Pozvánka na 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s. - připomenutí

Vážení přátelé,

 

dovolujeme si Vám připomenout konání 14. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která proběhne 18. března 2022 od 16:30, již tradičně v předvečer Jarní ceny českých sládků v Pivovarském dvoře Zvíkov. 

 

Prosíme, potvrďte svou účast na melisova@cmsmp.cz. Pokud se nemůžete účastnit, kontaktujte nás, prosím, zašleme Vám k vyplnění plnou moc.  

 

Na valné hromadě opět zhodnotíme naše hospodaření. Valné hromadě bude předcházet přednáška o strategii svazu na příští období, jež bude následně schválená VH. Účast přislíbili i předsedové/ředitelé „příbuzných“ svazů. Na valné hromadě budeme opět přijímat nové činné i přispívající členy. Dále projednáme 10. ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě. Zde se počet zúčastněných ustálil na modelu 66 tuzemských a 3 zahraniční minipivovary. Závazně vybereme pivovary, které se zúčastní letošního ročníku. 

 

Dejte nám vědět, zda se Váš pivovar hodlá zúčastnit Festivalu v roce 2022. Termín je 10. a 11. června 2022. 

 

Pokud jste ohledně valné hromady a Festivalu minipivovarů na Pražském hradě již dávali vědět, neberte tento email na zřetel. 

 

Již tradiční součástí celé akce je vzdělávací seminář, který začíná v 9:30 a bude mít tentokrát sedm přednášek na téma:

Chyby a nešvary v minipivovarech

 • Nešvary při sanitacích v minipivovarech (V. Machačný, Ecolab),
 • Pivo a voda (T. Graman, Euroclean, VŠCHT)
 • Kvalita piva, (ne)skutečná trvanlivost a DMT (D. Matoulková, J. Olšovská, VÚPS)
 • Správné značení výrobků a časté chyby (M. Mezerová, SZPI)
 • Nová generace odrůd chmele pro pivní styly (V. Nesvadba, K. Krofta, CHIŽ)
 • Způsob evidence výroby v minipivovarech – beseda s vedoucími pracovníky GŘC, (J. Boháč, Gen. ředitelství cel)
 • Strategie a činnost ČMSMP v příštím období (M. Voldřich, ČMSMP)

 

 

POZVÁNKA

na řádnou 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s. která se bude konat

 

v pátek 18. března 2022 od 16:30 hodin v Pivovarském dvoře Zvíkov – Zvíkovské Podhradí 92

 

(prezence účastníků od 15:00 hodin)

 

Program:  

 1. Zahájení a přivítání
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti prezidia Svazu od 13. valné hromady konané dne 23. 9. 2021
 4. Zpráva revizora účtů
 5. Projednání organizace a seznamu účastníků X. ročníku Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 6. Jarní cena českých sládků
 7. Schválení strategie Svazu na další období
 8. Schválení nově přihlášených členů
 9. Akce minipivovarů a jejich podpora, co udělat navíc
 10. Různé, ekonomické dopady, burza na stránkách Svazu atd.
 11. Diskuse
 12. Usnesení 14. valné hromady ČMSMP
 13. Závěr zasedání 14. valné hromady

 

 

Ukončení jednání valné hromady očekáváme zhruba v 17:30 hodin.

 

 

Dej Bůh štěstí!

 

Ing. Michal Voldřich

Prezident ČMSMP   

                                       

 

Ukrajina: Stručný přehled informací a aktivit HK ČR (3. 3. 2022)

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat souhrn informací z Hospodářské komory ČR.

 

Vážení kolegové,

Hospodářská komora vnímá, že na prvním místě je nyní deeskalace válečného konfliktu a pomoc Ukrajině a jejím občanům, nicméně zároveň si plně uvědomujeme i negativní dopady současné situace na české podnikatele. Z uvedeného důvodu byl na dnešní den svolán mimořádný brífink Hospodářské komory k aktuální situaci na Ukrajině a podnikatelské pomoci. Na něm prezident V. Dlouhý společně s viceprezidenty R. Jakubským a T. Prouzou a dále V. Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, a v neposlední řadě L. Kovaříkem, předsedou Sekce obranného průmyslu HK ČR, mj. představil návrhy, jak co nejrychleji a nejefektivněji integrovat Ukrajince, kteří do ČR v následujících týdnech z válečné oblasti přijdou. Vyjma klíčových výstupů z uvedeného brífinku níže naleznete stručný přehled informací doplněný o naše stanoviska a aktivity.

 • Brífink Hospodářské komory k aktuální situaci na Ukrajině a podnikatelské pomoci

Je evidentní, že současný válečný konflikt na Ukrajině bude mít nesporný humanitární i ekonomický dopad na Evropu. Čeští zaměstnavatelé se aktuálně potýkají s odlivem ukrajinských zaměstnanců. Podle expertního odhadu na základě bleskového šetření Hospodářské komory zasáhly odchody ukrajinských mužů 56 % respondentů zaměstnávajících Ukrajince. Účastníci brífinku zároveň vyjádřili ochotu a připravenost českých podnikatelů pomoci. Detailní informace můžete nalézt v této tiskové zprávě.

 • Anketa HK ČR: Zahraniční zaměstnanci a válka na Ukrajině

Abychom mohli efektivně pomoci našim podnikatelům zaměstnávajícím zahraniční pracovníky, na které bude mít válečný konflikt zcela jistě nežádoucí dopady, zrealizovali jsme bleskovou anketu mezi firmami zapojenými do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Ta byla otevřena pouze 24 hod. s tím, že nyní vyhodnocujeme její výsledky, které využijeme pro jednání s představiteli státu.

 • Zasedání pracovního týmu RHSD pro zaměstnávání zahraničních pracovníků za účasti HK ČR

Vedení HK ČR bude na zítřejším jednání tripartitní skupiny k problematice zaměstnávání cizinců prosazovat návrhy, které byly projednány již při schůzkách prezidenta HK ČR s gesčně příslušnými vládními činiteli. Z hlediska významnosti pro zaměstnavatele i budoucí zahraniční pracovníky je bezpochyby nejvýznamnějším návrhem možnost podat žádost o zaměstnaneckou kartu na území ČR bez nutnosti vycestování do ciziny. S ohledem na válečný konflikt a uzavření všech zastupitelských úřadů na Ukrajině je HK ČR připravena projednat návrhy na úpravu roční kvóty pro Ukrajinu. Cílem bude zajistit dostatečné přerozdělení kvóty pro jiné země, na které se budou zaměstnavatelé obracet v době válečného konfliktu na Ukrajině. Mezi další návrhy patří zrušení 30denní lhůty pro tzv. test trhu práce a otevření programu pro mikropodniky a OSVČ.

 • Novinky v Programu kvalifikovaný zaměstnanec 2022 - výstupy z online webináře Zaměstnávání cizinců z 3. zemí

MPO na úterní akci HK ČR podalo informaci o funkčnosti vládních programů pro zaměstnávání zahraničních pracovníků ze zemí mimo Běloruska, Ruska a Ukrajiny. HK ČR při této příležitosti ubezpečila, že je připravena přijímat a zpracovávat žádosti zaměstnavatelů, kteří se rozhodli využít kvalifikované pracovníky z jiných programových zemí. Více informací ZDE.

V rámci výše uvedeného webináře bylo zúčastněným sděleno, jak mají postupovat občané Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území ČR a co je nutné pro nově příchozí občany. Přesné informace vytvořeného rozdělovníku jsou k dispozici na stránkách MV ČR ZDE. Po vyřízení žádosti o speciální dlouhodobé vízum na pracovišti OAMP MV (je vydáváno pouze na 1 rok bez možnosti prodloužení) musí ukrajinský pracovník požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku ÚP podle místa, kde má být práce vykonávána. Společně s žádostí o povolení k zaměstnání je nutné předložit uzavřenou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem. Od této chvíle je možné začít pracovat u zaměstnavatele.  

MZV v rámci své prezentace mimo jiné upozornilo zaměstnavatele na provoz konzulárních jednatelství ČR v Košicích a Přemyšlu. Právě zde si mohou ukrajinští pracovníci vyzvednout dlouhodobá víza, o která zažádali před vypuknutím válečného konfliktu na GK ve Lvově. Další informace naleznete ZDE.

 • Seminář MPO k aktuálním podmínkám obchodu s Ruskou federací

Ministerstvo obchodu a průmyslu včera uspořádalo v reakci na nejasnosti ohledně obchodního styku s Ruskou federací seminář, jehož cílem bylo seznámit účastníky s obsahem sankcí, sankčním režimem i implementací zavedených opatření. Vzhledem k tomu, že problematika se bezprostředně týká celé řady firem, požádali jsme MPO o poskytnutí záznamu. Pro jeho zhlédnutí klikněte ZDE.

 • Nabídky pomoci Ukrajině

Ministerstvo vnitra ČR vytvořilo pro koordinaci nabídek a poptávek speciální internetové stránky www.nasiukrajinci.cz. Zde je možné informovat se, nabídnout pomoc menšího i většího rozsahu a přímo komunikovat s neziskovými organizacemi, obcemi a asistenčními centry krajů při domluvě konkrétního postupu.

 • Jak rozpoznat dezinformace ve veřejném a mediálním prostoru

Asociace komunikačních agentur (AKA) přináší členům Hospodářské komory i veřejnosti přehledný souhrn, jak rozpoznat dezinformace ve veřejném a mediálním prostoru v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině (dokument dostupný ZDE). AKA zároveň společně s partnery připravila web sdružující pomoc Ukrajině od občanů nebo podnikatelů: www.stojimezaukrajinou.cz.

 • Poradna pro podnikatele

Připomínáme, že HK ČR v rámci svých možností a kompetencí zodpovídá dotazy vztahující se k problematice zaměstnávání ukrajinských pracovníků prostřednictvím podnikatelské poradny.

Další informace, stanoviska a aktivity můžete také průběžně sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

 

Stejné informace jsme poskytli také všem zapojeným firmám do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Informace můžete dle svého uvážení dále sdílet mezi své členy, kterých se problematika rovněž dotýká.

 

S pozdravem,

Tým Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Dotazník PK ČR - dovoz a vývoz v souvislosti s válkou na Ukrajině

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat žádost Potravinářské komory ČR o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je sběr informací o dovozu a vývozu na Ukrajinu, do Ruska a Běloruska, pro další využití vedení Potravinářské komory ČR k prosazování zájmů členů.

 

Termín pro vyplnění: do 7. 3. 2022, 8.00 hod. Dotazník Vám zabere 3 minuty.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGzQYjU4yyif-iQ4grZCAAsVmx7ifDdRIwZ5Bj9ZAz7yngmw/viewform?usp=sf_link

Výběr legislativních aktualit za období leden - únor 2022

Vážení,

 

ZDE si Vám dovolujeme zaslat výběr legislativních aktualit za období leden - únor 2022.

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přeji krásný den,

 

srdečně zdraví,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Pozvánka na 5. ročník odborné konference Český Sládek 2021

Vážení,

 

dovolujeme si Vám zaslat pozvánku na 5. ročník odborné konference Český Sládek, která se bude konat 10. 3. 2022 v Černokosteleckém pivovaru v Kostelci nad Černými lesy.

 

Více informací a vstupenky získáte ZDE. Událost na FB naleznete ZDE

 

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Pozvánka na 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s.

Vážení přátelé,

 

zasíláme Vám pozvánku na 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, která se bude konat 18. března 2022 od 16.30, již tradičně v předvečer Jarní ceny českých sládků v Pivovarském dvoře Zvíkov. 

 

Prosíme, potvrďte svou účast na melisova@cmsmp.cz 

 

Na valné hromadě opět zhodnotíme naše hospodaření. Valné hromadě bude předcházet přednáška o strategii svazu na příští období, jež bude následně schválená VH. Účast přislíbili i předsedové/ředitelé „příbuzných“ svazů. Dále projednáme 10. ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě. Zde se počet zúčastněných ustálil na modelu 66 tuzemských a 3 zahraniční minipivovary. Závazně vybereme pivovary, které se zúčastní letošního ročníku. 

 

Dejte nám vědět, zda se Váš pivovar hodlá zúčastnit Festivalu v roce 2022. Termín je 10. a 11. června. 2022. 

 

Termín valné hromady je volen tak, aby se případní zájemci mohli v pátek a v sobotu zúčastnit mezinárodní degustační soutěže minipivovarů „Jarní cena českých sládků 2022“. Vzhledem k již projevenému zájmu letos očekáváme rekordní počet vzorků v 15 kategoriích a degustace budou rozloženy do dvou soutěžních dnů.

 

Ještě je několik míst v degustačních komisích volných. Zašlete nám, prosím, jména degustátorů za Váš pivovar na jan.suran@cmsmp.cz, s tím, že jejich účast na degustaci je poté závazná.

    

Připomínáme, že je zde stále možnost čerpání slev na dodávky zboží a služeb od firem, s nimiž Svaz podepsal dohodu o spolupráci. Jejich profily najdete na našich webových stránkách v sekci dodavatelé.

 

Opět budeme přijímat nové činné i přispívající členy.

 

Již tradiční součástí celé akce je vzdělávací seminář, který začíná v 9:30 a bude mít tentokrát sedm přednášek na téma:

Chyby a nešvary v minipivovarech

 • Nešvary při sanitacích v minipivovarech (V. Machačný, Ecolab),
 • Pivo a voda (T. Graman, Euroclean, VŠCHT)
 • Kvalita piva, (ne)skutečná trvanlivost a DMT (D. Matoulková, J. Olšovská, VÚPS)
 • Správné značení výrobků a časté chyby (M. Mezerová, SZPI)
 • Nová generace odrůd chmele pro pivní styly (V. Nesvadba, K. Krofta, CHIŽ)
 • Způsob evidence výroby v minipivovarech – beseda s vedoucími pracovníky GŘC, (J. Boháč, Gen. ředitelství cel)
 • Strategie a činnost ČMSMP v příštím období (M. Voldřich, ČMSMP)

 

 

POZVÁNKA

na řádnou 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s. která se bude konat

 

v pátek 18. března 2022 od 16:00 hodin v Pivovarském dvoře Zvíkov – Zvíkovské Podhradí 92

 

(prezence účastníků od 15:00 hodin)

 

Program:  

 1. Zahájení a přivítání
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti prezidia Svazu od 13. valné hromady konané dne 23. 9. 2021
 4. Zpráva revizora účtů
 5. Projednání organizace a seznamu účastníků X. ročníku Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 6. Jarní cena českých sládků
 7. Schválení strategie Svazu na další období
 8. Schválení nově přihlášených členů
 9. Akce minipivovarů a jejich podpora, co udělat navíc
 10. Různé, ekonomické dopady, burza na stránkách Svazu atd.
 11. Diskuse
 12. Usnesení 14. valné hromady ČMSMP
 13. Závěr zasedání 14. valné hromady

 

 

Ukončení jednání valné hromady očekáváme zhruba v 17:30 hodin.

 

 

Dej Bůh štěstí!

 

Ing. Michal Voldřich

Prezident ČMSMP   

                                       

 

 

PIVEX 2022 - Speciály a miniSOUDEK - přihlášky a info pro minipivovary

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat následující pozvánku:

 

Vážení přátelé,

tradičně i v této koronavirové době společně s dalšími produkčními partnery a odbornými garanty zasíláme přihláškovou dokumentaci ke dvěma soutěžním degustacím pro marketingovou podporu a prezentaci českého pivovarnictví.  Zveme Vás k účasti v letošním již 8. ročníku odborné degustační soutěže výrobců sudových piv z minipivovarů a mimořádném 1. ročníku degustační soutěže pivních speciálů.

 

PIVEX22_speciály_prihlaska_pravidla

 

Zl_miniSoudek22_prihlaska_pravidla

 

8. ročník soutěže sudových piv výrobců z průmyslových pivovarů o titul:

„ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX 2022“

Vyhlášené kategorie pro sekci minipivovary: • světlé LEŽÁKY   

Uzávěrka přihlášek do soutěže sudových piv - 22. 2. 2022.

Předpokládaný termín jednokolové degustace je 6. 4. 2022. Veškeré informace najdete v přihláškové dokumentaci nebo nás kontaktujte.  

 

Mimořádný 1. ročník soutěže pivních speciálů – svrchně kvašených piv (v lahvích nebo jiných baleních) o titul:

„Zlatý pohár SPECIAL PIVEX 2022“

Vyhlášené kategorie:

 • stout, porter
 • ostatní – např. IPA, APA, NEIPA, pšeničná piva

Uzávěrka přihlášek do soutěže pivních speciálů - 22. 2. 2022.

Tato soutěž je otevřena průmyslovým pivovarů i minipivovarům pouze v letošním výročním 30. ročníku soutěží pod značkou PIVEX. Přepokládaný termín degustace je kolem poloviny března 2022. Veškeré informace najdete v přihláškové dokumentaci nebo nás kontaktujte.

Podle Vašeho zájmu použijte přiloženou (nebo si stáhněte v pdf – www.snip-brno.cz) přihláškovou dokumentaci s podrobnými informacemi a podmínkami degustačních soutěží, vyplňte a odešlete nejpozději ve stanoveném termínu - děkujeme. Dle potřeby dalších informací nás kontaktujte – kontaktní osoba Mgr. Richard Morávek, ředitel produkce a manažer soutěží PIVEX – rmoravek@snip-brno.cz, 604 297 571.

Slavnostní vyhlášení vítězů a oceněných piv všech soutěží PIVEX pro rok 2022, včetně 30. Zlatého poháru PIVEX a výročních ocenění připravujeme na 6. dubna 2022 ve večerních hodinách v úvodu 30. Galavečera pivovarníků a sladovníků Česka – PIVEX 2022, který se uskuteční v OREA Congress Hotelu Brno (dříve Voroněž). V dopoledních hodinách ve stejný den je plánována degustace sudových piv. Těšíme se, že počátkem dubna společně oslavíme už 30. setkání nejen českých a moravských pivovarníků a sladovníků pod značkou PIVEX.

 

Dej Bůh štěstí!

 

Jiří Morávek

generální ředitel

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.

Špitálka 41, 602 00  Brno

T: 543 537 202

E: director@snip-brno.cz

W: www.snip-brno.cz

Výběr legislativních aktualit za období prosinec 2021 - leden 2022

Vážení,

 

ZDE si Vám dovolujeme zaslat výběr legislativních aktualit za období prosinec 2021 - leden 2022.

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přeji krásný den,

 

srdečně zdraví,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz