 16. března 2020 do 15. března 2021, žádosti se podávají zpětně (fáze I byla pro účely rychlé pomoci do 10. dubna)

- 50 % snížení obratu NEBO neschopnost platit náklady NEBO zasaženi restrikcemi otevření podniku

- vždy 500 € za měsíc, plus náhrada čistého příjmu 80 % nebo 90 % oproti minulému roku v max výši 2000 € za měsíc (tedy max 30 000 € za celé období)

Upravené

Corona-Kurzarbeit ab 1.10.2020 - kompenzace zaměstnancům k říjnu

 

od 1. října (navazuje na kompenzace zaměstnanců do 30. záříú

- zkrácená pracovní doba od 1. října, max 6 měsíců, o 30 až 80 %

- náhrada 80 až 90 % původní mzdy podle výše hrubé mzdy za poslední plně placený měsíc (či tříměsíční průměr)

 

Německo

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Nové

Listopadová pomoc

pro firmy a OSVČ, kteří museli zavřít 2. listopadu či později, a jejich dodavatele (alespoň 80 % příjmu z uzavřených podniků) kvůli restriktivním opatřením

od listopadu, pomoc bude pokračovat v prosinci, dále nejisté

- firma či OSVČ zasažen restriktivními opatřeními,  tržby v listopadu nepřekročí 25 % meziročně; OSVČ mohou ihned žádat bez prověřování až o 5 000 €, pokud nežádali o překlenovací podporu; pokud žádají více nebo již žádali o překlenovací podporu, mohou žádat skrze prověřovací osobu (auditor, právník, daňový poradce)

- proplácí 75 % obratu minulého listopadu NEBO průměrného měsíčního obratu v případě kolísání

Upravené

Překlenovací podpora II

všechny společnosti s alespoň jedním zaměstnancem (včetně NNO), OSVČ, výjimky zde

navazuje na překlenovací pomoc I, pokrývá újmy od září do prosince, žádosti do 31. ledna

- pokles tržeb alespoň o 50 % ve dvou měsících od dubna do srpna oproti měsícům předchozího roku NEBO pokles tržeb alespoň o 30 % v průměru mezi dubnem a srpnem

- pokles prodeje > 70 %: hradí 90 % fixních nákladů;
- pokles prodeje ≥ 50 % a ≤ 70 %: hradí 60 % nákladů;
- pokles prodeje > 30 %: hradí 40 % fixních nákladů (max 50 000 € za měsíc, resp. 200 000 za čtyři měsíce, předchozí práh 15 000 € již neplatí);
- personální náklady hrazeny paušálně – 20 % z fixních nákladů (dříve 10 %)

 

Upravené

Kompenzace zaměstnancům

zaměstnavatelé

max 12 (někdy 24) měsíců, zatím do 31. prosince

- snížení odpracované doby alespoň o 10 % alespoň u 10 % zaměstnanců

 

- až 60 % částky, o kterou poklesl plat (až 67 % v případě rodičů),
- pokud plat poklesl více jako o polovinu, po 4. měsíci kompenzace do výše až 70 % ušlého platu (až 77 % pro rodiče), po 7. měsíci až 80 % (87 % pro rodiče)

 

Sleva na DPH

 

od 07. 2020 do 12. 2020

 

snížení DPH z 19 na 16 %, resp. ze 7 na 5 %

 

Polsko

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Nové

Tarcza Branżowa: sektorový štít (nový balíček pro II. vlnu):
39 mil €

firmy a OSVČ v odvětvích (gastro, zábavní průmysl, fitness, maloobchod)

přijato v říjnu pro říjen, listopad, případné prodloužení

- min 40 % snížení tržeb oproti stejnému měsíci minulého roku

- 1 092 € pro podniky měsíčně na říjen a listopad, odpuštění sociálního pojištění za listopad, odložení platby záloh daně z příjmu o půl roku

 

Kompenzace zaměstnancům

 

od 1. dubna

snížení tržeb nejméně o 15 % v po sobě jdoucích dvou měsících po lednu 2020 v meziročním porovnání NEBO nejméně o 25 % v jakémkoliv měsíci po lednu 2020 v meziročním porovnání

- pro SME náhrada 50 % min mzdy plus SP, pokud snížení tržeb dosáhlo alespoň 30 %; náhrada 70 % min mzdy plus SP při snížení tržeb alespoň o 50 %, náhrada 90 % min mzdy plus SP při snížení tržeb alespoň o 80 %;

- v případě ekonomické nečinnosti: dotace ve výši 50 % minimální mzdy plus sociální pojištění po dobu max tří měsíců;

- v případě snížení odpracované doby mezi 20 až 50 %: dotace až 50 % platu, ale ne více než 40 % platu z předchozího čtvrtletí plus sociální pojištění po dobu max tří měsíců

 

Česká republika

 

Opatření

Příjemci

Platnost

Podmínky

Částka

Upravené

První pomoc pro OSVČ

 

OSVČ

od 13. března do 30. dubna

- zastavení nebo omezení činnosti

- 500,- Kč na den, max. 25 000,- Kč

 

Upravené

Ošetřovné

zaměstnanci

od 1. dubna do 30. června

 

od 1. října do otevření škol

- na děti do 10 let

 

 

- na děti do 10 let

- 80 % vyměřovacího základu mzdy,

 

 

- 70 % vyměřovacího základu mzdy, max. 400,- Kč / den

Upravené

Antivirus A, kurzarbeit

zaměstnavatelé

od 13. března

 

 

od 1. října

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada vyplacené mzdy ve výši až

80 %, max. 39 000 Kč)

 

- náhrada vyplacené mzdy + odvody ve výši až 100 %, max. 50 000,- Kč

Upravené

Antivirus B, kurzarbeit

zaměstnavatelé

od 13. 03.

do 31. 12.

- zaměstnavatel udrží pracovní místa v případě omezení nebo přerušení činnosti kvůli opatřením

- náhrada vyplacené mzdy ve výši až

60 %, max. 39 000 Kč)

 

Upravené

Příspěvek na nájemné

 

podnikatelé (fyz. i práv. osoby)

březen až září, nově i pro druhou vlnu

I.                 Lockdown

 

 

II.               Lockdown

 

- dohoda nájemce a nájemníka o snížení nájmu o 30 %, 50 % nájemného za 03. – 05. 2020

- bez dohody nájemce a nájemníka,

50 % za 09. – 11. 2020

 

 

Kontakt pro média:

Mgr. Tereza Melišová

PR Manager

melisova@cmsmp.cz

+420 774 996 628

Smutná zpráva

Festival minipivovarů na Pražském hradě - fotogalerie

Festival minipivovarů na Pražském hradě: „Covid nás nezlomil!“

Po více než dvouleté pauze proběhl devátý ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, který je právem nazýván degustační akcí roku. Představilo se na něm to nejlepší z české minipivovarnické scény, milovníci piva mohli ochutnat populární svrchně kvašené Ale, sour beery, piva dozrávaná v sudech po jiných alkoholech (barrel aged), ale v nabídce byla i IPA, NEIPA a samozřejmě klasické české ležáky.

 

„Devátý ročník měl proběhnout již v roce 2020, kvůli koronavirové pandemii byl ale zrušen. V klasickém termínu, tedy v červnu, nemohl proběhnout ani v roce 2021, přesto jsme se ale rozhodli Festival uspořádat a proběhl tak v náhradním termínu 24. a 25. září. Chtěli jsme dokázat, že nás covid nezlomil, jsme stále tady a máme co nabídnout,“ řekl Jan Šuráň, bývalý prezident Českomoravského svazu minipivovarů a hlavní organizátor celé akce.

 

Aby bylo možné dodržet rozestupy mezi stánky, účastnilo se Festivalu 50 pivovarů, oproti tradičnímu počtu 66. Každý z pivovarů představil svá dvě nejlepší piva a celkově se zdarma vyčepovalo přes 5000 litrů piva. Omezení se týkalo i počtu návštěvníků. Jejich počet byl limitován místem a bezpečností Pražského hradu a nově i hygienickými nařízeními a každý den mohlo být přítomno 850 milovníků piva.

 

„Nevynechal jsem jediný ročník Festivalu. Jsem rád, že přes všechna omezení jsme se tu zase mohli sejít, že tu jsou pivovarští, že mnoho pivovarů tuhle dobu přežilo, že i Festival přežil a i ve ztížených podmínkách se mohl uskutečnit. Jako vždy tu bylo mnoho zajímavých piv rozmanitých stylů, mohl jsem si popovídat s mnoha sládky a doufám, že se tu příští rok sejdeme na desátém jubilejním ročníku. Jsem rád, že i navzdory této době přišlo mnoho lidí, kteří si chtějí užít dobré a kvalitní pivo,“ okomentoval akci návštěvník Jiří z Prahy.  

 

„Je skvělé, že pivovary drží pohromadě, že jsme společně schopni takovéto prezentace. Na Festivalu byla velmi pozitivní nálada, která dala najevo, že zvládneme i další období, protože situace po koronavirové krizi je pro minipivovary mírně řečeno velmi složitá,“ dodal závěrem Michal Voldřich, nový prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

 

 

Máme nového prezidenta – přijďte to s námi oslavit na Hrad

Novým prezidentem Českomoravského svazu minipivovarů byl na dnešní valné hromadě zvolen Michal Voldřich z Pivovarského dvoru Zvíkov. Jelikož všem členům prezídia skončilo v období koronavirové pandemie tříleté volební období, volili se i noví viceprezidenti. Mandát obhájil Radovan Koudelka ze Zámeckého pivovaru Zábřeh Ostrava a novým viceprezidentem se stal Miloš Hrabák z Pivovaru Welzl Zábřeh. Jan Šuráň končí ve vedení Svazu po deseti letech, prezidentem byl od jeho založení.

 

„Je potřeba předat veslo mladším a aktivnějším členům, protože nás čeká spousta práce v jednání se státními orgány, s Českým svazem pivovarů a sladoven a dalšími,“ říká Jan Šuráň, končící prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

 

„Chtěl bych poděkovat dosavadnímu prezidentovi Českomoravského svazu minipivovarů za jeho výbornou práci. Věřím, že se nám podaří navázat na dosavadní činnost Svazu a posílit roli minipivovarů na českém trhu,“ doplňuje Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

 

Na valné hromadě byli přijímáni i noví členové. V současné chvíli má tak Českomoravský svaz minipivovarů 175 členů.

 

Již zítra to s námi můžete oslavit na degustační akci roku, Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, který pořádá právě Českomoravský svaz minipivovarů. Akce se bude již tradičně konat v prostorách Střelecké cesty pod Královským letohrádkem. V pátek 24. září od 14 do 20 hodin, v sobotu 25. září od 12 do 20 hodin.

 

Aby bylo možné dodržet rozestupy mezi jednotlivými stánky, bude se letos účastnit 50 pivovarů a počet návštěvníků bylo nutné omezit na 850 na den. Vstupenky jsou stále k dispozici a pořídit si je můžete online ZDE. 400 se jich bude prodávat každý festivalový den přímo na místě. Počet návštěvníků je limitován místem a bezpečností Pražského hradu, ale nově i hygienickými nařízeními. Cena vstupenky v sobě zahrnuje katalog pivovarů, degustační sklenici a neomezenou degustaci.

 

Na akci přiveze každý z pivovarů svá dvě nejlepší piva a k degustaci bude připraveno přes 100 druhů piv 33 různých stylů z celé republiky. Celkově se zdarma vyčepuje přes 5 000 litrů piva, což představuje na 66 000 degustačních porcí po 0,75 dl. Na návštěvníka tak připadne 39 degustačních dávek. Na Festivalu budou přítomni sládci a majitelé z každého pivovaru, kteří podají návštěvníkům co nejobsáhlejší a nejpřesnější informace o svých pivech. Festival je tak pro milovníky piva jedinečnou příležitostí, aby na jednom místě ochutnali desítky kvalitních vzorků z produkce minipivovarů a nahlédli tak do stále pestřejšího světa malých výrobců piva.  

 

Festival minipivovarů na Pražském hradě – již tento pátek a sobotu

Již tento pátek a sobotu proběhne devátý ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, který pořádá Českomoravský svaz minipivovarů. Akce se bude již tradičně konat v prostorách Střelecké cesty pod Královským letohrádkem. V pátek 24. září od 14 do 20 hodin, v sobotu 25. září od 12 do 20 hodin.

 

Festival proběhne po více jak roční pauze. „I přes nepříliš příznivou epidemiologickou situaci jsme se rozhodli Festival uspořádat, abychom dokázali, že jsme stále tu a covid nás nezlomil. Abychom mohli dodržet rozestupy mezi jednotlivými stánky, bude se letos účastnit 50 pivovarů a počet návštěvníků jsme omezili na 850 na den,“ komentuje Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

 

Vstupenky jsou stále k dispozici a pořídit si je můžete online ZDE. 400 vstupenek se bude prodávat každý festivalový den přímo na místě. Počet návštěvníků je limitován místem a bezpečností Pražského hradu, ale nově i hygienickými nařízeními. Cena vstupenky v sobě zahrnuje katalog pivovarů, degustační sklenici a neomezenou degustaci.

 

„Každý z pivovarů vybere svá dvě nejlepší piva a k degustaci bude připraveno přes 100 druhů piv 33 různých stylů z celé republiky. Celkově se zdarma vyčepuje přes 5 000 litrů piva, což představuje na 66 000 degustačních porcí po 0,75 dl. Na návštěvníka tak připadne 39 degustačních dávek. Na Festivalu budou přítomni sládci a majitelé z každého pivovaru, kteří podají návštěvníkům co nejobsáhlejší a nejpřesnější informace o svých pivech. Festival je tak pro milovníky piva jedinečnou příležitostí, aby na jednom místě ochutnali desítky kvalitních vzorků z produkce minipivovarů a nahlédli tak do stále pestřejšího světa malých výrobců piva,“ doplňuje Jan Šuráň.

 

Festival minipivovarů na Pražském hradě je výjimečnou akcí, která v České republice nemá obdoby. Stal se výběrovou nekomerční akcí, na které nejde o to prodat a vypít co nejvíce piva, ale seznámit se s produkcí minipivovarů celé ČR. Milovníci piva se mohou těšit například na populární svrchně kvašené Ale, IPA, NEIPA, sour beery, piva dozrávaná v sudech po jiných alkoholech (barel aged) a samozřejmě také na klasické ležáky.

 

Českomoravský svaz minipivovarů: „Žijeme dál!“

V roce 2020 zaznamenaly minipivovary 30% propad ve výrobě. I za této situace ale jejich počty rostou. Na dnešní tiskové konferenci to řekl Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů. V roce 2020 přibylo 29 minipivovarů, jednalo se ovšem o již rozjeté projekty, v roce 2021 pak pivovarů 6. Celkem kvůli pandemii covid 19 zavřelo 5 pivovarů, 20 jich omezilo svou činnost a čeká na lepší časy. Během pandemie prokázaly minipivovary neuvěřitelnou variabilitu a kreativitu.

 

„To, že pivovary hledaly nové kanály, jak prodat své pivo, svědčí o velké kreativitě a snaze pomoci si sám, ale rozhodně to nebylo ekonomickým řešením většiny z nich. Zejména nově založené pivovary, které musejí splácet svoje úvěry, změna prodejního kanálu rozhodně významně zasáhla. Zákazníci se do restaurací vrací pomalu a v žádném případě nejsme ve stavu před covidem. Aktivity firemních akcí nejsou zdaleka na takové úrovni, jako byly před dvěma lety,“ říká Michal Voldřich z Pivovarského dvora Zvíkov.

 

Minipivovarů je v České republice v současné chvíli 483. Ročně jich přibývá 20 – 30. Nejlepší z minipivovarů se představí 24. a 25. září na 9. ročníku Festivalu minipivovarů na Pražském hradě.

 

„I přes nepříliš příznivou epidemiologickou situaci jsme se rozhodli Festival uspořádat, abychom dokázali, že jsme stále tu a covid nás nezlomil. Abychom mohli dodržet rozestupy mezi jednotlivými stánky, bude se letos účastnit 50 pivovarů a počet návštěvníků jsme omezili na 850 na den,“ říká Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

 

Vstupenky jsou k dispozici online ZDE, 400 se bude prodávat přímo na místě. Počet návštěvníků je limitován místem a bezpečností Pražského hradu, ale nově i hygienickými nařízeními. Cena zahrnuje katalog pivovarů, degustační sklenici a neomezenou degustaci. Každý z pivovarů vybere svá dvě nejlepší piva a k degustaci bude připraveno přes 100 druhů piva 33 různých stylů z celé republiky. Celkově se zdarma vyčepuje přes 5 000 litrů piva, což představuje na 66 000 degustačních porcí po 0,75 dl. Na návštěvníka tak připadne 39 degustačních dávek.

 

Milovníci piva se mohou těšit například na populární svrchně kvašené Ale, IPA, NEIPA, sour beery, piva dozrávaná v sudech po jiných alkoholech (barel aged) a samozřejmě také na klasické ležáky.

 

Festival se bude konat v překrásných prostorách Královské zahrady Pražského hradu, na Střelecké cestě pod Královským letohrádkem, v pátek 24. září od 14 - 20 hodin a v sobotu 25. září od 12 - 20 hodin. Na festivalu budou přítomni sládci a majitelé z každého pivovaru, kteří budou podávat návštěvníkům co nejobsáhlejší a nejpřesnější informace.

Vstupenky na Festival minipivovarů na Pražském hradě

24. září 2021 – pátek, od 14:00 do 20:00

25. září 2021 – sobota, od 12:00 do 20:00

 

VSTUPENKY

 

Vstupenky zakoupené v roce 2020 i 2021 zůstávají platné.

 

Českomoravský svaz minipivovarů pořádá každým rokem Festival minipivovarů na Pražském hradě, který má za účel představit veřejnosti produkci minipivovarů z celé republiky a porovnat ji s blízkým zahraničím.

 

Účastní se jej vždy 66 nejlepších českých a moravských minipivovarů a tři minipivovary zahraniční. Již jsme hostili pivovary slovenské, polské, maďarské, německé a rakouské. Tentokrát se opět zúčastní minipivovary ze Slovenska, aby představily návštěvníkům svou pivní scénu.

 

Festival je výjimečný, jedná se o degustační akci, kde nejde o to prodat a vypít co nejvíce piva. Počet návštěvníků je limitován místem a bezpečností Pražského hradu, takže vstupenek je připraveno na každý den 1 200, z nichž 600 se bude prodávat přímo na místě. Cena zahrnuje katalog pivovarů, degustační sklenici a neomezenou degustaci. Více informací o akci a pivovarech se dozvíte na našem Facebooku.

 

Akci navštěvuje i velké množství zahraničních návštěvníků. Byli zde již pivní fandové například z Belgie, Irska, Švédska, Velké Británie, Rakouska, ale dokonce i z USA.

 

Festival se koná v překrásných prostorách Královské zahrady Pražského hradu, na Střelecké cestě pod Královským letohrádkem, v pátek 24. září od 14 - 20 hodin a v sobotu 25. září od 12 - 20 hodin. Na festivalu budou přítomni sládci a majitelé z každého pivovaru, kteří budou podávat návštěvníkům co nejobsáhlejší a nejpřesnější informace. Celkově se zdarma vyčepuje přes 7 000 litrů piva, což představuje na 93 000 degustačních porcí po 0,75 dl. Na návštěvníka tak připadne 37 degustačních dávek.

 

Festival minipivovarů na Pražském hradě - nový termín

Krásný den vážení přátelé dobrého piva a minipivovarů zvláště,

 

přinášíme vám skvělou zprávu. Máme termín Festivalu minipivovarů na Pražském hradě.

 

Zapište si termín 24. - 25. září 2021. 

 

Na všechny se velmi těšíme.

 

Českomoravský svaz minipivovarů

 

 

Informace ke vstupenkám na Festival minipivovarů na Pražském hradě

Krásný den vážení přátelé dobrého piva a minipivovarů zvláště,

 

i pro letošní rok jsme byli z důvodu nařízení Vlády ČR nuceni udělat těžké rozhodnutí a Festival minipivovarů na Pražském hradě v termínu 11. – 12. 6. 2021 zrušit. Optimismus nás ale neopouští a Festival připravujeme na září 2021, o přesném termínu Vás budeme v nejbližších dnech informovat.

 

Všechny vstupenky, které jste zakoupili v roce 2020 i 2021, zůstávají platné. Budeme velmi rádi, pokud si své vstupenky ponecháte a podpoříte tak celou akci. Pokud se rozhodnete vstupenky vrátit, vstupné bude kompenzováno sítí smsticket následujícím způsobem:

 

Prosíme, napište email na adresu: info-zrusene-akce@smsticket.cz 

Do textu emailu napište tyto informace: datum akce, název, číslo vaší vstupenky. 

 

Jako kompenzaci vstupného Vám bude zaslán voucher, který použijete pro úhradu nákupu libovolné vstupenky v síti smsticket. Voucher smsticket má platnost až do 31. 10. 2022, takže se nemusíte obávat, že byste si obtížně vybírali jinou akci. Hodnota voucheru bude ponížena kvůli nejnutnějším nákladům spojených s přípravou, prodejem a rušením akce.

 

Pokud pro Vás nebude možné v současné situaci poukaz akceptovat, budou Vám vráceny peníze. 

 

Žádosti budou řešeny postupně, vzhledem k mimořádné situaci to může trvat o něco déle.

 

Velmi Vám všem děkujeme za podporu a přízeň a těšíme se na Vás v lepších časech.

 

Dej Bůh štěstí!

 

 

                                                                                                                      Jan Šuráň

                                                     Prezident Českomoravského svazu minipivovarů, z.s.

 

 

Festival minipivovarů na Pražském hradě

Vážení přátelé dobrého piva a minipivovarů zvláště,
 
bohužel vám musíme oznámit, že Festival minipivovarů na Pražském hradě nemůže v červnovém termínu proběhnout a Festival připravujeme na září.
 
O novém termínu vás budeme brzy informovat.
 
Všechny vstupenky, které jste si pořídili v roce 2020, zůstávají platné.
 
Děkujeme za přízeň a těšíme se brzy na viděnou.