V. Dlouhý: dnešní aktuality v jednání o dopadech vládních opatření na podnikatele (19.3.2020)

Vážení,

 

přeposíláme Vám aktuality z HK ČR.

 

Vážení kolegové,

 

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům. 

 • Vzhledem k tomu, že výstupy z jednání vlády nebyly v čase uzavírky obsahu dnešního sdělení prezentovány (20:00), nemůžeme k nim bohužel podat komentář. O výstupech a jejich důsledcích pro podnikatelskou sféru, Vás proto budeme detailně informovat zítra.
 • Pozitivně vnímáme, že Ministerstvo životního prostředí s ohledem na vyhlášený stav nouze odkládá o 3 měsíce ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru. Více informací můžete nalézt zde.
 • Stejně tak vítáme, že podnikatelům, kteří žádají o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), se prodlouží lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev. Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na šíření virové nákazy Covid-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní. Prodloužení se týká rovněž termínů uvedených v daných výzvách, k nimž se váže povinnost doložení konkrétního dokumentu v podobě stavebního povolení, nebo nejzazšího termínu pro ukončení projektu stanoveného výzvou, který se automaticky posunuje o danou lhůtu. Více informací můžete nalézt zde.
 • Hospodářská komora ČR Vám již před časem na svém webu představila přehled Opatření prosazovaných Hospodářskou komorou ČR v souvislosti s hrozbou koronaviru. Dnes byla tato přehledová tabulka doplněna o komentáře s aktuálním stavem (k 19. 3. 2020 v 20:00). Tabulku s komentáři naleznete ZDE.
 • ČMRZB by dle sdělení představitelů MPO mělo nově disponovat 1 mld. eur z prostředků z EU. Tato suma by sloužila jako garance komerčním bankám za úvěry, které by prostřednictvím svých poboček poskytovali drobným živnostníkům.
 • HK ČR včera večer spustila za pomoci společnosti NEWPS nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů. Od jeho spuštění evidujeme na 250 nových dotazů. Vzhledem k přechodu na nový systém a proškolování personálu, prosím o zvýšenou dávku trpělivosti. Poradenství pro odpovědi poskytují renomované právní kanceláře - Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová, AK Felix a nově také Frank Bold Advokáti, PRK Partners a VIA IURIS. Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru můžete nalézt na užitečném odkazu Ministerstva průmyslu a obchodu: BusinessInfo.cz.
 • Kromě webu Hospodářské komory ČR doporučuji rovněž sledovat facebookové stránky, Hospodářské komory a Právního elektronického systému, kde plánujeme publikovat vybrané dotazy/odpovědi či podněty.
 • ZDE opět najdete shrnutí mediálních výstupů ohledně koronaviru.

 

Pro ty z vás, kteří zatím nezhlédli můj krátký projev určený podnikatelům k současné situaci okolo koronaviru, přináším stěžejní body:

„Na Hospodářské komoře si uvědomujeme, že společně prožíváme obtížnou dobu. Jsme si vědomi, že řada z vás se po vlivem současného vývoje a opatření vlády nachází na hraně existence vašich firem. Chci vás ujistit, že intenzivně jednáme s vládou i s dalšími partnery na úrovni tripartity, abychom byli schopni společně překonat tuto složitou situaci.“

„Na základě zpětné vazby vás podnikatelů víme, jaké jsou vaše současné problémy. Jsou to zejména komplikace spojené s karanténou vašich zaměstnanců nebo nuceným zavíráním vašich provozoven. O kompenzacích a dalších opatřeních proto velmi tvrdě jednáme s čelními představiteli státu. Víme, že budete potřebovat přístup k bezúročným úvěrům, odklad odvodů a daňových povinností nebo plateb za energie a další položky.“

„Prosím, sledujte naše webové stránky www.komora.cz, kde koronaviru v současné době věnujeme primární pozornost. Jsme tu od toho, abychom vám pomáhali a bojovali za vaše zájmy. Přeji vám všem mnoho štěstí a síly do dalších týdnů a měsíců.“ 

 

Závěrem Vám znovu děkuji za všechny podněty a konstruktivní návrhy řešení, které jsou pro nás cenné při jednání s vládními činiteli, krizovým štábem i dalšími státními institucemi.

 

Tuto informaci jsme rozeslali i na členskou základnu.

 

Přeji Vám mnoho sil a pevné zdraví.

S úctou,

 

 Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Přílohy
pdfBez názvu [pdf, 199 kB]
pdfBez názvu [pdf, 164 kB]

PIVOVARSKÝ ZPRAVODAJ - SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ K SOUČASNÉ SITUACI

Vážení,

 

přeposíláme Vám další důležité zprávy:

 

PIVOVARSKÝ ZPRAVODAJ – SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

 

Vzhledem k současné situaci a pandemii COVID-19 vám zasíláme speciální vydání Pivovarského zpravodaje, kde naleznete sumář informací a důležité odkazy, které vám mohou pomoci při řešení vašich problémů.

 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Dne 18.3.2020 jsme vám zasílali informaci z GŘC, jak postupovat při likvidaci piva v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Informaci zasíláme zde:

Dále na webových stránkách - https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Informace-Celn%C3%AD-spr%C3%A1vy-%C4%8CR---KORONAVIRUS.aspx – naleznete aktuální info z GŘC.

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Hospodářská komora průběžně zasílá aktuální informace z jednáních, která probíhají – informace vám pravidelně zasíláme e-mailem. Na webových stránkách https://www.komora.cz/koronavirus/ naleznete všechny informace.

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ a POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČR

MZe úzce spolupracuje s Potravinářskou komorou ČR. Na webových stránkách ministerstva http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/ i Potravinářské komory http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Aktuality&id=7 naleznete aktuální informace.

Informace, které dostáváme e-mailem, vám obratem pravidelně zasíláme.

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na stránkách MPO - https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/ - naleznete přehledný rozcestník v kontextu s koronavirem.

 

VLÁDA ČR

Vláda na webových stránkách zveřejňuje aktuality ke koronaviru:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/

 

MINISTERSTVO DOPRAVY

Aktuality a informace naleznete na: https://www.mdcr.cz/

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Aktuality a informace naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Veškeré informace, které máme k dispozici, vám obratem zasíláme.

V případě, že budete požadovat zasílání na konkrétní pracovníky ve vašich firmách, prosíme o zaslání e-mailové adresy – obratem je zařadíme do mailing listu.

 

V případě dotazů jsme vám k dispozici:

Ing. Martina Ferencová – výkonná ředitelka – martina.ferencova@cspas.cz nebo 606 591 958

Radka Černá – vedoucí sekretariátu – radka.cerna@cspas.cz nebo 721 070 949

 

 

Dej Bůh štěstí!

 

 

 

Informace z ministerstva financí: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Co mohou poplatníci dělat?

Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání:

Posečkání úhrady daně

Informace Generálního finančního ředitelství k posečkání daně dostupná ZDE

Pokyn k posečkání dostupný ZDE

V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020

Úprava (snížení) záloh anebo výjimka z jejich placení

Odpuštění sankcí v případě prodlení

Žádat lze dle pokynů zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím ve Finančním zpravodaji

Nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020

Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání

Pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. 7. 2020 individuálně žádat

Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH (viz níže)

Co poplatníci dělat nemusí?

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají později do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Daňoví poplatníci dále nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně:

Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020

Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem

Co poplatníkům doporučujeme?

Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou. Od pondělí 16. 3. 2020 jsou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Více informací ZDE.

Co mohou poplatníci očekávat?

Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy. Finanční správa za tímto účelem mění promíjecí pokyny a vydala nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují pokyny D – 21 a D – 29 o další ospravedlnitelný důvod související s opatřeními proti šíření koronaviru. Kompletní textace generálního pardonu („tzv. Liberačního balíčku“) a Pokyn D-44 jsou k dispozici ve Finančním zpravodaji.

Kde mohou poplatníci získat další informace?

Byly zřízeny telefonní infolinky, které budou v provozu v pracovních dnech v době 9:00 – 17:00 hodin pro zodpovídání dotazů souvisejících s opatřeními k aktuální situaci. První infolinka je dostupná na telefonním čísle 224 041 111. Přehled jednotlivých daňových opatření, jejich dopady a další pravidelně aktualizované informace týkající se koronaviru jsou k dispozici také na nové stránce Finanční správy.

Informace Generálního ředitelství cel - zodpovězení dalších dotazů

Vážení,

 

přeposíláme další důležité informace:

 

 

"Dobrý den, s pověřením vedoucího oddělení 231 Metodiky daní plk. Ing. Jana Boháče MBA, Vám zasílám odpověď na níže uvedené dotazy:

 

* Bude umožněno vrácení piva do daňového skladu, když bylo uvolněno do volného oběhu?

Ano, tento postup bude možné aplikovat s odkazem na § 14 zákona o spotřebních daních, neboť pivo, které se bude vracet lze označit  za nepřevzaté nebo reklamované.
>
>
> * Jak bude řešeno, když se vrátí pivo z EU z daňového skladu zpět do daňového skladu.

Pokud je pivo dopravováno z daňového skladu do daňového skladu, zůstává tedy celou dobu v režimu podmíněného osvobození od daně, doprava a její ukončení v EMCS bude probíhat standartním způsobem.
>
>
> * Bude daňový subjekt moct zaplatit splatnou spotřební daň v náhradním termínu bez sankcí?

Ministryně financí vydala prohlášení k liberaci penále, ovšem spotřební daň v prohlášení zmíněna nebyla. Správným adresátem dotazu je tedy MF. GŘC v tomto nemá rozhodovací pravomoc.
>
>
> * Pokud budeme vylívat pivo kvůli prošlému datu minimální trvanlivosti, budeme muset volat celní správu, odebírat vzorky a posuzovat škodlivost výrobků, pro uplatnění neplacení spotřební daně? Nebo bude nový způsob na přechodnou dobu?

 

Nový způsob stanovený pro nouzový stav bude platný po dobu platnosti nouzového stavu, tedy po dohodě s CS není nutná fyzická přítomnost správce daně, lze postupovat dle informace 16033/2020-900000-231

 

S pozdravem

 

 

kpt. Ing. Martin Čermák, DiS

Odbor 23 Daní

Generální ředitelství Cel"

Informace z Hospodářské komory

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat informace z Hospodářské komory.

 

"Vážení členové hospodářské komory,

v návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si Vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům. 

 • Dnes odpoledne jsme jednali na MPSV o kompenzačních programech pro zaměstnavatele vyplácející svým zaměstnancům náhradu mzdy kvůli překážkám v práci. Společně s ostatními podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy i vedením odborů jsme po MPSV, resp. po vládě požadovali zvýšit kompenzaci státu v důsledku dočasného omezení odbytu (tzv. částečná nezaměstnanost) a v důsledku výpadku vstupů (dodávek) z oblastí zasažených koronavirem. Zatímco totiž u ostatních překážek je MPSV připraveno kompenzovat zaměstnavatelům 80 až 100% objemu skutečně vyplácených náhrad mzdy, u zmíněných dvou překážek připravilo návrh kompenzací odvozený pouze z minimální zákonné výše kompenzace, nikoliv ze skutečně vyplácené (na základě kolektivní smlouvy nebo interního předpisu firmy) výše náhrad mzdy.
 • Návrh na speciální dávku obdobnou ošetřovnému i pro OSVČ, které se nemohou věnovat své podnikatelské činnosti v důsledku péče o děti, pro které byla zrušena školní docházka, je i v důsledku tlaku HK ČR již v urychleném legislativním procesu. MPSV a vláda však přes naše výzvy zatím stále neřeší nějakou speciální dávku nebo dotační program pro OSVČ, které kvůli mimořádné situaci nemají příjmy ze své výdělečné činnosti.
 • Resort financí i za součinnosti HK ČR vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut). U plateb DPH je potřeba požádat příslušný finanční úřad o posečkání plateb a poplatků, které vznikly ve spojení se situací ohledně Covid-19, u vyrovnání daní příjmů to jde automaticky. V případě, že nechcete podat DPH k 31. 3. 2020 lze podat kdykoliv do 1. 7. 2020. Ministryně financí slíbila upravit na rezortních webových stránkách srozumitelné přehledné pokyny pro poplatníky a plátce daní, jak mají postupovat. Vše najdete zde.
 • V odpoledních hodinách nebylo ještě jasné, do jaké míry a jak přesně bude podobný odklad fungovat i u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
 • ČMZRB ode dneška přijímá žádosti o bezúročný Úvěr COVID pro podnikatele zasažené koronavirem. Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny. Výzvu k programu včetně návodu, jak postupovat při podání žádosti naleznete zde. Hospodářská komora má výhrady k nastavení systému a apeluje, aby byl administrativně méně náročný a překážky pro čerpání byly menší (např. co se týká požadavku na bezdlužnost). Dále chceme jednat o navýšení objemu finančních prostředků programu.
 • Z Vašich podnětů jsme vypracovali sumář podnětů ohledně COVID-19, který jsem dnes předal krizovému štábu ČR.
 • Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev ohledně dopadů přijatých opatření na jejich obor. Dnes jsme zveřejnili informace od Asociace hotelů a restaurací ohledně ubytovacích služeb, Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a Asociace prádelen a čistíren.  
 • Děkuji vám všem, kteří jste již vyplnili v sobotu rozeslanou anketu. V ní zjišťujeme, jak kroky vlády konkrétně dopadají na vaše podnikání a jakou pomoc od státu teď potřebujete. Již odpovědělo přes 1.300 živnostníků a firem. Data zpracováváme a předáváme vládě. Zítra (17. 3.) oznámím výsledky tohoto šetření na mimořádném tiskovém brífinku, který bude probíhat on-line přes Českou tiskovou kancelář. Zároveň vyhodnotíme, zda vláda své sliby vůči podnikatelům plní a vyzveme ji k okamžité pomoci. Živý přenos brífinku sledujte od 16:00 hod na Facebooku HK ČR.
 • příloze opět najdete shrnutí mediálních výstupů ohledně koronaviru.

Na závěr bych Vám všem chtěl znovu velmi poděkovat za velké množství podnětů a reakcí jak ze strany Vás členů, tak ze strany regionálních komor a zapojených společenstev. V této souvislosti Vás prosím o shovívavost u časových prodlev odpovědí, již nyní pracujeme na efektivnějším a rychlejším nastavení systému, které by mělo fungovat od zítra 17. 3. 2020.

 Přeji klidný večer.

 S úctou,

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz"

Informace Generálního ředitelství cel k likvidaci piva v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat následující důležité informace:

 

"Generální ředitelství cel vypracovalo informaci k postupu při likvidaci piva ZDE. Informace by se měla ještě dnes objevit na webu CS (zítra určitě). Každopádně dejte, prosím, alespoň den správcům daně na to, aby se stihli s informací a postupem seznámit (dnes jim to bylo odesláno, do zítra to podatelny zpracují a odešlou na příslušná odd….).

 

Další dotazy, které jsme od vás obdrželi, budou zodpovězeny zítra ráno. V případě, že máte další, napište mi je.

 

Zdravím, Martina Ferencová"

Přílohy
pdfBez názvu [pdf, 75 kB]

Aktuální informace pro podnikatele k dopadům koronaviru

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat následující důležitou informaci:

 

Informace jsou vybrané z: https://www.businessinfo.cz/clanky/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy-podnikatelu-ohledne-aktualnich-opatreni-proti-sireni-koronaviru/

 

Odpovědi odborných pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů položených prostřednictvím speciální informační linky. S provozem callcentra pomáhají i dobrovolníci z řad veřejnosti.
(naposledy aktualizováno k 16. 3. 2020, 10:30)

 

Je možný prodej alkoholu v restauraci přes okénko? Pivo do kelímku?
Ano, přes provizorní okénko je prodej možný.

 

Může pivovar, který prodává okénkem do pet lahví pivo, nadále prodávat? Zákazníci si však sedají na venkovní lavičky v okolí a lahve si otevírají a pijí?
Ano, přes provizorní okénko je prodej možný.

 

 

Českomoravský svaz minipivovarů

Žádost o spolupráci - Parametry bezúročného úvěru COVID

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat prosbu o součinnost od HK ČR – národní program Úvěr COVID. O podmínkách přesunutí/odpuštění povinných plateb (spotřební daň, DPH), případně odškodnění za škody vyvolané karanténou, se momenálně intenzivně jedná. 

 

"Vážená paní, vážený pane,

 

v návaznosti na vládou schválený národní program Úvěr COVID, jehož cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, a o který se může požádat od 1. dubna 2020, si Vás dovolujeme oslovit o součinnost.

 

Z naší strany v této situaci identifikujeme možný problém ve stanovení termínů pro proplácení finanční podpory, které v tuto dobu nejsou jasné a obáváme se, že budou nepřiměřeně dlouhé. Chtěli bychom proto jednat o co největší zkrácení lhůt a administrativní zjednodušení.

 

Proto prosíme o prostudování přiloženého materiálu a o Váš názor, zda:

 • je tento program srozumitelný,
 • zda není administrativně náročný a
 • zda je pro podnikatele využitelný dle vyhlášených podmínek. 

 

Pokud již nyní evidujete mezi svými členy první zájemce o tento program, pošlete nám prosím jejich kontakt, zprostředkujeme komunikaci k ČMRZB.  

 

Níže Vám přikládáme odkazy na ČMZRB, která zveřejnila předběžnou výzvu s bližšími informacemi k Úvěru COVID a Bezúroční úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem:

 

Prosíme o zaslání Vaší reakce obratem.

 

Děkujeme a s přáním hezkého dne,

 

Barbora Svobodová
tajemnice Profesních unií
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
T: +420 266 721 445  M: +420 724 613 962
svobodovab@komora.cz  www.komora.cz

 

 

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz
    

Důležitá informace k prodeji piva

Vážení,

 

důležitá informace pro Vás - prodej piva bohužel není prodej potravin, takže ho lze prodávat pouze ze dveří nebo přes okénko. A to jak lahvové, tak čepované do kelímků. V žádném případě nesmí jít o prodej uvnitř provozovny.

Celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přede pokud možno klidné dny.

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová 

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Přesun komplexu potravinářských veletrhů SALIMA

Vážení,

 

dovolujeme si Vám předat informaci, že vedení Veletrhů Brno a.s. se rozhodlo vzhledem ke stávajícímu zákazu konání hromadných akcí, včetně pořádání veletrhů a celkově mimořádné nejisté situaci dalšího vývoje, přesunout komplex potravinářských veletrhů SALIMA do náhradního termínu 19. – 22. listopadu 2020.

 

Další informace budeme dodávat.

 

Celý Českomoravský svaz minipivovarů Vám přeje pokud možno klidný víkend,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz