Informace z ministerstva financí: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Co mohou poplatníci dělat?

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání:

Posečkání úhrady daně

Informace Generálního finančního ředitelství k posečkání daně dostupná ZDE

Pokyn k posečkání dostupný ZDE

V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020

Úprava (snížení) záloh anebo výjimka z jejich placení

Odpuštění sankcí v případě prodlení

Žádat lze dle pokynů zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím ve Finančním zpravodaji

Nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020

Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání

Pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. 7. 2020 individuálně žádat

Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH (viz níže)

Co poplatníci dělat nemusí?

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají později do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Daňoví poplatníci dále nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně:

Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020

Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem

Co poplatníkům doporučujeme?

Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou. Od pondělí 16. 3. 2020 jsou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Více informací ZDE.

Co mohou poplatníci očekávat?

Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy. Finanční správa za tímto účelem mění promíjecí pokyny a vydala nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují pokyny D – 21 a D – 29 o další ospravedlnitelný důvod související s opatřeními proti šíření koronaviru. Kompletní textace generálního pardonu („tzv. Liberačního balíčku“) a Pokyn D-44 jsou k dispozici ve Finančním zpravodaji.

Kde mohou poplatníci získat další informace?

Byly zřízeny telefonní infolinky, které budou v provozu v pracovních dnech v době 9:00 – 17:00 hodin pro zodpovídání dotazů souvisejících s opatřeními k aktuální situaci. První infolinka je dostupná na telefonním čísle 224 041 111. Přehled jednotlivých daňových opatření, jejich dopady a další pravidelně aktualizované informace týkající se koronaviru jsou k dispozici také na nové stránce Finanční správy.

Informace Generálního ředitelství cel - zodpovězení dalších dotazů

Vážení,

 

přeposíláme další důležité informace:

 

 

"Dobrý den, s pověřením vedoucího oddělení 231 Metodiky daní plk. Ing. Jana Boháče MBA, Vám zasílám odpověď na níže uvedené dotazy:

 

* Bude umožněno vrácení piva do daňového skladu, když bylo uvolněno do volného oběhu?

Ano, tento postup bude možné aplikovat s odkazem na § 14 zákona o spotřebních daních, neboť pivo, které se bude vracet lze označit  za nepřevzaté nebo reklamované.
>
>
> * Jak bude řešeno, když se vrátí pivo z EU z daňového skladu zpět do daňového skladu.

Pokud je pivo dopravováno z daňového skladu do daňového skladu, zůstává tedy celou dobu v režimu podmíněného osvobození od daně, doprava a její ukončení v EMCS bude probíhat standartním způsobem.
>
>
> * Bude daňový subjekt moct zaplatit splatnou spotřební daň v náhradním termínu bez sankcí?

Ministryně financí vydala prohlášení k liberaci penále, ovšem spotřební daň v prohlášení zmíněna nebyla. Správným adresátem dotazu je tedy MF. GŘC v tomto nemá rozhodovací pravomoc.
>
>
> * Pokud budeme vylívat pivo kvůli prošlému datu minimální trvanlivosti, budeme muset volat celní správu, odebírat vzorky a posuzovat škodlivost výrobků, pro uplatnění neplacení spotřební daně? Nebo bude nový způsob na přechodnou dobu?

 

Nový způsob stanovený pro nouzový stav bude platný po dobu platnosti nouzového stavu, tedy po dohodě s CS není nutná fyzická přítomnost správce daně, lze postupovat dle informace 16033/2020-900000-231

 

S pozdravem

 

 

kpt. Ing. Martin Čermák, DiS

Odbor 23 Daní

Generální ředitelství Cel"

Informace z Hospodářské komory

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat informace z Hospodářské komory.

 

"Vážení členové hospodářské komory,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům. 

 • Dnes odpoledne jsme jednali na MPSV o kompenzačních programech pro zaměstnavatele vyplácející svým zaměstnancům náhradu mzdy kvůli překážkám v práci. Společně s ostatními podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy i vedením odborů jsme po MPSV, resp. po vládě požadovali zvýšit kompenzaci státu v důsledku dočasného omezení odbytu (tzv. částečná nezaměstnanost) a v důsledku výpadku vstupů (dodávek) z oblastí zasažených koronavirem. Zatímco totiž u ostatních překážek je MPSV připraveno kompenzovat zaměstnavatelům 80 až 100% objemu skutečně vyplácených náhrad mzdy, u zmíněných dvou překážek připravilo návrh kompenzací odvozený pouze z minimální zákonné výše kompenzace, nikoliv ze skutečně vyplácené (na základě kolektivní smlouvy nebo interního předpisu firmy) výše náhrad mzdy.
 • Návrh na speciální dávku obdobnou ošetřovnému i pro OSVČ, které se nemohou věnovat své podnikatelské činnosti v důsledku péče o děti, pro které byla zrušena školní docházka, je i v důsledku tlaku HK ČR již v urychleném legislativním procesu. MPSV a vláda však přes naše výzvy zatím stále neřeší nějakou speciální dávku nebo dotační program pro OSVČ, které kvůli mimořádné situaci nemají příjmy ze své výdělečné činnosti.
 • Resort financí i za součinnosti HK ČR vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut). U plateb DPH je potřeba požádat příslušný finanční úřad o posečkání plateb a poplatků, které vznikly ve spojení se situací ohledně Covid-19, u vyrovnání daní příjmů to jde automaticky. V případě, že nechcete podat DPH k 31. 3. 2020 lze podat kdykoliv do 1. 7. 2020. Ministryně financí slíbila upravit na rezortních webových stránkách srozumitelné přehledné pokyny pro poplatníky a plátce daní, jak mají postupovat. Vše najdete zde.
 • V odpoledních hodinách nebylo ještě jasné, do jaké míry a jak přesně bude podobný odklad fungovat i u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
 • ČMZRB ode dneška přijímá žádosti o bezúročný Úvěr COVID pro podnikatele zasažené koronavirem. Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny. Výzvu k programu včetně návodu, jak postupovat při podání žádosti naleznete zde. Hospodářská komora má výhrady k nastavení systému a apeluje, aby byl administrativně méně náročný a překážky pro čerpání byly menší (např. co se týká požadavku na bezdlužnost). Dále chceme jednat o navýšení objemu finančních prostředků programu.
 • Z Vašich podnětů jsme vypracovali sumář podnětů ohledně COVID-19, který jsem dnes předal krizovému štábu ČR.
 • Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev ohledně dopadů přijatých opatření na jejich obor. Dnes jsme zveřejnili informace od Asociace hotelů a restaurací ohledně ubytovacích služeb, Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a Asociace prádelen a čistíren.  
 • Děkuji vám všem, kteří jste již vyplnili v sobotu rozeslanou anketu. V ní zjišťujeme, jak kroky vlády konkrétně dopadají na vaše podnikání a jakou pomoc od státu teď potřebujete. Již odpovědělo přes 1.300 živnostníků a firem. Data zpracováváme a předáváme vládě. Zítra (17. 3.) oznámím výsledky tohoto šetření na mimořádném tiskovém brífinku, který bude probíhat on-line přes Českou tiskovou kancelář. Zároveň vyhodnotíme, zda vláda své sliby vůči podnikatelům plní a vyzveme ji k okamžité pomoci. Živý přenos brífinku sledujte od 16:00 hod na Facebooku HK ČR.
 • příloze opět najdete shrnutí mediálních výstupů ohledně koronaviru.

Na závěr bych Vám všem chtěl znovu velmi poděkovat za velké množství podnětů a reakcí jak ze strany Vás členů, tak ze strany regionálních komor a zapojených společenstev. V této souvislosti Vás prosím o shovívavost u časových prodlev odpovědí, již nyní pracujeme na efektivnějším a rychlejším nastavení systému, které by mělo fungovat od zítra 17. 3. 2020.

 Přeji klidný večer.

 S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz"

Informace Generálního ředitelství cel k likvidaci piva v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat následující důležité informace:

 

"Generální ředitelství cel vypracovalo informaci k postupu při likvidaci piva ZDE. Informace by se měla ještě dnes objevit na webu CS (zítra určitě). Každopádně dejte, prosím, alespoň den správcům daně na to, aby se stihli s informací a postupem seznámit (dnes jim to bylo odesláno, do zítra to podatelny zpracují a odešlou na příslušná odd….).

 

Další dotazy, které jsme od vás obdrželi, budou zodpovězeny zítra ráno. V případě, že máte další, napište mi je.

 

Zdravím, Martina Ferencová"

Přílohy
pdfBez názvu [pdf, 75 kB]

Aktuální informace pro podnikatele k dopadům koronaviru

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat následující důležitou informaci:

 

Informace jsou vybrané z: https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/

 

Odpovědi odborných pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů položených prostřednictvím speciální informační linky. S provozem callcentra pomáhají i dobrovolníci z řad veřejnosti.
(naposledy aktualizováno k 16. 3. 2020, 10:30)

 

Je možný prodej alkoholu v restauraci přes okénko? Pivo do kelímku?
Ano, přes provizorní okénko je prodej možný.

 

Může pivovar, který prodává okénkem do pet lahví pivo, nadále prodávat? Zákazníci si však sedají na venkovní lavičky v okolí a lahve si otevírají a pijí?
Ano, přes provizorní okénko je prodej možný.

 

 

Českomoravský svaz minipivovarů

Žádost o spolupráci - Parametry bezúročného úvěru COVID

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat prosbu o součinnost od HK ČR – národní program Úvěr COVID. O podmínkách přesunutí/odpuštění povinných plateb (spotřební daň, DPH), případně odškodnění za škody vyvolané karanténou, se momenálně intenzivně jedná. 

 

"Vážená paní, vážený pane,

 

v návaznosti na vládou schválený národní program Úvěr COVID, jehož cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, a o který se může požádat od 1. dubna 2020, si Vás dovolujeme oslovit o součinnost.

 

Z naší strany v této situaci identifikujeme možný problém ve stanovení termínů pro proplácení finanční podpory, které v tuto dobu nejsou jasné a obáváme se, že budou nepřiměřeně dlouhé. Chtěli bychom proto jednat o co největší zkrácení lhůt a administrativní zjednodušení.

 

Proto prosíme o prostudování přiloženého materiálu a o Váš názor, zda:

 • je tento program srozumitelný,
 • zda není administrativně náročný a
 • zda je pro podnikatele využitelný dle vyhlášených podmínek. 

 

Pokud již nyní evidujete mezi svými členy první zájemce o tento program, pošlete nám prosím jejich kontakt, zprostředkujeme komunikaci k ČMRZB.  

 

Níže Vám přikládáme odkazy na ČMZRB, která zveřejnila předběžnou výzvu s bližšími informacemi k Úvěru COVID a Bezúroční úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem:

 

Prosíme o zaslání Vaší reakce obratem.

 

Děkujeme a s přáním hezkého dne,

 

Barbora Svobodová
tajemnice Profesních unií
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
T: +420 266 721 445  M: +420 724 613 962
svobodovab@komora.cz  www.komora.cz

 

 

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz
    

Důležitá informace k prodeji piva

Vážení,

 

důležitá informace pro Vás - prodej piva bohužel není prodej potravin, takže ho lze prodávat pouze ze dveří nebo přes okénko. A to jak lahvové, tak čepované do kelímků. V žádném případě nesmí jít o prodej uvnitř provozovny.

Celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přede pokud možno klidné dny.

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová 

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Přesun komplexu potravinářských veletrhů SALIMA

Vážení,

 

dovolujeme si Vám předat informaci, že vedení Veletrhů Brno a.s. se rozhodlo vzhledem ke stávajícímu zákazu konání hromadných akcí, včetně pořádání veletrhů a celkově mimořádné nejisté situaci dalšího vývoje, přesunout komplex potravinářských veletrhů SALIMA do náhradního termínu 19. – 22. listopadu 2020.

 

Další informace budeme dodávat.

 

Celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přeje pokud možno klidný víkend,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

V. Dlouhý: jednání o dopadech vládních opatření na podnikatele

Vážení,

 

zasíláme vám dopis prezidenta Hospodářské komory ČR.

 

"Vážená paní, vážený pane,

 

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice i Evropě si Vás dovoluji informovat o následujících událostech:

 

Hospodářská komora České republiky se aktivně zapojila do řešení stávající situace vč. dopadů vládních opatření na podnikatelskou sféru.

 

Společně s vrcholnými představiteli Hospodářské komory se účastním jednání s vládními činiteli v čele s premiérem Andrejem Babišem. Za důležitou považuji dnešní schůzku s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, se kterými jsem projednával možná opatření na podporu podnikatelů. Vyjma toho intenzivně jednám i s reprezentanty nejvíce zasažených odvětví.

 

Snahou je zmírnit hospodářské škody firem a také nalézt vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky. Mezi kompenzace již nyní patří Program Úvěr COVID, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Jeho cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

 

Dále intenzivně jednáme o těchto možnostech:

 

Odklad plateb DPH

Odklad daně z příjmů

Odklad povinného pojistného (sociální a zdravotní)

 

Poté co vláda projedná konkrétní postup, jak lze o kompenzace žádat, budeme Vás obratem informovat.

 

Veškeré informace k danému tématu pro Vás shromažďujeme na webu Hospodářské komory.

 

Nad rámec uvedeného Vám ZDE zasíláme souhrnnou informaci „Jak na to“, která Vám zodpoví klíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům.

 

Kromě dalších jednání se zainteresovanými stranami na zítřek plánujeme uspořádat ve 14:30 hod. tiskovou konferenci, během níž budeme komentovat aktuální vývoj.

 

Současně Vám i všem členům HK ČR budeme touto cestou průběžně sdělovat nové informace.

 

S úctou,

 

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Přílohy
pdfBez názvu [pdf, 320 kB]

Odložení konání Jarní ceny českých sládků

Vážení, 

 

dovolujeme si přeposlat informaci přímo ze Zvíkova, aby se dostala skutečně ke všem. O novém termínu konání Jarní ceny Vás budeme informovat. 

 

"Vážení pivovarští přátelé,

 

vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a vládnímu prohlášení ze dne 10. 3. 2020, které nechceme nijak komentovat, ale bohužel ho musíme plně respektovat, jsme nuceni odložit zatím na neurčito XIV. ročník Jarní ceny sládků 20. a 21. 3. 2020.

 

Jakýkoliv jiný model takzvaně do 100 lidí by nebyl dle našeho přesvědčení férový. Je nám strašně líto vynaloženého úsilí a financí, ale věříme, že se sejdeme co nejdříve za normálních podmínek.

 

Peníze za již zaplacené vzorky vrátíme v plném rozsahu co nejdříve po vzájemné dohodě. Námi organizované rezervace ubytování tímto všechny rušíme bez storno poplatků.

 

Kdo se k nám těšil na pivovarskou dovolenou, může přijet a moc rádi v klidu posedíme. Rezervace jsou možné stejně na pivovar.zvikov@seznam.cz nebo na telefonu Dagmar Voldřichová 606 511 536. Pouze do kapacity našeho ubytování, tedy v souladu s vládním prohlášením.

 

Dej Bůh štěstí a brzy ve zdraví na shledanou.

 

Michal Voldřich

602 209 916"

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz