Informace k novele zákona o DPH

Vážení,

 

ZDE Vám zasíláme informace z Generálního finančního ředitelství ke změnám sazeb DPH od 1.5.2020.

 

Přílohy
pdfBez názvu [pdf, 279 kB]

Soudní znalec - nabídka

Vážení,

 

kontaktoval nás pan Ing. Petr Kratochvíle - soudní znalec s tím, že by Vám rád nabídl své služby, pokud byste je potřebovali.

 

Zde pár slov o něm a jeho práci: 

 

Ing. Petr KRATOCHVÍLE - soudní znalec - byl jako kvalifikovaná osoba jmenován soudním znalcem v roce 2004, je registrován pod IČ 67181147 u Městského soudu v Praze, je členem komory soudních znalců České republiky reg. č. 0697.

 

Nabízí zpracování odborných posudků, oceňování strojů a zařízení pro potravinářskou výrobu obecně, se zaměřením na pivovarnictví. Poskytuje podklady pro prodej, nákup nebo převod majetku firmy. Dále pro účely dědického řízení, majetkového vyrovnání apod.

 

Znalecké obory:

EKONOMIKA > Ceny a odhady > oceňování strojů a zařízení pro potravinářský průmysl

STROJÍRENSTVÍ > Strojírenství všeobecné > stroje a zařízení pro pivovarnictví

 

Pokud byste měli o jeho služby zájem, kontaktujte ho přímo: kratochvilepetr@gmail.com, +420 777 902 982

 

 

Alternativní forma získání potřebného financování

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat zajímavou nabídku:

 

Vážení členové svazu, 

 

současná situace se projevuje v potřebě menších a středních firem získat provozní financování - ať už financování výpadku provozního cash flow, nebo financování růstu. Bankovní domy v tuto chvíli nemusí být nejflexibilnější. Jsme si vědomi toho, že minipivovary jsou současnou situací zasaženy velmi významně.

 

Obracíme se na Vás s předáním informace o alternativní formě získání potřebného financování, a to prostřednictvím investiční crowdfundingové platformy Fundlift. Fundlift by mohl být alternativou, protože:

 

·        proces získání finančních prostředků může být velmi rychlý (např. v nedávné kampani Pivovar Zvíkov získal nutné provozní financování během jednoho týdne od úvodní myšlenky, emise byla upsána za 16 hodin)

·        s financováním je spojený značný marketing - oslovení 12 000 registrovaných investorů a čtenářů spolupracujících mediálních portálů, daný emitent o sobě kampaní značně zvýší povědomí – z tohoto důvodu na Fundliftu historicky získalo financování značné množství gastronomických provozoven, a několik pivovarů

·        tým Fundliftu dokáže s žadateli o financování projít celý proces, aby pro ně získání financování bylo co nejsnazší

·        financování touto cestou má komunitní přesah, kdy čeští investoři pomáhají v nelehkých časech českým podnikům

·        obchod a zacházení s cenným (např. dluhovým) papírem může být daleko jednodušší, flexibilnější, než garance za komerční úvěr, postupování pohledávek, apod. 

·        prostřednictvím Fundliftu je možné získat dluhové i ekvitní financování

 

V případě Vašeho zájmu se obraťte na info@fundlift.cz

 

Děkujeme,

 

Radek Musil, 

CEO,

Fundlift, s.r.o.   

Kompenzační bonus OSVČ

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat shrnutí nejdůležitějších změn v podnikatelském i zaměstnaneckém životě, které vypracovala účetní firma ČSPS - NB účetnictví.

 

 

"Dobrý den,

 

přeposíláme shrnutí nejdůležitějších změn v podnikatelském i zaměstnaneckém životě.

 1. Ošetřovné – pro zaměstnce i OSVČ
 2. Srážky v době karantény
 3. Žádost o ošetřovné (potvrzení ze školy)
 4. Výkaz péče (potvrzení o dnech, kdy bylo dítě v péči rodiče)
 5. Souhrn daňových úlev
 6. OSVČ – kompenzační bonus viz. níže

 

 

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona s níže uvedenými podmínkami. Legislativní kolečko bude ukončeno nejpozději do 10.4. Pak se můžou začít podávat žádosti.

Kompenzační období: 12.3.2020 – 30.4.2020

 

Kompenzační částka: 500 kč/den (pokud tedy vznikne nárok za celé období, jedná se o tu max částku 25 tis. Kč)

 

Nárok na kompenzační částku: OSVČ vykonávající k 12.3. 2020 hlavní činnost, nebo OSVČ vykonávající k 12.3.2020 vedlejší činnost z jiného důvodu než zaměstnání s výjimkou dohod do 10 tis. Kč (tj. ANO pro důchodce, rodičovská, mateřská, studenti; dohody do 10 tis.)

 

Přerušení činnosti: OSVČ, která přerušila činnost po dni 31.8.2019 má nárok na kompenzační bonus za předpokladu, že alespoň po nějakou část kompenzačního období činnost opět vykonává/vykonávala

 

Nárok na kompenzační částku: Pokud OSVČ nemohla v kompenzačním období zcela nebo částečně vykonávat činnost z následujících důvodů

 • nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz,
 • karantény OSVČ nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.
 • UVEDENÉ DŮVODY SE DOKLÁDAJÍ ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM

 

Souběh s jinými dávkami:

ANO – nemocenská, ošetřovné, starobní důchod, invalidní důchod, rodičák, mateřská, pěstounská péče

NE – podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi (je vyplacen pouze rozdíl)

 

Kam se podává žádost: Místně příslušný FU

 

Jak se podává žádost: Datovkou, elektronicky, písemně, ale i emailem

 

Lhůta pro podání žádosti: 60 dnů po skončení kompenzačního období tj. do 30.6.2020

 

Jedná se vratku daně a spravuje se jako daň. Dnem podání žádosti je vyměřeno, stává se automaticky vratitelným přeplatkem.Pokud dojde v rámci vytýkacího řízení nebo kontroly ke snížení bonusu, je doměřena daň; Takto doměřená daň nepodléhá penalizaci.

 

S pozdravem

 

NBú"

TZ HK ČR_SOCR_AHR_Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací předložily vládě návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení

Vážení,

 

dovolujeme si Vám přeposlat tiskovou zprávu Hospodářské komory ČR – návrh vládě na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení. Jsou zde vyspecifikována pravidla, za jakých podmínek HK ČR doporučuje otevírání gastronomických zařízení.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací předložily vládě návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení

 

Praha, 6. dubna 2020Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací předložily předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení v České republice. Podnikatelské organizace zároveň deklarovaly, že jsou připravené zapojit se do prací na harmonogramu otevírání jednotlivých segmentů obchodu a služeb a zároveň nastavit a zavést přísná hygienická a epidemiologická opatření tak, aby se minimalizovala rizika přenosu nákazy v nově otevřených provozovnách.

 

Zástupci zaměstnavatelů požádali předsedu vlády Andreje Babiše, aby byla v tomto týdnu předložena k diskusi se zástupci obchodu a služeb pravidla pro postupné otevírání obchodů, služeb a gastronomických podniků.

 

„Očekáváme, že v období po Velikonocích vláda postupně otevře provozovny obchodů, služeb a gastronomických podniků. Návrh struktury a členění dalšího postupu z naší strany připojujeme. Jsme připraveni ji s Vámi obratem detailně projednat,“ uvedli prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza a prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek ve společném dopisu.

 

Podnikatelské organizace mj. varovaly před přijímáním opatření, která nejsou v denním provozu aplikovatelná či jen způsobují další problémy, jako jsou opatření kalkulující s průměrem osob na m2 plochy, měření teploty lidem při vstupu do prodejen, postupné vpouštění do obchodů, omezování prodejní doby či uzavření prodejen v některé dny v týdnu.

 

„Všechna tato opatření pouze vytvářejí situace, které obchodníci a restauratéři nejsou s to na místě řešit a které jsou v rozporu se žádoucím chováním spotřebitelů v prostorách provozoven – tedy zabránění shlukování a prodlužování pobytu,“ uvedly organizace.

 

Podnikatelé také očekávají, že vláda během dubna zveřejní jasná hygienická provozní pravidla pro výrobní a kancelářské provozy.

 

Návrh Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Asociace hotelů a restaurací na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení

 

Základní principy provozu opětovně otevřených provozoven

 

 • omezení počtu zákazníků
  • nakupuje pokud možno jen jedna osoba za rodinu (výjimky: rodič s dětmi, ZTP a jeho doprovod, doprovod starších osob)
  • v gastronomických podnicích omezit počet hostů tak, že u jednoho stolu mohou sedět maximálně dva lidé (výjimkou jsou pak rodiny v přímé linii, tj. pouze rodiče-děti) a mezi stoly / místy k sezení je odstup minimálně 1 metr

 

 • omezení rizika přenosu nákazy
  • vybavení pracovníků obchodů ochrannými pomůckami (respirátory, dezinfekce rukou)
  • fyzické bariéry (plexisklo u pokladen)
  • odstupy 1 m při pohybu po prodejně
  • na podlahách vyznačené rozestupy 2 m u pokladen a obslužných pultů
  • častá dezinfekce prostor (stejný model jako stávající doporučení vlády pro obchody s potravinami a drogérií)
  • kontrola zaměstnanců na možné příznaky (teplota, kašel)
  • jednorázové rukavice pro zákazníky u vstupu do obchodů včetně odpadkového uzavřeného koše pro následné vyhození při odchodu
  • vyhrazené hodiny pro seniory v typech obchodů a služeb, kde to má smysl
  • preference bezhotovostních plateb

 

 • zlepšení kvality života
  • otevírání obchodů tak, aby si lidé mohli pořídit chybějící zboží a materiál pro činnosti během mimořádných opatření

 

 • omezení hospodářských škod a udržení zaměstnanosti

 

 • NEZAVÁDĚT opatření, které mohou riziko nákazy zvýšit nebo jsou v praxi nerealizovatelná a pouze povedou k situacím, které obchodníci nejsou s to na místě řešit a které jsou v rozporu s žádoucím chováním spotřebitelů v prostorách provozoven:
  • omezit počet osob v obchodě dle průměru osob na m2 plochy – nelze jednoduše kontrolovat, vyžaduje speciální pracovní sílu pro počítání osob přicházejících a odcházejících (zejména pro menší obchody neřešitelné), riziko konfliktů, riziko kumulace lidí u vstupu do obchodu
  • měřit teplotu při vstupu do obchodu či restaurace – chybí potřebné vybavení, chybí pracovníci, kteří by mohli měření provádět, a ochranné pomůcky pro ně, chybí postup, co s člověkem, který bude mít teplotu
  • omezování prodejní doby nebo uzavření obchodů a restaurací některé dny v týdnu

 

Postupné otevírání obchodů:

 

V první vlně by měly být otevřeny obchody, které nabízejí zboží, které je důležité pro to, aby lidé měli co dělat, pokud jsou nuceně doma. Jde především o:

 

 • hobby markety typu OBI a Bauhaus – již dnes mají otevřená svá zahradní centra a zbytek obchodu je přístupný pro živnostníky. Otevření pro všechny umožní nakoupit si vybavení pro opravy bytů a domů, na které mají dnes lidé více času. Navíc nejde o destinace „rodinných“ nákupů, v naprosté většině zde nakupuje vždy jen jeden člověk. Navíc jde o obchody s velkou plochou, kde je možno snadno udržovat rozestupy.
 • obchody, kde lze nakoupit materiál na modernizaci domácností (typově SIKO koupelny) – opět obchody, kde nebývá velká koncentrace osob, krátký nákup dá zákazníkům prostor pro dostatečně dlouhou pracovní aktivitu doma
 • prodejny s obuví – s nadcházejícím jarem je klíčové umožnit minimálně nákup obuvi pro děti
 • autobazary a prodejny automobilů – s ohledem na ekonomickou situaci poroste počet lidí, kteří budou potřebovat prodat své auto. Jde přitom o prodejny, kde je možno návštěvu domluvit předem telefonicky, u autobazarů probíhá navíc většina aktivit ve venkovním prostředí, úkony ve vnitřních prostorách mohou být omezeny např. pomocí vyvolávacího systému
 • papírnictví a výtvarné potřeby, smíšené zboží, železářství a domácí potřeby (bez stávající podmínky prodávat ochranné pomůcky)
 • kadeřnictví – ideálně s objednáním předem, aby se neshromažďovali v provozovně lidé při čekání

 

Druhá vlna otevírání obchodů:

 

 • elektrotechnika a elektronika
 • knihkupectví
 • sportovní potřeby
 • oblečení
 • klenotnictví
 • opravny spotřebního zboží a úpravny oděvů
 • nábytek a vybavení domácnosti pod 200 m2 prodejní plochy
 • pedikúra a manikúra
 • sportovní aktivity, fitness

 

Třetí vlna otevírání obchodů – obchody, kde lidé tráví hodně času či je v nich obvykle větší množství lidí delší dobu:

 

 • nábytek a vybavení domácnosti nad 200 m2 prodejní plochy
 • hračky
 • další výše nezmíněné typy prodejen

 

Otevírání gastronomických podniků a dalších služeb:

 

Otevření gastronomických provozů je možno rozdělit do dvou fází nad rámec stávajícího prodeje přes ulici.

 

Základním limitem pro otevření gastronomických provozů je však odstranění povinnosti na těchto místech nosit roušky. S tímto opatřením, je jakákoliv konzumace v restauracích nemožná.

 

Dále je nezbytné, aby i nadále mohly otevřené provozy využít programu ANITIVIRUS, protože z počátku bude provoz restaurace limitován počtem hostů a sníženou poptávkou a tudíž budou stále v provozu nižší stavy zaměstnanců. Zároveň je nutno prodloužit program ANTIVIRUS pro sektor cestovního ruchu na delší období, než pouze po dobu nouzového stavu a s ním spojených krizových opatření.

 

V první fází ve druhé polovině dubna by byly otevřeny gastronomické provozy, které zajišťují prodej teplého jídla, a to v omezeném čase 6:00-21:00. Další typy gastronomických provozoven mohou dále prodávat prostřednictvím výdejových okének a rozvážkových služeb.

 

Navrhujeme zvážit uvolnění zákazu prodeje ubytovacích služeb. Případně dalších služeb, které nepředstavují riziko koncentrace více osob na jednom místě.

Ve druhé fázi po konci dubna se otevřou další gastronomické provozovny bez časového omezení.

 

Všeobecně doporučujeme zavést tato pravidla:

 

 1. Limity počtu hostů u stolu a jejich rozestupy
 2. Zrušení povinnosti nošení roušky v restauraci minimálně pro hosty restaurace
 3. Desinfekce rukou u vstupů personálu, vchodů pro hosty a na toaletách
 4. Pravidelná desinfekce míst častého kontaktu – madla dveří, platební terminály pro kreditní karty, umyvadla apod.
 5. Desinfekce stolů a židlí před usazením každého nového hosta
 6. Zajištění pravidelné výměny rukavic a řádné desinfekce rukou personálu během provozu
 7. Školení zaměstnanců v oblasti hygieny
 8. Mytí nádobí a ostatního inventáře s dostatečným podílem čisticích prostředků a pouze horkou vodou – studené mytí zcela zakázat v první vlně
 9. Využití certifikovaných sanitačních prostředků
 10. Zvýšená sanitace technických zařízení restaurace – vybavení kuchyně, výčep, skladovací prostory apod.

 

Zároveň je pro služby cestovního ruchu klíčové otevření hranic ČR pro příjezdy zahraničních turistů. V tomto smyslu by měly být nastaveny alespoň předpokládané termíny, se kterými by se předběžně dalo pracovat. Zvláště v Praze, kde je poměr zahraničních turistů značný, bude tento krok klíčovým momentem pro oživení cestovního ruchu a otevírání restaurací. Mnoho zařízení včetně gastronomických bude do konce zákazu příjezdu zahraničních turistů zřejmě uzavřeno.

 

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz

 

Iniciativa Zachraň hospodu

Vážení,

 

dovolujeme si Vám předat informaci z Českého svazu pivovarů a sladoven k iniciativě Zachraň hospodu https://www.zachranhospodu.cz/.

 

Prezentaci (která se bude ještě lehce upravovat, protože předsednictvo ČSPS rozhodlo, že u loga partnera bude připojena věta :{partner projektu} je jedním z partnerů {logo projektu}) a smlouvu mezi pořadatelem (Garp integrated) a partnery (vámi) naleznete ke stažení ZDE

 

Kontaktní osobou je Jan Marek: tel: 608 158 447, jan.marek-in.cz. Jemu se prosím, hlaste v případě vašeho zájmu o partnerství.

 

Ing. Martina Ferencová, Český svaz pivovarů a sladoven: "Ve čtvrtek jsme oficiálně odstartovali kampaň v médiích a v současné době probíhá registrace hospod. Je jich přihlášeno přes 800 (ověřeno zatím přes 300).

Věříme, že iniciativa má velký potenciál a naplní svůj cíl, což je přímé propojení hospod s jejich zákazníky a umožnění lidem přispět provozům v komplikované situaci zakoupením voucherů na budoucí konzumaci."

 

 

 

 

 

 

Tip co dělat s pivem

Dobrý den,

 

dovolujeme si Vám zaslat jeden tip. 

 

"Dobrý den – četl jsem na netu, že hrozí vylévání piva. Strašlivá představa. A tak mne napadlo (ale asi nejsem sám) abyste doporučili, že by se to pivo určené k „likvidaci“ přepálilo. Pivní pálenka je fantastická věc a myslím, že pokud se rozprostře takto udávané pivo (možná s nějakou výjimkou z MF ČR), tak jsou schopné pálenice toto zpracovat (tanky mají prázdné, na ovoce teprve čekají).

S pozdravem

Ing. Leo Beran"

Nabídka podpory v oblasti sanitace a hygieny provozu - doplnění

Vážení,

 

níže si Vám dovolujeme přeposlat upřesnění/aktualizaci nabídky společnosti CHRISTEYNS, člena Českomoravského svazu minipivovarů. 

 

"Dovolujeme si vás informovat, že i přes velmi složitou situaci s dostupností surovin se naší společnosti Christeyns podařilo získat potřebné suroviny pro výrobu desinfekčních přípravků na bázi alkoholu.

 

S potěšením vám můžeme potvrdit, že jsme si vyhradili výrobní kvótu a vaše nové objednávky desinfekčních přípravků jsme připraveni přijmout a plně vykrýt.

 

Vzhledem k extrémnímu zájmu o desinfekce možná nebudeme schopni přesně dodržet standardní termín dodání (standardně 5 dnů).

 

Jedná se o základní typy bezoplachových dezinfekcí:

-              na pokožku rukou – PHAGORU SOLUTION SPS – balení kanystr 10 l, cena 115,- Kč/l

-              na povrchy zařízení – MIDA SAN 310 ALCO – balení 10 l kanystr, cena 147,20 Kč/l

-              na povrchy zařízení – MIDA SAN ET – balení 10 l kanystr, cena 105,- Kč/l

 

Minimální hodnota objednávky (doprava zdarma) je 5 000 Kč (bez DPH)

 

Produkty mají VŠECHNY zákonné dokumenty (mezi ně patří Etiketa, Bezpečnostní list, Oznámení biocidu), doplňkové dokumenty (Informační list, Pokyny pro nakládání) a provedené testy v akreditovaných laboratořích, které potvrzují účinky podle EN 13610, případně EN 14476.

 

Na současném trhu jsou k dispozici i prostředky, které tyto dokumenty nemají a jsou přesto dodávány.

 

Pro více podrobných informací se obracejte na našeho zástupce, pana Václava Barocha, vaclav.baroch@christeyns.com, mobil +420606651756, který Vám poskytne všechny potřebné informace pro používání prostředků a jejich aplikaci."

 

Za celý Českomoravský svaz minipivovarů,

 

Tereza

 

--

Tereza Melišová

PR Manager

774 996 628

melisova@cmsmp.cz

Dotazník k dopadům opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 na členy ČMSMP

Vážení,

 

zasíláme Vám ještě jednou dotazník ke stažení ve Wordu: http://leteckaposta.cz/834911516, případně zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/WRBSPB4CDK7MJ3U2-SV7

 

Prosíme o vyplnění do 10. dubna a zaslání zpět na melisova@cmsmp.cz

 

Velmi děkujeme za spolupráci,

 

za celý Českomoravský svaz minipivovarů,

 

Tereza

Přílohy
docxDotazník [docx, 67 kB]

ČSPS - MPSV ČR - program antivirus

Dobrý večer,

 

aktuální informace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro programu Antivirus naleznete zde:

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus