Pozvánka na technicko-technologický seminář

Vážení,

 

z důvodu Vašeho zvýšeného zájmu se Českomoravský svaz minipivovarů, z.s. ve spolupráci s národním pivovarem Budějovický Budvar n.p. rozhodl ještě jednou zopakovat technicko-technologický seminář určený speciálně pro startující minipivovary a jejich sládky. 

 

Místo konání:           Budějovický Budvar n.p., Karolíny Světlé 4, 370 00 České Budějovice

Počet účastníků:      30

Termín konání:        18. 5. 2022     

Lektoři:                    NP Budvar, VÚPS, VŠCHT, komerční firmy

 

Program:

                                  

10:00 – 10:15             Zahájení, novinky oboru                            

                                  Ing. Jan Šuráň, ČMSMP

                       

10:15 – 10:45             Péče o kvasnice v minipivovarech              

                                  Ing. Petr Košín, Budvar n.p.


10:45 – 11:15             Výběr surovin pro craft piva

                                  Ing. Aleš Dvořák, Budvar n.p., Pavel Palouš, Cobolis

 

11:15 – 11:45              Senzorika Craft piva, Ale, Weizen atd.        

                                   Ing. Martin Slabý, VŠCHT Praha

 

11:45 – 13:00              Oběd

 

13:00 – 13:30              Dry hopping, plusy a mínusy

                                   Ing. Jan Šuráň, PIVO Praha

 

13:30 – 14:00              Ekonomika minipivovaru

                                   Ing. Tomáš Maier, ČZÚ Praha

 

14:00 – 14:15             Ukončení

 

14:15 – 15:30             Exkurze do provozu pivovaru

 

Cena:                         Pro členy ČMSMP     200,- Kč

                                  Pro nečleny             500,- Kč

 

Registrace a přihlášky: Tereza Melišová melisova@cmsmp.cz

                       

Zápis 14. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů

Vážení,

 

ZDE si Vám dovolujeme zaslat zápis 14. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů.

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přeji krásný den,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Festival minipivovarů na Pražském hradě - přihlašování

Vážení, 

 

zbývá nám posledních pár volných míst na Festival minipivovarů na Pražském hradě, který proběhne v termínu 10. - 11. 6. 2022. 

 

Pokud máte zájem se účastnit, napište na melisova@cmsmp.cz. Pokud jste již odpovídali, neberte tento email na zřetel.  

 

Velmi děkujeme za Vaši spolupráci a reakci.

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

MPO - Program COVID - Nepokryté náklady - Sektorová podpora

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat následující informaci:

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 30. 3. 2022 výzvu k programu COVID 2022 – Sektorová podpora:

 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vyhlasuje-vyzvu-k-programu-covid-2022-_-sektorova-podpora--266697/

 

Výzva je uveřejněná zde:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/covid-2022---sektorova-podpora--266644/

 

Žádosti je možné podávat od 5. dubna 2022 od 9.00 hodin do 12. května 2022 do 24.00 hodin prostřednictvím informačního systému AIS MPO: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default

 

Dotazy k programu mohou podnikatelé posílat na e-mailovou adresu: dotazy@mpo1212.cz nebo je k dispozici linka 1212.

 

Podle ministra Síkely se jedná o třetí a poslední ze všech programů na podporu podnikatelů, kterým minulá vláda omezila podnikání.

MPO před pár dny vypsalo výzvu k program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora a v již dříve vypsaném programu COVID – Adventní trhy zatím MPO eviduje 952 žádostí za více než 162 mil. Kč.

Program COVID 2022 – Sektorová podpora nelze kombinovat s programem COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora, s COVID – Adventní trhy a s programem COVID BUS.

Poděkování za účast na Jarní ceně českých sládků

Milí pivovarští přátelé,

 

přesně před týdnem se konala Jarní cena českých sládků, spolu s přednáškami a valnou hromadou.

 

Chtěli jsme Vám poděkovat za účast a za vytvoření výborné atmosféry. Děkujeme za množství pozitivních reakcí a podporu, kterou nám vyjadřujete. Moc si toho vážíme a velmi nás to zavazuje.

 

Aktualizovali jsme pro Vás naše stránky tak, jak jsme slíbili. Aktuálně na stránkách najdete přednášky, naši činnost, kalendář akcí (prosíme, pošlete nám Vámi pořádané akce) a nově i kodex členů Svazu a další novinky, včetně fotografií z degustací na Jarní ceně českých sládků.

 

V případě dotazů a připomínek k naší činnosti nám napište, nebo klidně zavolejte.

 

Dej Bůh štěstí!

 

Za prezídium Svazu

Michal Voldřich, prezident ČMSMP

Miloš Hrabák, viceprezident ČMSMP

Radovan Koudelka, viceprezident ČMSMP

Výběr legislativních aktualit za období únor - březen 2022

Vážení,

 

ZDE si Vám dovolujeme zaslat výběr legislativních aktualit za období únor - březen 2022.

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přeji krásný den,

 

srdečně zdraví,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Festival minipivovarů na Pražském hradě - přihlašování

Vážení, 

 

chtěli bychom Vás požádat o informaci, zda máte zájem účastnit se Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, který proběhne v termínu 10. - 11. 6. 2022. 

 

Své odpovědi zašlete na melisova@cmsmp.cz. Pokud jste již odpovídali, neberte tento email na zřetel.  

 

Velmi děkujeme za Vaši spolupráci a reakci.

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

HK ČR: Souhrn informací k aktuálním tématům

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat aktuality z Hospodářské komory ČR k aktuálním tématům:

 

Vážení kolegové,

je zcela zjevné, že prožíváme největší válečnou, migrační, ekonomickou, surovinovou krizi na území evropského kontinentu od druhé světové války. Tato krize dopadá přímo i nepřímo na celou naši společnost. Kvůli lepší orientaci jsme pro vás zpracovali strukturovaný komplexní přehled informací, který je doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

 • Legislativa

Již v předešlé zprávě jsem vás informoval o souboru novel přezdívaných Lex Ukrajina. Lex Ukrajina byla schválena vládou dne 9. března 2022. V současné době tři z návrhů zákonů již prošly urychleným schvalovacím procesem ve sněmovně a jsou zařazeny na pořad 23. schůze Senátu (od 17.3.2022). Konkrétně jde o:

 • návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (senátní tisk č. 215);
 • návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (senátní tisk č. 214);
 • návrh zákona o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (senátní tisk č. 216);
 • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny (sněmovní tisk 173), je navržen na pořad 16. schůze PSP od 22. března 2022).

Opoziční poslanci za ANO předložili návrhy zákonů, které dle jejich názoru mají řešit ceny energií a tzv.  energetickou chudobu.

 • Prvním je  sněmovní tisk 153 – novela zákona o podporovaných zdrojích energie.
 • Druhým je sněmovní tisk 154- novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
 • Třetím je sněmovní tisk 158 - novela zákona o dani z přidané hodnoty.

Ve všech případech se jedná o návrhy, které byly předloženy již minulou vládou. HK ČR doporučila vládě ke všem třem návrhům vydat negativní stanovisko, protože v případě sněmovního tisku (dále jen „ST“) 153 by šlo o diskriminační opatření významně znevýhodňující podnikatele, v případě ST 154 by prostředky Modernizačního fondu místo na zlepšení energetické soběstačnosti a transformace energetiky i českého průmyslu byly v podstatě jen okamžitě spotřebovány bez jakéhokoliv přínosu pro budoucí rozvoj ekonomiky a v případě ST 158, kdy je navrhována nulová DPH, HK ČR upozornila, že návrh není v souladu s harmonizovaným daňovým právem EU a že existuje riziko dodatečného zrušení i případného již schváleného osvobození od DPH.

 • Účast zástupců HK ČR na jednání s místopředsedou vlády ke strategii nastavení postupů pro úspěšné zvládnutí migrační krize

V pátek 11. března 2022 proběhlo jednání, jehož cílem byla příprava budoucích nutných kroků ke strategickému střednědobého a dlouhodobému výhledu postupu zvládání současné migrační krize v návaznosti na vojenský konflikt na Ukrajině. Diskuse byla vedena jak v oblasti sociální péče, vzdělávání, rodinné politiky, tak i samozřejmě k problematice uplatnění na trhu práce a zaměstnanosti. Právě pro poslední zmíněnou oblast HK ČR ocenila legislativní návrhy formou Lex Ukrajina zajišťující co nejrychlejší zapojení občanů Ukrajiny na českém trhu práce.

Pracovní materiál, který byl předmětem pátečních diskusí, byl v pondělí předložen ústřednímu krizovému štábu. Další setkání k tématu za účasti HK ČR bude následovat nejpozději do 21. března 2022. Očekáváme, že k výše uvedeným oblastem strategie postupů vzniknou pracovní skupiny, do kterých bude HK ČR nominovat odborné zástupce.

 • Účast zástupců HK ČR na jednání pracovního týmu RHSD pro zaměstnávání zahraničních pracovníků

Zástupci HK ČR se v úterý 15. března zúčastnili jednání pracovního týmu RHSD k tématu zaměstnávání zahraničních pracovníků. S ohledem na aktuální dění byla veškerá pozornost zaměřena na Ukrajinu, respektive na migrační vlnu způsobenou válečným konfliktem a její dopady na ČR. MV ČR jako hostitelský resort daného setkání pracovního týmu na program jednání zahrnulo prezentaci a aktuální výstupy z činnosti krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. Přestože si jsme vědomi abnormálního tlaku na MV ČR a další zapojené subjekty v rámci řešení základních aktivit spojených s přílivem uprchlíků, budeme znovu žádat o diskusi vedoucí k nalezení řešení, jak co nejrychleji nahradit kvalifikované pracovníky z Ukrajiny, kteří reagovali na povolávací rozkazy z důvodu válečného konfliktu.

 • Pracovnělékařské prohlídky uprchlíků

V minulém sdělení jsem vás informoval o možných komplikacích souvisejících s tím, že poskytovatel pracovnělékařských služeb odmítne občanovi Ukrajiny ucházejícímu se o zaměstnání provést vstupní prohlídku do zaměstnání z důvodu, že nemá výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře. S potěšením vás nyní mohu informovat, že naše společná iniciativa se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Sdružením praktických lékařů ČR byla Ministerstvem zdravotnictví vyslyšena.

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očekávaným vyšším zájmem o vstupní lékařské prohlídky uchazečů o zaměstnání například z Ukrajiny vydalo doporučený postup pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a registrující poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci při vstupní lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání. Předmětný dokument naleznete na webových stránkách MZ ČR ZDE. Doplňuji, že MZ ČR v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, včetně lůžkové péče, vydává a bude vydávat další doporučení, která by měla korelovat a navazovat na nyní přiložené doporučení.

 • Tržiště pracovních míst

HK ČR společně s dalšími zaměstnavatelskými svazy a vládní agenturou Czech Invest finalizuje technické řešení platformy, která má ambici propojit zaměstnavatele s uchazeči o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, kteří přichází do ČR z důvodu válečného konfliktu. HK ČR ve snaze rychle a účinně pomoci upřednostnila zapojení do jednotné a centralizované platformy namísto potencionálního vzniku několika různých řešení. Očekáváné spuštění a ostrý provoz platformy je plánován v průběhu tohoto týdne.

 • Digitální SOS wallet karta

Hospodářská komora adresovala ministru vnitra Vítu Rakušanovi nabídku k využití speciální digitální karty, která by umožnila českým úřadům či humanitárním organizacím rozesílat na mobily uprchlíků důležitá upozornění, informace o dopravě, ubytování nebo telefonní čísla, kam se mohou obracet pro pomoc. Aplikaci vyvinula Nula advisory ve spolupráci s Hospodářskou komorou a společností Your Pass.

Tuto informační platformu pro ukrajinské občany postižené válečným konfliktem považuji za velmi užitečnou z toho důvodu, že uprchlíci po překročení hranic mohou získat nejdůležitější informace na jednom místě, při příchodu do země si nahrají digitální kartu do mobilu skrze QR kód nebo odkaz. Českým úřadům by umožnila hromadnou komunikaci s válečnými uprchlíky nejen teď, ale i v dalších týdnech a měsících. Digitální kartu by si mohli uživatelé sdílet i mezi sebou, nemá vysoké nároky na datový přenos. Ke stažení bude zdarma.

Hospodářská komora je připravena ji nabídnout i asistenčnímu centru v Praze a dalších krajích. Jako další přidanou hodnotu máme připravenou funkcionalitu online poradenství formou chatu a přesměrování držitele karty na kontaktní centrum telefonních operátorů.

Tisková zpráva s dalšími informacemi je vám k dispozici ZDE.

 • Webinář na téma: Řízení kybernetické bezpečnosti ve firmě není pro ajťáky!

V reakci na skokový nárůst kybernetických útoků připravujeme na 13. dubna 2022 webinář s názvem Řízení kybernetické bezpečnosti ve firmě není pro ajťáky! určený vedoucím pracovníkům firem (nikoliv lidem z IT), na kterém experti ukáží strategické postupy, jak minimalizovat případné ztráty a jak jim předcházet. V rámci webináře se mj. dozvíte odpovědi na následující otázky:

 • Jak předem minimalizovat případné škody?
 • Co dělat, když k nastane útok?
 • Platit útočníkům výpalné za zablokovaná/odcizená data?
 • Jak po útoku co nejdříve a bezpečně znovu rozjet fungování firmy?

Bližší informace k webináři vč. registrace zveřejníme na komorovém webu během příštího týdne. Pro členy bude samozřejmě zvýhodněné (symbolické) vstupné.

 • Série seminářů MPO v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Oceňuji MPO, že organizuje velmi užitečné semináře k vysoce aktuálním tématům z pohledu podnikatelské sféry. Mezi témata patří např. aktuální podmínky obchodu s Ruskou federací, finanční a makroekonomické aspekty sankčních režimů vůči Rusku a Bělorusku či možnosti ukončení podnikání v Ruské federaci a Bělorusku (uskuteční se ve čtvrtek 17. 3. 2022, informace k registraci ZDE).

 • Podnikatelská poradna

S Vašimi dorazy ohledně situace na Ukrajině se neváhejte obracet na podnikatelskou poradnu HK ČR, kde se snažíme v rámci svých možností a kompetencí zodpovídat jednotlivé dotazy. Na dotazy odpovídáme ve spolupráci s advokátními kancelářemi ARROWS ETL Global, Becker & Poliakoff, HAVEL & PARTNERS, PADĚRA & PARTNEŘI, AK VINDICTA a technologickým partnerem NEWPS.CZ.

Oceňuji také práci krajských a okresních hospodářských komor, které plní informační roli, poskytují poradenský servis, aktivně jednají s územními samosprávnými celky a vykonávají mnoho dalších aktivit na podporu nejen podnikatelů a živnostníků ve svém regionu, ale také pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. Totéž platí i pro naše začleněná společenstva, která se podílejí na zajištění ubytování, potravinových sbírkách, zdravotnické pomoci či dodávkách potřebného vojenského materiálu.

V návaznosti na uvedené lze vyzdvihnout např. aktivitu Asociace hotelů a restaurací České republiky, která poskytla rodinám prchajícím z válkou zasažené Ukrajiny celkem zdarma 4000 lůžek v hotelech a penzionech po celé republice na dobu jednoho měsíce. Tato kapacita byla již počátkem března předána k distribuci Správě uprchlických zařízení MV ČR. Kromě toho řada hoteliérů pomáhá s ubytováním zdarma také napřímo, mimo AHR ČR, zde bylo poskytnuto již přibližně 6000 lůžek rovněž zdarma. Celková hodnota pomoci v nákladech bude činit přibližně 150 milionů korun. Za zmínku nepochybně stojí také pomoc v celkové hodnotě 126 milionů Kč, kterou poskytly jednotlivé obchodní řetězce sdružené ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR za prvních 14 dnů od napadení Ukrajiny. Jedná se nejen o finanční dary, ale také o přímou potravinovou podporu a základní hygienické prostředky pro ukrajinské uprchlíky. Česká asociace farmaceutických firem zase ve spolupráci s MZ ČR vyslala na Ukrajinu první várku s půl milionem balení léků.

Jsem si vědom, že aktivit na podporu a pomoc Ukrajině a jejím občanům je mnohem více, proto budeme rádi, když s námi budete sdílet tyto informace. Vzájemná informovanost nám pomůže nejen ke vzájemné koordinaci, ale také pro inspiraci a sdílení příkladů dobré praxe.

S ohledem na nebývale zhoršenou geopolitickou situaci, která se odráží v ekonomice celé země, a vzhledem k dynamickému vývoji ve společnosti potřebujeme znát vývoj ve firmách, a proto byla včera členům rozeslána anketa „Aktualizovaný barometr“. Zapojením se do šetření členové pomohou HK ČR kvalifikovaně analyzovat stav ekonomiky a tvořit kvalitní prognózy, a dávat tak zpětnou vazbu vládě přímo z podnikatelského terénu. Výsledky předchozí bleskové ankety cílené na zaměstnavatele zapojené prostřednictvím HK ČR do Programu kvalifikovaný zaměstnanec zaměstnávání cizinců naleznete ZDE.

 

Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen k dopadům válečného konfliktu na Ukrajině na české podnikatele - můžete také sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

 

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

 

S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Pozvánka na 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s. - připomenutí

Vážení přátelé,

 

dovolujeme si Vám ještě jednou připomenout konání 14. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která proběhne 18. března 2022 od 16:30, již tradičně v předvečer Jarní ceny českých sládků v Pivovarském dvoře Zvíkov. 

 

Prosíme, potvrďte svou účast na melisova@cmsmp.cz. Pokud se nemůžete účastnit, kontaktujte nás, prosím, zašleme Vám k vyplnění plnou moc. Pokud jste již svou účast potvrzovali, neberte tento email na zřetel. 

 

Již tradiční součástí celé akce je vzdělávací seminář, který začíná v 9:30 a bude mít tentokrát sedm přednášek na téma:

Chyby a nešvary v minipivovarech

 • Nešvary při sanitacích v minipivovarech (V. Machačný, Ecolab),
 • Pivo a voda (T. Graman, Euroclean, VŠCHT)
 • Kvalita piva, (ne)skutečná trvanlivost a DMT (D. Matoulková, J. Olšovská, VÚPS)
 • Správné značení výrobků a časté chyby (M. Mezerová, SZPI)
 • Nová generace odrůd chmele pro pivní styly (V. Nesvadba, K. Krofta, CHIŽ)
 • Způsob evidence výroby v minipivovarech – beseda s vedoucími pracovníky GŘC, (J. Boháč, Gen. ředitelství cel)
 • Strategie a činnost ČMSMP v příštím období (M. Voldřich, ČMSMP)

 

POZVÁNKA

na řádnou 14. valnou hromadu Českomoravského svazu minipivovarů, z.s. která se bude konat

 

v pátek 18. března 2022 od 16:30 hodin v Pivovarském dvoře Zvíkov – Zvíkovské Podhradí 92

 

(prezence účastníků od 15:00 hodin)

 

Program:  

 1. Zahájení a přivítání
 2. Schválení programu jednání
 3. Zpráva o činnosti prezidia Svazu od 13. valné hromady konané dne 23. 9. 2021
 4. Zpráva revizora účtů
 5. Projednání organizace a seznamu účastníků X. ročníku Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
 6. Jarní cena českých sládků
 7. Schválení strategie Svazu na další období
 8. Schválení nově přihlášených členů
 9. Akce minipivovarů a jejich podpora, co udělat navíc
 10. Různé, ekonomické dopady, burza na stránkách Svazu atd.
 11. Diskuse
 12. Usnesení 14. valné hromady ČMSMP
 13. Závěr zasedání 14. valné hromady

 

 

Ukončení jednání valné hromady očekáváme zhruba v 17:30 hodin.

 

 

Dej Bůh štěstí!

 

Ing. Michal Voldřich

Prezident ČMSMP   

                                       

HK ČR: Souhrn informací k aktuálním tématům

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat souhrn informací z Hospodářské komory ČR.

 

Vážení kolegové,

chtěl bych vás ujistit, že si velmi dobře uvědomujeme veškeré komplikace související s probíhající energetickou krizí, dozvuky koronavirové pandemie a nově i dopady válečného konfliktu na Ukrajině na české podnikatele. Je zcela evidentní, že všechny uvedené faktory mají zcela zásadní vliv nejen na podnikatelskou sféru, ale také na celkovou hospodářskou kondici naší země. Přestože nynější vývoj situace sebou nese četná úskalí, rád bych vám všem poděkoval za to, že neztrácíte naději v lepší časy. Za sebe i celou hospodářskou komoru vám mohu slíbit, že budeme s mými kolegy i nadále usilovně pokračovat v kontinuální práci a každodenních jednáních s představiteli státu s cílem přispět k řešení nejpalčivějších problémů současnosti.

Kvůli vzájemné informovanosti a koordinaci vám zasílám stručný přehled informací doplněný o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům.

 • Lex Ukrajina

Na program středeční schůze vlády ČR bylo zařazeno několik legislativních návrhů, reagujících na rusko-ukrajinský válečný konflikt. Soboru novel se přezdívá Lex Ukrajina.

 • Prvním návrhem ze souboru je návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Ze strany MPSV navrhované opatření znamená, že příchozí uprchlíci, kterým je vydáváno speciální vízum za účelem strpění, budou mít na trhu práce stejná práva a povinnosti pro účely zaměstnanosti, jakými disponují cizinci s povoleným trvalým pobytem. Držitelé speciálního víza za účelem strpění tak budou moci za účelem zajištění vlastní obživy vstupovat do základních pracovněprávních vztahů bez nutnosti žádat o zvláštní veřejnoprávní povolení. Uvedený status bude znamenat mj. nárok uprchlíků na podporu v nezaměstnanosti v měsíční výši 5 558 Kč.

Navrhovány jsou také úpravy v zákoně o dětské skupině, a to s cílem pomoci s adaptací a začleněním rodičů uprchlíků a jejich dětí. Poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině bude v případě péče o děti uprchlíků možné hradit příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. Vzhledem k potřebě integrace osob z Ukrajiny na trh práce a poptávce po službě péče o dítě ze strany ukrajinských rodičů je navrženo, aby i cizinci s dočasnou ochranou mohli vykonávat péči o dítě v dětské skupině. Rovněž bude uprchlíkům z Ukrajiny v nepříznivé sociální situaci, kteří vyžadují pomoc či péči jiné osoby, zajištěna potřebná péče, a to i ta, která se v České republice zajišťuje za úhradu. Na druhé straně se navrhuje umožnit uprchlíkům výkon povolání pracovníka v sociálních službách na základě čestného prohlášení o bezúhonnosti a o dosaženém stupni vzdělání. Vzhledem k dynamice ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny a jeho dopadů na osoby hledající útočiště v České republice se navrhují dvě nové formy pomoci.

 1. a) Humanitární dávka určená osobám, které opustily území Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu, které se nacházejí na území ČR a které na něm získaly pobyt od 24. února 2022. „První“ pomoc ve výši 5 000 Kč bude vyplacena „automaticky“. Další pomoc bude poskytnuta na žádost, pokud bude situace osoby zejména z hlediska příjmů a majetku i nadále neuspokojivá. Měsíční výše humanitární dávky i v tomto případě bude činit 5 000 Kč na osobu (maximálně po 5 měsíců). Umožňuje se, aby tato pomoc byla poskytnuta i držitelům speciálních víz za účelem strpění, tj. osobám, které získaly oprávnění k pobytu v ČR po vypuknutí konfliktu, avšak před účinností tohoto zákona. Pokud byla před účinností tohoto zákona osobě poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi, tato skutečnost neovlivní poskytnutí humanitární dávky. 
 2. b) Návrh na příspěvek pro solidární domácnost. Řada osob totiž poskytuje bezplatně osobám opouštějícím Ukrajinu ubytování. Příspěvek pro solidární domácnost je podporou zajištění ubytování osob požívajících dočasnou ochranu, neboť pomáhá zajistit potřebnou kapacitu. Současně jde o společenské ocenění osob, které dobrovolně poskytly ubytování osobám prchajícím před válečným konfliktem. Příspěvek je stanoven ve výši 1 000 Kč na ubytovaného cizince s dočasnou ochranou, maximálně lze zohlednit 5 ubytovaných osob (5 000 Kč) za kalendářní měsíc na jednu ubytovací jednotku, resp. jeden byt.
 • Druhý návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny je z pera ministerstva vnitra. Stěžejním principem navrhované právní úpravy je stanovení zvláštních postupů spojených s legalizací pobytu osob přicházejících na území ČR v důsledku probíhajícího ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny. Jedná se o speciální právní úpravu k zákonu o dočasné ochraně cizinců. Stanoví se, že i cizinci původem z Ukrajiny, kteří již na území ČR po vypuknutí ozbrojeného konfliktu přišli a bylo jim uděleno vízum za účelem strpění se považují za osoby, kterým se poskytuje dočasná ochraně podle tohoto nového zákona. Návrhem se řeší i poskytování zdravotních služeb uprchlíkům na našem území, které budou maximálně operativně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 • Třetí je návrh zákona o zvláštních pravidlech v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Navrženým zákonem se stanoví zvláštní postupy spojené s přístupem ke vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny přicházejících na území ČR. Řeší se přijímání příchozích osob k předškolnímu, základnímu, střednímu a vyššímu odbornému školství a stanoví se zvláštní pravidla pro obsah vzdělávání těchto osob. Navrhují se také zvláštní pravidla pro vysoké školy.
 • Čtvrtý zákon je připraven ministerstvem financí jako návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s podporou Ukrajiny. Cílem navrhovaných změn je daňová podpora dobročinné aktivity poplatníků směřující k pomoci státu Ukrajina a jeho obyvatelům v probíhajícím válečném konfliktu (při splnění určitých obecných podmínek). Z pohledu podnikatelů a zaměstnanců firem jde zejména o dočasné rozšíření
 • možnosti odečíst hodnotu bezúplatného plnění od základu daně poskytnutého v roce 2022 i v případě bezúplatného plnění poskytnutého za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajiny,
 • okruhu subjektů, kterým lze tato plnění v roce 2022 poskytnout, na stát Ukrajina, jeho územně správní celky a osoby se sídlem nebo bydlištěm na Ukrajině,
 • okruhu poplatníků, který si mohou při splnění ostatních podmínek hodnotu bezúplatného plnění od základu daně v roce 2022 odečíst, i na daňové rezidenty státu Ukrajina, pokud doloží, že příjmy ze zdrojů České republiky tvoří 90 % jeho zdanitelných příjmů (obdobná podmínka se v současném zákoně zkoumá u daňových rezidentů jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru než je Česká republika).

V návrhu zákona se současně navrhuje prodloužit dobu navýšení nejvyšší hodnoty bezúplatného plnění, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně, na 30 % o jeden rok (v souvislosti s koronavirovou krizí vyšší limit platil pro roky 2020 a 2021).

Navrhuje se urychlené projednání návrhů zákonů v tzv. stavu legislativní nouze. U návrhu MF potom, aby s návrhem zákona Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas již v prvém čtení.

 • Návod, jak má občan Ukrajiny postupovat při vyřízení náležitostí opravňující pobyt a práci na území ČR

HK ČR po návštěvě Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Praze připravila podrobný návod, jak má občan Ukrajiny postupovat při vyřízení náležitostí opravňující pobyt a práci na území ČR, včetně zajištění pojištění. Více informací naleznete ZDE. Aktuálně pracujeme na verzi v ukrajinském jazyce, kterou budeme po jejím dokončení publikovat na komorovém webu.

 • Pracovně-lékařské prohlídky uprchlíků z Ukrajiny

Vzhledem ke zvýšenému zájmu občanů Ukrajiny o práci v ČR se v posledních dnech setkáváme se situací, kdy zaměstnavatel, který je flexibilně ochoten a schopen zaměstnat uprchlíka z Ukrajiny, opakovaně naráží na to, že jeho poskytovatel pracovně-lékařských služeb odmítne této osobě provést vstupní prohlídku do zaměstnání z důvodu, že nemá výpis z dokumentace od registrujícího praktického lékaře. Z uvedeného důvodu jsme ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu navrhli řešení, o kterém bude v nejbližších dnech vedeno jednání. O finální podobě vás budeme informovat.

 • Informační platforma pro nově příchozí občany Ukrajiny

HK ČR ve spolupráci s partnerskou firmou nula advisory s.r.o. vytvořila informační platformu pro nově příchozí občany Ukrajiny prostřednictvím digitální wallet karty, kterou nabídne k využití resortu ministerstva vnitra. Platforma má sloužit k zajištění efektivní a komplexní informovanosti ukrajinských občanů a v důsledku tak přispět k jejich co nejrychlejší integraci a zapojení do běžného a pracovního života.

 • Nedostatek surovin a vstupních materiálů

Uvědomujeme si, že další významnou komplikací pro podnikatele a živnostníky je také nedostatek vybraných komodit, jakožto vstupních zdrojů pro hospodářskou činnost. Tento problém se zdaleka netýká pouze oborů jako např. hutnictví či stavebnictví, ale i mnoha dalších. Situace, která byla významně ovlivněna koronavirovou pandemií, je bohužel v současnosti umocněna rovněž probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině. I na toto téma iniciujeme jednání s představiteli státu ve snaze pomoci řešit tento mnohdy až kritický stav.

 • Růst cen a vývoj inflace

Významným aktuálním problémem je růst cen a vývoj inflace. Vedení HK ČR se tímto tématem soustavně zaobírá. Naposledy o věci diskutovalo včera prezidium, které si všímalo např. růstu cen pohonných hmot. Je patrné, že bez zavedení včasných opatření je přímo ohrožena konkurenceschopnost českých dopravních firem i mobilita zboží a osob, proto jsme navrhli, aby stát uplatnil svá vlastnická práva ve firmě ČEPRO, který je jedním z největších velkoobchodníků s palivy v České republice a zároveň provozuje síť s 200 čerpacími stanicemi, čímž by ovlivnil cenu pohonných hmot na trhu. Detailní informace naleznete v této tiskové zprávě.

Samostatným tématem je samozřejmě i energetika. Vnímáme dramatické dopady na vaše podnikání, a proto se danému tématu intenzivně věnuje Energetická sekce HK ČR, která v rámci svých pravidelných zasedání za účasti zástupců gesčně příslušných ministerstev a předsedy ERÚ navrhuje a diskutuje možná řešení.

 • Podnikatelská poradna

V případě dotazů vztahujících se k zaměstnávání ukrajinských pracovníků se neváhejte obracet na podnikatelskou poradnu, kde se snažíme v rámci svých možností a kompetencí zodpovídat jednotlivé dotazy.

 • Zdroje informací z Hospodářské komory ČR

Vzhledem k turbulentnímu vývoji událostí doporučuji průběžně sledovat www.komora.cz, www.komoraplus.cz, pravidelný páteční Newsletter HK ČR či tiskové výstupy.

 

Věřím, že společně všechny výše uvedené výzvy společně ustojíme a překleneme toto složité období.

 

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

 

Děkuji za vaši přízeň a přeji vám mnoho sil.

 

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz