Přílohy
docPřihláška do ČMSMP [doc, 28 kB]

Služby členům

Českomoravský svaz minipivovarů sdružuje nezávislé malé výrobce piva v České republice.


Naše činnost a služby členům:

 

Prosazujeme a obhajujeme práva a společné zájmy svých členů.


Podporujeme rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti našich členů.


Zajišťujeme kontakty s legislativními orgány, s příslušnými orgány státní správy, hospodářskou, obchodní a agrární komorou, výzkumnými, školícími, obchodními a zemědělskými institucemi. 

 

Podáváme těmto orgánům návrhy a stanoviska k prosazování společných zájmů svých členů.


Přispíváme k vytvoření podmínek pro to, aby všichni členové svazu vykonávali činnost výroby piva v minipivovarech s vysokou odborností a profesionalitou a ve své činnosti prosazovali pravidla hospodářské soutěže


Spolupracujeme s odbornými svazy v tuzemsku a zahraničí.


Průběžně informujeme členy o činnosti svazu. 


Členové mají právo účastnit se jednání valné hromady a všech akcí pořádaných svazem.


Členové mohou čerpat slevy u partnerských dodavatelů.

 

Podrobné informace naleznete v sekci Dodavatelé.

Přihláška do Českomoravského svazu minipivovarů

Staňte se členem Českomoravského svazu minipivovarů a využijte tak mnoho výhod, které z tohoto členství plynou. 

 

Přihláška pro společnost

 

Přihláška pro fyzickou osobu